Bevezetés a szellemgyógyászatba


Sok szeretettel üdvözlök minden kedves megjelentett. Ma szellemgyógyászattal fogunk foglalkozni. Szeretnék egy nem hagyományos két órát eltölteni Veletek, és szeretnék ennél a tegeződős nexusnál maradni. … ha nem sértek vele senkit. Szóval egy interaktív dologra készültem, amikor együtt fejtegetünk, boncolgatunk kérdéseket, hogy aztán összefoglalva valami izgalmas következtetés bújjon ki a kérdés-válasz csomagból.

Szóval, szellemgyógyászat.

Nézzük meg mit is jelent!

 

Gyógyászat – gyógyítás:

Gyógyítás: az egészség helyreállítását célzó folyamat. Ott van rá szükség, ahol betegség van.

Betegség / beteg vagyok: mikor mondom, mondhatok ilyet?

-                    fájdalom

-                    láz

-                    stb.

Tehát összegezhetjük úgy, hogy a betegség testhez kötődő valami?

Gyógyászat tisztázva!

Elnézést, hogy ilyen kurtán-furcsán,

de később ígérem, még visszatérünk hozzá!

Térjünk át a szó első tagjára: SZELLEM

Mi a szellem?

-         test nélküli entitás

-         megfoghatatlan

-         láthatatlan

-         hallhatatlan

-         nem teremtetett

-         nem született

-         öröktől fogva létező: → IDŐTLEN

-         energia

 

 

Most nézzük meg a TEST-et!

Mi a test?

-         érzékelhető

-         született

-         teremetett

-         sérülékeny

-         halandó: az idő. És a tér fogságában él.

 

Nos itt egy fogós, ravasz kérdés! Hogyan lehet e kettőt összekapcsolni, hiszen a teremtés ugye azt állítja, hogy ....

… és itt menjünk vissza kicsit az elejére!

 

Szellem = legfőbb intelligencia → ÉRTELEM. Ez az, ami képes a fejlődésre, a tanulásra, a tapasztalásra.

Tehát, a SZELLEM egy, illetve „A” teremtő erővel rendelkező tiszta értelem! Azaz képes önmagából, önmagában energiacsomagokat különböző frekvenciatartományokban kialakítani, amelyek elkülönítve is szerves részei maradnak az egésznek. Ez a teremtés folyamata, amikor ez a magas frekvenciájú energia oly mértékben állítja át önmagát, hogy létrejönnek a bolygók, csillagok, Napok, fák, növények, ásványok, és az ember. És ha ezen a ponton megáll az egész, akkor pont a lényeg nem történik meg: a tanulás, a tapasztalás, a fejlődés. Olyan marad az egész, mint egy üres csigaház, nem történik más, mint vegetálás, és az egész összeomlik, mert nem lesz benne semmi, nem lesz benne ÉRTELEM. Hogy ezt az aprócska hiányosságot kezelni, illetve kiküszöbölni lehessen, életet lehelt belé! A teremtéstörténeti leírás szerint Egyiptomban Ptah agyagból megformálta, majd az orrába fújt, amitől az életre kelt, és járni kezdett. A Biblia szerint porból, némi vízzel önmaga hasonlatosságára embert formált, és életet lehet belé.

De van egy kis probléma!

SZELLEM: magas frekvenciájú energia → modellezzük ezzel a gyertyával!

TEST: egy alacsony frekvenciájú, materializálódott valami, anyag → modellezzük egy lufival.

Tippeljétek meg, vajon mi történhet, ha ezt a gyertyát a lufival kontaktusba hozom?

Tehát szükség van valamire, ami áthidalja a test törékenysége, sérülékenysége, és az energia rezgésszintje közötti szakadékot, és lehetősé teszi, hogy a test befogadhassa ezt az isteni, teremtőerővel rendelkező energiacsomagot.

 

Szükség van valamire, ami már anyag, és mégis képes mérhetetlen mennyiségű, magasabb rezgési tartományú energia tárolására és átadására a test és a szellem között. Ami halhatatlan, mégsem örökéletű! Ez a kapocs pedig neveztessék LÉLEK-nek!

LÉLEK: vagy psziché, (Jung meghatározása szerint!) a pszichológia tárgyának meghatározása, amely magában foglalja a tudatos és a tudattalan pszichikus folyamatok összességét. A psziché egyben energetikai rendszer is, amely az élet fiziológiai alapjaival is kapcsolatban van. Fontos, hogy a pszichikus energiák egyensúlyban legyenek.

Jung sejtett valamit! Nem véletlen, hiszen elég alaposan kirándulgatott a spiritualitás, az ezotéria világába. Amit pedig ott talált erről, azt nem régiben a berlini Műegyetem néhány kutatójának sikerült igazolnia, sőt, sokkal többet is tettek!

Dr. Becker Martens és társai elhatározták, hogy megkeresik, és vallatóra fogják a lelket.

