Az Új Világrend: spirituális fejlődés, vagy totális diktatúra?


Az Új Világrend: az emberiség szellemi felemelkedése, vagy az új évezred politikai diktatúrája?

 

  Az "Új Világren"régi fogalom, mégis most terjed el a köztudatban. Roppant zavaró, hogy máris ellentétes fogalmak kapcsolódnak hozzá. Egyesek szerint az Új Világrend egy titkos hatalmi elit diktatórikus törekvése, akik egy központi világkormány és egy központi világbank révén akarják irányítani a civilizációnkat.

   Mások szerint az Új világrend a most kibontakozó spirituális tudatváltozás eredményeként egy olyan világ lesz, ahol értékrendünkben a szeretet dominál, egységben és békében élünk egymással és a Földdel.

    Mivel szerintem ez a két szó, „Új Világrend”, az egyik legmeghatározóbb fogalom lesz majdan a XXI. századról szóló történelemkönyvekben, illetve hamarosan a jelenlegi életünkben, ezért érdemes tisztázni a jelentését.

 

   Azt hiszem, abban egyetértünk, hogy a titkos összeesküvésről szóló verzió elég ijesztő és negatív hatású, míg egy olyan világkép, ahol az emberek békében és megértésben élnek, vonzó és pozitív.

  Manapság a sajtóban, a médiában az összeesküvés elméleteknek nagy keletje van, ezért kezdjük mi is ezzel!

 

Titkos Világkormány manipulál bennünket?

    A világhálón filmek és körlevelek formájában árasztanak el bennünket a titkos összeesküvésről szóló elméletek.

    Az egyik verzió szerint az emberiséget egy, a múltban Földünkre érkezett galaktikus faj uralja és zsákmányolja ki folyamatosan, immár több ezer éve. Jelenleg ott vannak a kormányokban vezető politikusokként és a pénzvilág felső posztjaiban. Döntéseik, intrikációik gazdasági válságokat, vagy éppen felvirágzásokat eredményeznek, sőt a háborúk kitörése is az ő manipulatív törekvésük eredménye. A médián keresztül egész tudatunkat befolyásolják, irányítják. Szándékosan tudatlanságban tartanak. Élelmiszerpolitikájukkal fizikálisan is gyengítik az emberi fajt. Éppen csak annyi tudatosságot és cselekvési szabadságot hagynak, hogy szolgálhassuk őket.

    Másik verzió szerint, ezek a felettünk uralkodó emberek nagyon is földiek, ők a „húszak”, mert hogy ennyien vannak. Ők a pénzvilág és így a bolygó urai.

    Ha ezt a hírt most megmosolygod, akkor örülök. Ez azt jelenti, Te még rendben vagy! Az energiaszinted magas, nem a félelem a meghatározó az életedben. Tény, hogy most kicsit nehezebb a megélhetés ebben a gyorsan változó világban, de ezért nem hárítod át a felelősséget egy titkos összeesküvő csoportra!

    Ha hatottak rád a negatív hír szavai, és csak futólag is elgondolkozol rajta, mi van, ha ez igaz, akkor máris célt ért a manipuláció! Nagyon veszélyesek ezek a híresztelések. A kétely és gyanakvás akaratlanul is beférkőzhet a lelkünkbe.

   Én személyesen nevetségesnek tartom az ilyen a híreszteléseket. Ha hitelt adunk ezeknek a híreknek, akkor akár az is hihető, hogy Jézus egy titkos összeesküvő volt, aki nagymérvű és visszafordíthatatlan változást idézett elő „manipulációjával” az emberi tudatban. Vagy talán a jelenleg körúton levő és mindenhol beszédet tartó dalai láma is a világuralomért pedálozik?

   Ja, hogy ők a jó oldalon állnak és nemes dolgokért harcolnak, harcoltak? És ki mondja meg, mi a jó? Hol a határ a spirituális tanítás és a manipuláció között? A manipuláció akaratunk ellenére történik – mondanák többen. Miért Jézust kívánságműsorban kérte valamiféle közakarat? Az ő tanításai többeknek nagyon is ellenére voltak abban az időben.

 

    Egyszóval fogadjuk óvatosan az Új Világrendet új központi diktatúraként bemutató híreszteléseket.

