A Tudat Erői, avagy te is lehetsz Avatar


A Tudat Erői

 

     Az emberiség vágya, hogy valaki több, szebb, jobb legyen, mint mások nagyon ősi gyökerekre nyúlik vissza. Álmodozunk extra képességekről, de tesszük ezt úgy, mintha egy rég elfeledett tudást, természetes jussunkat sírnánk vissza.

Twilight - Alkonyat

     Miben rejlik a film és a könyv sikere? Akik csak a vámpír-designt látják, méltatlankodnak, felháborodnak és nem értik, hogyan lehet ekkora ostobaságért rajongani. Sok fiatallal, Twilight-fannal beszéltem arról, mi tetszik nekik a történetben, mert eleinte én sem értettem. Hosszabb kérdezősködés hozta csak elő: a vámpírok különleges képességei nyűgözik le őket. Hihetetlenül gyorsan futnak és óriási távokat tesznek meg. Fizikai erejük szinte kimeríthetetlen. Halhatatlanok. A környezetük minden zajára, szagára, rezdülésére érzékenyek. Érzékszerveik sokkal élesebbek, mint a mieink. Intelligensek. És még sorolhatnánk…Az némiképp baj, hogy ezeket a különleges képességeket a szerző éppen vámpíroknak osztotta ki! Több rajongó kifejtette a világhálón, hogy szívesen válna vámpírrá! Kár, hogy ezt a tanulságot szűrik le, holott valójában az extra képességekre fáj a foguk. És azok birtoklásához nem kell vámpírrá válni!

Avatar

    Az Avatar c. film a közelmúlt másik nagy kasszasikere.

Tudtad, hogy az „avatar” szó ősi szanszkrit eredetű és „isteni inkarnációt” jelent? Egy isteni lélek földi testbe való leszületését. A mi kultúránk, de talán az egész világ legnagyobb avatarja Jézus volt.

      Több ősi vallás, köztük a magyarok táltos-hite szerint is valamennyiünkben van egy szikra a nagy Teremtő Erőből, vagyis Istenből. Valamennyien Isten gyermekei vagyunk, vagyis isteni lélek leszületései, avatarok!

      A filmben a zseniális gépezet, amelynek segítségével átköltözött főhősünk a kecses, kék testbe érdekes színezetet visz a történetbe. És némiképp el is homályosítja a mondanivalót. Nincs szükségünk ilyen gépezetre. A lelkünk születésünkkor már használta ezt a „technológiát”: kiválasztotta a számára alkalmas testet. A különbség a filmhez képest csak annyi, hogy nekünk a génekben kódolt információ és az univerzális energia segítségével fel is kellett építeni ezt a testet!

      A főszereplő a film végén válik „igazi” avatarrá, amikor is a gépezetnek való kiszolgáltatottságot megszűnteti, és a Teremtőtől, Eiwától kéri az életét, akitől meg is kapja.

      Igazából ebben a filmben is az extra képességek nyűgözik le a nézőt. A kékbőrű Návik varázslatos összhangban élnek a természettel. Uralják a körülöttük munkálkodó erőket, de végtelen tisztelettel és szeretettel viseltetnek minden létező iránt. Erősek, edzettek, futnak, vad lényeket lovagolnak meg, égben lebegő sziklákon ugrálnak félelem nélkül. Vágyunk rá, hogy birtokoljunk néhányat a képességeikből.

Pszi-képességek, parakutatások

   Egyre több olyan emberről tudunk, aki különleges képességek birtokában van, és egyre több tudományos kutatás folyik képességük mibenlétéről, eredetéről.

Mik is ezek a képességek?