-         2000 haldokló, mérlegen

-         0,072 gr súlycsökkenést tapasztaltak a halál pillanatában

-         Aminek súlya van, annak tömege is van

-         Aminek tömege van, annak geometriai struktúrája is van

-         Aminek súlya, tömege, geometriai struktúrája van, vizsgálható is

-         Sőt, ez a valami intelligens, kooperációra bírható, és nagyon segítőkésznek mutatkozott! 1200 szoros nagyítással vizsgálható: az emberi hajszál átmérőjének negyede, a láthatóság alsó határán van!

-         Mérete: 1nm – 4 nm (emberi lélek), 0,5 nm – 1 nm (állati, növényi csoportlelkek)

-         Térfogata: 5,2359 x 10-²³ cm³

-         Fajsúlya: 1,375 x 10¹¹ gr/cm³ (Hg. 13,6 gr/cm³)

-         Forma: legömbölyített ikozaéder

-         Színe: 12 színben, egy szín = egy gömb (kivéve a fekete)

-         Sűrűségének mértéke meghaladja az általunk ismert anyagokét, és mindenen képes akadálytalanul áthatolni.

-         Felszíne: apró pikkelyek borítják, amelyekből csápocskák álnak ki, szimmetrikus elrendeződéssel (teljes tömegének 95%-át adja ez és a mag!). Feltudat!

-         Belsőszerkezete:

Ø   MAG – tudatalatti: 5000x100 évnyi infó tárolására alkalmas, hipnózissal férhetünk hozzá.

Ø   Köztes rész: kristályosnak ható övezet, nyolcszögletes cellákból áll, összesen 64 rétegben 1629x10²³ db (KB), 0,8 nm oldalhosszúsággal, ez tárolja az adott élet emlékeit, tehát semmi sem vész el. A nehezebb hozzáférhetőség abból ered, hogy ezek a cellák szabadon fordulhatnak a tér minden irányába, ezáltal bizonyos emlékek elérhetősége akadályozott, vagy gátolt lehet.

-         Helye: Thalamusz, központi idegrendszer, legvédettebb közti agy részében.

Összefoglalva! Mindent, ami történik velem, amit mondok, látok, hallok teszek, vagy tenni szándékozok, itt tárolódik, és érzelmeket vált ki. Mindent ide pakolok be, gondolatot, szót, cselekedetet, átélt eseményeket, hallott dolgokat, látott dolgokat stb. tehát egyetlen emlékem sem veszik el, eltérően attól, amit a pszichológusok előszeretettel hangoztatnak, hogy az ember 7 éves kora előtti dolgokat csak a felnőttek elbeszélése alapján ismer, és emlékszik rá.

Tehát nem is olyan buta kijelentés: lélekvándorlás, mert a lélek ugyan túléli a test halálát, még sem halhatatlan, hiszen anyagból van, ezáltal köztes valami, amelyik ugyan teremtetett, de nem született, és még sem éli túl az utolsó inkarnációt, hanem átadja minden tapasztalását, tudását a szellemnek, és megszűnik létezni, elemeire hullik szét, és ismét energia lesz belőle is, azaz visszatér a csepp a tengerbe, és feloldódik benne.

Nos! A nehezén túl vagyunk, mert összeállt az EGYSÉGES EMBER.

Test – lélek – szellem.

DE

Miért kell gyógyítani a szellemet, ha az isteni eredetű, hiszen a szellemi részünk tökéletes! Tulajdonképpen, amit ilyenkor csinálunk az nem is gyógyítás! … és nem csak azért, mert gyógyítani a hivatalos szabályok szerint csak orvos gyógyíthat, sokkal inkább azért, mert testünk képes önmagát regenerálni.

DE

Most tegyük félre ezt kissé a szellemet, és nézzük meg ismét a gyógyítás témakörét! Egyetérthetünk abban, ha azt a kijelentést teszem, hogy akkor van szükségem gyógyításra, amikor beteg vagyok?

Mi a betegség? Megbomlott harmónia a hármas egységben, tehát a szellem – lélek – test egységében, de ezt úgy is megfogalmazhatom, hogy a gondolat, szó, cselekedet egységében nincs meg a harmónia.

Mi az ok, amitől betegségek alakulnak ki? Egy bizonyos élettervvel születek le, amihez igazodik a fizikai környezetem, és azok a személyek, akik ebben a környezetben körülvesznek engem. Velük játszhatok, és élvezhetem a tőlük érkező különböző hatásokat. Ezek engem igyekeznek a megfelelő irányba terelgetni. Amikor ez számomra kellemes, és örömet okoz, nincs is semmi baj. A gond akkor kezdődik, amikor fájdalmas események következnek az életemben, mert a fájdalmat rosszul viseljük, és igyekszünk elkerülni. Márpedig a tanítás pont ezekben, a helyzetekben van. Nekem pedig szabad akaratom, hogy neki menjek, vagy megtegyek mindent elkerülésük érdekében. Összegezve, ha elzárkózok, elutasítok, akkor letérek az általam megjelölt ösvényről, és a testem jelzéseket fog adni, hogy valami nincs a helyén. Ezt felfoghatjuk hibaüzenetként, és felfoghatjuk önbüntetésként is. A lényeg azonban ugyanaz: testi tüneteket fogok produkálni, és ha nem foglalkozok vele megfelelően, egyre súlyosabb tüneteket, és egyre több szervet érintően.