    Különösen veszélyes és az ellentéteket szító az a propaganda, mely szerint az Új Diktatúrát bizonyos országok (pld. Amerika), bizonyos népek (pld. zsidók, kínaiak), vagy bizonyos vallású emberek (pld. mohamedánok, muszlimok) akarják bevezetni.

     Eljátszhatunk a gondolattal, hogy valóban van valahol valamilyen uralomra törő csoport. Bárhol megtalálhatod a pszichológia könyvekben, hogy a félelemben tartott egyedek fölött lehet a legkönnyebben uralkodni. Több történelmi példa is igazolja már ezt a tételt – sajnos. Tehát, ha van ilyen csoport, érdekük és céljuk a félelemkeltés. Lehet, éppen ők terjesztik ezeket a híreszteléseket – magukról. Régi taktika ez is! Úgyis kiszivárog előbb utóbb némi információ a létükről, miért ne ők irányítsák, hogy mit tudhat róluk a világ?

    Az Új Világrendet Új Diktatúraként beállító híresztelések ragyogó eszközök a félelemkeltésre! Elkezdünk gyanakodni. Kire? Mindenkire. Embertársainktól elzárkózunk, eluralkodik a bizalmatlanság. Mindenki elszeparálódik, magányosan próbálja megoldani a problémáit, nem hisz senkinek.

   Egy ilyen légkörben, ha Jézus újra megjelenne és elhozná mindenki számára az üdvösséget, tudnánk egyáltalán hinni neki, vagy azt hinnénk, a „huszak” egyike?

    Ha létezik ez a titkos hatalomátvételre törekvő csoport, lehet, hogy éppen az a céljuk ezekkel a híresztelésekkel, hogy minden egyéb tisztességes szándékú és a haladást szolgáló csoport hírnevét aláássák és lehetetlenné tegyék a működését.

 

   Egy dologban biztos vagyok: jó szándékú, etikus, a haladást és békét szolgáló ember nem kelt ilyen fokú félelmet és bizonytalanságot, mint ami ezekből az írásokból sugárzik. Csak úgy fröcsögnek a negatív érzést keltő szavak, és már abban is kételkedni kezdesz, ismered-e a világot, ami körülvesz. Minden létező dolgot kiforgatnak, legyen az politika, egészségügy, vallás, üzleti és pénzvilág. Mindenről azt állítják, semmi nem úgy van, mint ahogyan a sajtón keresztül tudjuk. Néhány ilyen tartalmú levél, könyv, cikk, film után én már nem olvasom el, nem nézem meg a tudatunkat manipulálni akaró, félelemkeltő híradásokat.

 

Az Új Világrend, mint a felemelkedett emberiség Aranykora

 

  Az Új Világrendet, mint fogalmat Edgar Cayce (20.sz.eleje) amerikai látó, gyógyító, spiritiszta hozta be a köztudatba. Cayce transzállapotban „kivizsgálta” az embereket, megnevezte betegségüket, a gyógyítás módját. Nem ritkán életvezetési tanácsokat is adott a hozzá fordulóknak, így gyakran kérdezték őt a jövőről. Amerikában ma is működik az a szervezet (ARE), amit rokonai, családtagjai működtetnek, és azzal a céllal jött létre, hogy legyezzék Cayce látomásait, jövendöléseit. 43 év alatt 14.306 esetet jegyeztek le, közléseinek száma megközelíti a 20.000-et. Ennyi esetből mindössze kétszer tévedett!

   Már az 1920-as években nagy változásokat jósolt az ezredforduló környékére. Ezek a változások – mondta – átfogóan érintik a gazdaság, a politika, a vallás, a filozófia, a tudományok, az egészségügy területeit.

   Egy egészen újfajta gondolkodásmód születik meg, állította, és ennek következtében egy „új típusú emberfaj”, amelyik nyit a spirituális szemlélet felé.

   A változást az indítja el, hogy az emberek egyre többször élik át azt az élményt, miszerint nem csak testük van. A klinikai halálból visszajöttek számolnak be hasonló megtapasztalásokról. Az új típusú emberiség felfedezi azokat az energiamezőket, amelyek egy-egy emberi lényben illetve körülötte vannak. Megértjük lassan ezek működését, s hogy általuk hogyan kapcsolódunk a kozmoszhoz. A legdöbbenetesebb és legfelszabadítóbb felismerés az lesz, hogy nincs halál!