 • -extra testi erő, fizikális állóképesség
 • -az érzékszervek észlelése (hallás, szaglás, látás, tapintás, ízlelés) olyan tartományokra bővül ki, amelyek eddig ismeretlenek voltak
 • -„távolba látás” (ez fordul elő a leggyakrabban, ellazult tudatállapotban, majdnem bárki képes térben távol lévő dolgokról beszámolni, az Agykontroll tanfolyam záróakkordja, az Esettanulmány is ez a jelenség.)
 • -„harmadik szemes” látás (aura, energiamezők látása, szellemvilág vagy más dimenziók lényeinek észlelése)
 • -telepátia (gondolatátvitel, gondolatüzenet)
 • -telekinézis (tárgyak mozgatása akaraterő, koncentráció, vagy én inkább azt mondanám az univerzális energia segítségével, mint ahogyan Uri Geller teszi)
 • -intuíció felerősödik (pld. mások lelki rezdüléseit, betegségének okait, szándékait stb. megérezzük)
 • -kreativitás fokozódik (alkotási vágy, akár művészi területen is)
 • -teleportáció (saját testünk más helyre juttatása)
 • -egyre jobb „antennákká” válunk. Múltbeli és jövőbeli tudásunkat tárolja az emberiség nagy közös tudatmezője ( más neveken: Morfogenetikus mező, Közös Tudatalatti, Akasha krónika). Ha valaki nagyon tudni szeretne valamit, és ellazult tudatállapotban (alfában, sőt thétában) töpreng, felteszi a kérdést, az valamiféle felismerés érzésével kísérve megkapja a választ. Ilyenkor nem csak a mi érdemünk a „felfedezés”, hanem megnyílt számunkra a „Nagy Világinternet”, „Világháló”. Ne azért dicsérjük meg magunkat, hogy milyen ügyesen kilogikáztuk a megoldást, hanem azért, mert tiszta szándékunk és olthatatlan kíváncsiságunk lehívta számunkra az információt.
 • -asztrálutazás, testelhagyás
 • -Levitáció (lebegés)
 • -az idő „meggörbítése”
 • -erős gyógyító erők birtoklása, áramoltatása (gondoljunk a kézzel „operáló” manilai csodadoktorokra).
 • -Jövőbelátás

Aki ilyen képességeket birtokol, és fokozottan átéli a teremtő erő intenzív áramlását magában és maga körül, az szeretetteljesebbé és szerethetőbbé is válik. Átéli, hogy a teremtő energia áramlásában minden élő egy, és micsoda határtalan csodákat rejt és kínál világunk. Ezért alázattal és köszönettel adózik a Teremtőnek különleges képességeiért.

Sziddhik

   A tudat elsötétülésének századaiban, vagyis a közelmúltunkban az indiai fakírok és jógik emlékeztettek bennünket mutatványaikkal az emberiség különleges, elveszített képességeire. Ők Sziddhik-nek, a Tudat Erőinek hívták ezeket a jelenségeket.

      Hihetetlen, ahogyan szöges ágyakon fekszenek, vagy lelassítva életműködésüket napokra eltemettetik magukat. És persze sértetlenül kerülnek elő. Ők nagyon magas fokon uralják a saját testükben zajló folyamatokat. Nyilván tudásuk végső célja nem ezekben a vásári mutatványokban nyilvánul meg. A Sziddhik valamelyikének birtoklása felelősség is, csak az emberiség javára lehet használni. Mindenesetre a „szögeságyas” marketing bejött: felfigyelt rá a világ, hogy vajon mit tudhatnak azok a szikár emberek!

    Az Új Kor és az új embertípus

    A Twilight és az Avatar film jóval több, mint egy-egy zseniális, jól eladható, piacképes sztori. Mindkét alkotás szerzői ráéreztek az emberiség lelkében munkálkodó ősi vágyra. És ráéreztek a jövőre!

      A Vízöntő korban bennünket átjáró és egyre erősödő kozmikus energiák hatására van lehetőség, hogy hasonló szuper-lényekké fejlődjünk!

     Látók, spiritiszták, asztrozófusok nyilatkoznak ilyen jövőképről. Egyszerűen ez a következő lépés a fejlődésünk útján.

     Fontos megérteni, hogy a Sziddhik a spirituális fejlődés természetes velejárói.

„Aki kér, annak megadatik”, különösen most, a Vízöntő kor energiáinak hatására. Azt fogod tapasztalni, hogy kívánságaid hamarabb valóra válnak, mint eddig. Gondold át melyik különleges képességet szeretnéd birtokolni, mert ha vágysz rá, megvalósul. Mindazonáltal, ha nem vagy még felkészülve rá, hogy arra ébredj, valaki áll a szobádban, mert megnyílt előtted a lehetőség, hogy más dimenziókat érzékelj, akkor ráérsz még ezzel a Sziddhi-dologgal!      