   Ez a tudás az egész életünket megváltoztatja! Gondolj csak bele: nem egyszer élünk! Visszaszületünk arra a Földre, amit magunk után hagyunk. Ennek tudatában, egy-két dolgot azért másként intéznénk, nem?

   Jelenleg az egyének és az államok között is folyik a harc a túlélésért. Mindenki minél többet akar harácsolni, és fél, hogy amit megszerzett más megkaparintja. Ez mind értelmét veszíti, ha átéljük, hogy az Igazi Én halhatatlan, és sosem szenved hiányt, mindig elérhetőek számára az univerzum erőforrásai.

   Az Új Világrendben a fogyasztói társadalom egész marketingje, ami a vágyakon és félelmen alapul hatását veszti. Egy halhatatlan elmét a reklámok már nem tudnak manipulálni. És a politikusok sem!

   Az emberi kapcsolatokban is a teljesség, a szeretet fog dominálni. Amelyik kapcsolat nem ilyen, felbomlik, hiszen megérezzük a másik fél igazi érzelmeit. Megérzéseink, intuíciónk, vagy akár jövőbe látó képességeink is megerősödnek, kifejlődnek.

  A tudomány, az ezotéria, és a vallások közelednek. Egykor közös tőről indultak, most újra egyesülnek. Egyre több tudományos felfedezés születik olyan területeken, amelyeket eddig paratudományoknak hívtunk. A fizika, kémia, biológia kezdi felfedezni az energia világát: a negyedik dimenziót.

   Új szemlélet terjed el a gyógyászatban. Rájönnek, hogy a testben minden változást elektromos impulzusok vezérelnek. Ha betegség keletkezik, azt a vezérlésben bekövetkezett változás okozza. Elterjed az energiagyógyászat. Visszaszorul a gyógyszerek használata és műtétek szükségessége.

   Edgar Cayce így látta a XXI. századot, a Vízöntő kort.

   Aranykor? Az. Az emberiségnek igen, néhány ipari, kereskedelmi érdekcsoportnak nem!

 

   Tehát eredetileg az „Új Világrend” az emberiség elkövetkező Aranykorát jelentette. Egy szebb, igazabb, könnyebb életet. Reményt, megvalósuló célokat, nevetős gyermekeket, tisztuló, megújuló Föld bolygót, gazdasági stabilitást. Az ember Önmagára találását, a szó spirituális értelmében.

 

   Valahol kezd félrecsúszni ez a fogalom, mert egyre gyakrabban egy bolygóméretű diktatúra megnevezésére használják.

   A jelképek nagyon erős nyomot hagynak az emberek tudatában. Gondoljunk csak Krisztus keresztjére. Amikor a történelem során valamilyen politikai hatalom el akart felejtetni valamit az emberekkel, gyakran elferdítette a jelentősebb jelképeket. Vagy egyenesen az ellenkezőjére használta.

       Tudod, miért van a Sátánnak két szarv a fején?

Láttál már egyiptomi isteneket falfestményeken? Hatalmas szarvaik vannak, és közötte ragyogó, színes fénykörök. Látók szerint a megvilágosodott emberek feje körül és fölött pontosan ezek a fényjelenségek figyelhetők meg. Egy ragyogó fénytányér a fej fölött, és szarvszerű, felfelé induló fénycsápok a két halánték mentén. A katolikus egyház mindenképpen el akarta tűntetni az emberek tudatából a „pogány” vallásokat, amelyek akkoriban (megalakulásakor) erős vetélytársai voltak még. Így vált az üdvözülést és Isteni Bensőnkkel való kapcsolatot jelző „fényszarv” a Sátán, a gonoszság és a bűn szimbólumává.

 

   Több prófécia szerint is teljes megújulás vár a Földre és az emberiségre. Egy szebb, ígéretesebb jövő. Spirituális fénymunkások ezrei, lelkes Tűzhordozók dolgoznak máris a bolygónkon, hogy ez a szép jövő megvalósuljon. Az „Új Világrend” fogalma ennek az eljövendő Aranykornak egy nagyon erős jelképe.

 

       Bizonyára vannak olyan érdekek, amelyeknek jobb lenne, ha ez a jelkép nem dolgozna ilyen erőteljesen az emberek tudatában.

    Ezért kell vajon átmosni a jelentését egy tudatmanipuláláson alapuló, az emberiséget rabszolgaságba döntő bolygóméretű diktatúra jelzőjévé?