      Fokozatosan fognak megjelenni különleges képességeink. Edgar Cayce, híres amerikai látnok több ezer esettanulmánya segített beteg embereken. 12.000 esetből kétszer tévedett! Gyakran kértek tőle a jövőre vonatkozó útmutatásokat is. Szerinte a XXI. sz.-ban az új korral egy új emberi faj alakul ki. Ezt ő úgy értette, hogy genetikailag, képességeiben, gondolkodásában, világképében változik az emberiség. A modern kutatások azóta igazolták, hogy génállományunk jelentős részét nem használjuk. Vajon milyen információk pihenhetnek az inaktív DNS szakaszok mélyén?

      Döbbenetes hírt olvastam nemrég Drunvalo Melchizedek, korunk egyik nagy spiritiszta tanítójának könyvében. Amerikában felfigyeltek rá, hogy még magzati korukban AIDS-szel fertőzött gyermekek tünetmentesek. További vizsgálatok során kiderült, hogy vírusmentesek is, tehát a szervezetük valahogyan legyőzte a rettegett kórokozót. Azóta körülbelül 1.000 ilyen gyermeket tartanak számon, egyetlen dolog közös bennük, tehát ez lehet gyógyulásuk kulcsa is: eggyel több aktív kromoszómapárjuk van, mint az átlagembereknek! Itt lenne az új embertípus?

Ősi múltunk

      Nem feltétlenül a DNS megváltozása szükséges a különleges képességekhez.

Az ősi indiai, kínai, egyiptomi, sumér, stb mágusok tudományáról töredékek maradtak fenn.     Ami ezekből kiderül, hogy őseink megtanulták tudatosan áramoltatni magukban az univerzális energiát, többnyire speciális légzéstechnikát is alkalmazva. Ezáltal aktiválták a jelenleg bennünk teljesen szunnyadó tobozmirigyet. Ennek működése összehangolta a jobb és bal agyféltekét, és mindkettőt összekötötte szellemi lényünkkel, vagy Felsőbb Énünkkel.  Az aktív tobozmirigy megnyitotta az utat az univerzális energia beáramlása előtt. A csakrák kitisztultak, egyenletesebben forogtak, az aura felfénylett, kitágult, az energiatest feltöltődött.

    Az egész úgy hangzik, mint mikor a villanyszerelő helyreállít egy sérült kapcsolási kört, és végre vége lesz az áramszünetnek!  

      Nem új lehetőség ez, inkább emlékezés. A génjeinkben, az energiamezőinkben, az emberiség nagy közös tudatmezejében őrizzük ezt a tudást. Valamikor sokkal „képesebb” lények voltunk. Minden nép mitológiája megőrizte egy varázslatos „Aranykor” emlékét, amikor az emberek erősek, szépek, bölcsek, etikusak, halhatatlanok voltak.

 

„Az emberek egykor valamennyien boldogok voltak. Ez abban a korban

volt, amikor az istenek még közöttük éltek. Az istenek tanították meg

őket mindenre: gabonát termelni, állatokat nevelni, edényeket készíteni. A

bőség és egészség kora volt ez. Az embereknek mindene megvolt, ami csak

kellett. Aranyló gabonamezők, hallal teli folyók, kövér marhák és lovak. A

betegség ismeretlen volt embernek, állatnak abban az időben. Segítették

egymást és testvérként tekintett egymásra minden ember. Sem külső, sem belső

ellenség nem törhetett rájuk.

Ismeretlen volt az irigység, harag, gyűlölködés. Senki sem akarta elvenni,

ami embertársáé, hiszen neki magának is megvolt mindene. Az emberek

nem hazudtak egymásnak, mivel nem voltak bűnök, nem volt mit kendőzni.

Férfi és nő tisztelte egymást. A házasság szentségét betartották. A gyerekeket

türelemmel, szeretettel nevelték. Hosszú, örömteli élete volt mindenkinek.

Senki sem taszíttatott szolgasorba, mindenki egyenlő volt. Szolgálni csakis

önként, a szolgálat, a segítség öröméért lehetett. Vidám kacagás és énekszó

töltötte be az egész világot. Az ünnepek alkalmával összegyűlt az egész nép,

hogy együtt vigadjanak, és tisztelettel adózzanak őseik emlékének.

Bizony így történt. Mivel az istenek az embert alapvetően jónak teremtették, ez mindig is így lesz. Ha néha le is térnek az emberek a helyes útról, mindig visszakanyarodnak, mert lelkükben kiolthatatlan vágy él az

Aranykor után.” (Tűzhordozók c. regényből).

 Az ókor „istenei”

  Nagyon „gyanúsak” az ókori sumér, egyiptomi, indiai, maja, azték, germán,kelta stb. „istenek”. Jelenlegi ismereteink szemszögéből inkább tűnnek egyfajta „szuper-lényeknek”, akik birtokolták a Tudat Erőit, a Sziddhiket. Talán egy korábbi földi kultúra túlélői voltak, akik szétrajzottak a földön és elvitték tudásukat minden népnek.

    Tudtad, hogy a keresztény terminológia „isten” szavát csak az újkori fordítóknak köszönhetjük? A különböző népeknél megvolt ezeknek a szuper-lényeknek a maga elnevezése, ami teljesen különbözött attól a szótól, amit a Nagy Teremtőre, vagyis Istenre használtak. Például Egyiptomban minden élet forrását, az Egyetlen Teremtőt Rének hívták, az emberek között járkáló Oziriszt, Íziszt, Hóruszt, stb. pedig Neteruknak. Ugyanígy Mezopotámiában a magyar „Úr”, „Nagyúr” szavaknak megfelelő sumér elnevezésük volt. A perui kultúrában az Inka szó nem a népet jelölte, hanem az őket kormányzó magasabb intelligenciájú lények kasztját. Ugyanígy Indiában az Árja szó sem népet jelöl, hanem egy különleges képességű, magas tudású fajt, aki a többieket irányította. (Az újkori nácik tudták ezt!)

Tehát hogyan válhatunk Avatarrá?

  De akár a Mátrix film Kiválasztottját, Neot is felhozhatnánk példaként, vagy a szintén nagyon népszerű Superman-t, Pókembert, Macskanőt. De a modern krimik pszi-nyomozóit, vagy szellemlátóit is említhetjük. Valamennyien birtokában vannak néhány általunk is vágyott szuper-képességnek.

      Egyes ősi források szerint az egyiptomi piramisok egyik üzenete, hogy 4 dolog kell a felemelkedéshez, ezt az építmény 4 sarka szimbolizálja:

-          A fizikai testünk működésének megértése az energia szemszögéből is. A finomfizikai testek megismerése, beleértve a Ká-t, azaz az energiatestet is. Ha megértettük, természetes lesz, hogy rendszeresen tisztítjuk, tiszta, energiadús étellel látjuk el és gondoskodunk a megfelelő fizikai kondícióról.

-          A kapcsolataink másokkal tisztességesek, etikusak legyenek.

-          Egy a világnak, közösségnek végzett szolgálat is fontos a felemelkedéshez, ami megnyilvánulhat jelenlegi hivatásunkban is. Nem biztos, hogy a munkánkat kell megváltoztatnunk, hanem a hozzáállást, ahogy végezzük.

-          Az univerzum működésének megértése s benne az ember helye és szerepe. Az ősi egyiptomiak hite szerint a világ megértésében fontos szerepet játszik a négy őselem, a Tűz, Víz, Levegő, Föld valós létezőként való tisztelete.

Ez a négy dolog körülbelül az alsó négy csakránkhoz rendelt területtel egyezik meg, vagy más terminológiával az első négy dinamikával.

      A piramis csúcsa a felemelkedett lelket szimbolizálja, az Avatart, az Új Kor emberét. Én Teljes Embernek hívom, amikor testünk, lelkünk, szellemünk egymásnak is tudatában, összhangban működik egy magasabb szellemi irányítás alatt. A Teljes Ember extra képességei abban rejlenek, hogy bármikor korlátlanul áll rendelkezésére az univerzum energiája és tudása.

 

Az energiáról, energiatudatos életről bővebben: Tűzhordozók c. regényemben és a

www.freyakonyvek.hu-n.

 

 

 

 

 

 

Adatok

 • Freya

 • ezotéria

 • 2010. júl. 24. 17:41

 • nem volt módosítva

 • magyar nyelvű

 • saját

 • 3 456 megtekintés

 • 0 darab

Számít a véleményed!

Csak regisztrált és bejelentkezett tagok szólhatnak hozzá.

Eddigi hozzászólások

Legyél az első, aki elmondja a véleményét.

Szabó Gergő webfejlesztő
X
Regisztrálj most és mégtöbb e-könyv lehet a tiéd!         REGISZTRÁLOK
0