    Edgar Cayce-nek van egy döntő fontosságú üzenete még a számunkra: a változás kezdeti, zűrzavaros időszakát az éli meg pozitívan, aki szilárd jövőképpel, vízióval rendelkezik, amiben megingathatatlanul hisz, és ami mint egy világítótorony kivezeti a káoszból.

   Rajta! Álmodjunk meg egy szép világot és higgyünk benne!

 

                                                                                                                                       Freya

                                                                                                                     www.freyakonyvek.hu                                                                                      

Adatok

  • Freya

  • ezotéria

  • 2010. szep. 21. 17:13

  • nem volt módosítva

  • magyar nyelvű

  • saját

  • 3 675 megtekintés

  • 4 darab

Számít a véleményed!

Csak regisztrált és bejelentkezett tagok szólhatnak hozzá.

Eddigi hozzászólások

#4
2011. feb. 2. 21:39
Lehet hogy tévedek,de mintha egy másik cikk, a " szex és az új világrend "
ellentéte lenne ez.Ami nembaj, mert szubjektíve mindkettő igaz.
Dehogy mi mennyire ujj az már másik dolog.Szerintem a sámánjaink is ismerték, megélték és alkalmazták a természetgyógyászat és az önmegvalósítás nekik megfelelő ágazatait.De ugyanakkor államalapító királyunk már nyilván mást evett,máshogy öltözött és más körülmények közt élt mint a nép.Tehát mindkettő igaz
#3
2010. szep. 30. 1:58
Minden útkeresőnek szeretném ajánlani a következő videót, ami a cikkben szereplőkről szól:
www.youtube.com/watch?v=XtSBYFwpaIo

Legyetek jók!
#2
2010. szep. 25. 11:32
Nem kellene ilyen ex katedra cikket írni olyan bonyolult témában, mint az új világrend, legalábbis nem ide, a titkos tudomány tárházába. Olyan kérdésekről saját véleményedet terjeszteni, amiről ennyire kevés fogalmad van, ez az un. szkeptikusok honlapjaira való. Esetleg valamelyik interaktív fórumra.
Sajnos mélyebb infóhoz csak az angolul olvasók juthatnak. Akit a téma valóban foglalkoztat, olvas angolul vagy spanyolul, és szeretné tudni az igazságot, tallózzon itt: www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_nwo.htm
Ha megynitod a main file –okat, újabb linkeket találsz az altémában. Én persze nem állítom, hogy minden ott található anyag igaz, csak azt, hogy a rejtett „tudomány” témáiban csak nagyon szorgalmas, átfogó kutaszkodással és gondolkodással lehet eligazdni. Eligazodás nélkül még saját célra sem érdemes véleményt alkotni arról, hogy mi igaz és mi hamis és dezinformáció. Itt nem híresztelkésekről van szó, hanem halálosan komoly kérdésről, amivel lehet nem foglakozni, de nem lehet ilyen félvállról híreszteléseknek minősíteni. Az össze-vissza híresztelések éppen arra valók, hogy a mélyebb és valóban félelmetes igazságot elrejtsék és a felületes embereket megnyugtassák, hogy ezeket a dolgokiat nem érdemes komyolyan venni.
#1
2010. szep. 21. 21:20
Elnézést, de ez szerintem egy igen leegyszerüsített látásmód.... a szerző esetleg még nem tapasztalta meg, milyen,amikor lehallgatják pl.a telefonját, vagy titokban kitörlik az emailjét, vagy más veszi fel a telefonját.... ez ugyanis csak azokkal történik meg, akik a fránya Új Világrend alig látható manipulációival foglalkoznak, ami,,nincs" ... A Cayce jóslatok szépek,bár úgy lenne,de egyelőre ha körbenézünk:
Az időjárást biztos nem buherálták,magától ilyen
Az EU ban egyre jobban mennek a dolgok,jobban élünk, szabadabbak vagyunk,egyre jobb minőségü élelmiszer és orvosi ellátás jut nekünk....és a munkában mindenki megvalósíthatja magát.
Én javasolnám másfajta források bevonásával újragondolni a storit.... :D ( UI: az igaz, hogy rengeteg összeesküvős anyag kamu, megvezet.... azért öntik őket a netre hogy a valódi forrásokat elfedjék..)
Szabó Gergő webfejlesztő
X
Regisztrálj most és mégtöbb e-könyv lehet a tiéd!         REGISZTRÁLOK
0