Tekintsünk be kicsit az egész mechanikájába!

Energia felvétel – csakra – nádik – központi idegrendszer (agy, neuroendokrin rendszer) – gerincvelő – szervek – meridiánok – akupunktúrás pontok (bőr) – aura rendszer

Tehát azokból az energiákból épül fel az aura rendszerünk, ami végig halad a testünkön, és magán viseli azokat az anomáliákat, amelyek a bennünket érő hatások fejtenek ki. Az aura 7 rétegből épül fel, és öleli körbe fizikai testünket. Tehát az embernek a fizikai testén kívül összesen 7 finomfizikai teste is van. Indiai tanítások még ezeket, a rétegeket is tovább bontják, további 7 rétegre, tehát 49 testünk van a láthatón kívül, ha ehhez még hozzá vesszük a segítőinket, akkor most itt mindenki több mint félszázadmagával van jelen. Ha egyedül vagy sem vagy egyedül, bőven van kivel társalogni, és véleményt egyeztetni!

Kicsit komolyabban! E testek közül számunkra itt és most az alsó három az izgalmas, hiszen itt megtalálhatók fizikai szerveink holografikus lenyomatai., illetve a harmadik finom fizikai testünk tartalmazza isteni önvalónkat. Betegségeink is e három testben jelennek legelőször, és gyógyítani is itt lehet azokat. Ezek a testek a következők:

 1. étertest
 2. lélektest / asztráltest /alsó érzelmi test
 3. szellemtest / mentáltest / alsó gondolati test

Egy szellemgyógyász legfontosabb hatásterülete a harmadik réteg. Az elnevezésekből is látszik, miért itt tud eredményesen segíteni, és milyen módszereket tud alkalmazni.

Két fontos részből áll a segítségnyújtás:

 1. beszéltetni, megérteni, és a beteg számára megvilágítani gondolatai és tünetei közötti összefüggéseket, hasznos, ha maga a segítséget kérő mondja ki ezeket, a felismeréseket.
 2. Ha ezt sikerül elérni, akkor valamilyen módszerrel hatni a szellemtestre, hiszen itt lazított fel blokkokat, gondolkodásbeli, hozzáállásbeli elcsúszásokat.

Alapvető tétel, hogy hasonlóval lehet hasonlóra hatást gyakorolni. Azaz anyagra anyaggal, energiára energiával. Az eredményességhez szükséges még egy el nem hanyagolható valami. HIT. E nélkül egyik hatás sem lesz tartós, és hosszútávon eredményes. A HIT pedig a lélekhez kötődő valami, illetve kötődik ahhoz a közvetítőhöz (legyen az orvos, terapeuta, gyógyító), akitől segítséget kérnek. Mert a szellemgyógyászat a segítségnyújtásnak egy nagyon speciális formája, hiszen két ember együttműködésére van szükség, hogy az egészség stabilan helyreállíttassék.

Maga a folyamat két, illetve három lépésből áll:

 1. feltáró, tisztázó beszélgetés, ahol a tünetegyüttes hátterét vizsgálják meg, mikor kezdődtek azok a problémák, amelyek kialakulásukhoz vezettek, mi volt az elcsúszás alapvető oka, kihez kötődik, stb. A különböző betegségek időrendbeli sorrendje is sokat elárul a beteg hozzáállásáról, konfliktuskerülési technikájáról. A sikeres feltáráshoz is, alkalmazhat különböző módszereket például reinkarnációs utazás is szóba jöhet.
 2. energetikai kezelés, ahol kétféle módszercsoport közül választhat. Egyrészt alkalmazhat köztes eszközöket, amelyek energetikailag hatnak, de a hatás közvetítéséhez hordozó anyagot vesz igénybe. Ilyen lehet az illóolajok, elixírek, ásványok, színek, hangok alkalmazása. És alkalmazhat direkt módszereket, amelyek során tisztán energiával hat energiára. Ez már a szellemsebészet témaköre, és sokféle alkalmazott módszer létezik. Egy a közös mind között, hogy TEREMTŐ ERŐ-vel dolgoznak. Alapja, hogy a bennem lévő teremtő erő, és az isteni teremtő erő összekapcsolódik, hiszen a melyik bennem van, annak származási helye az isteni teremtő erő: „made in Gost”. Itt is dolgozhatok közvetetten, és közvetve, azaz érintéssel és érintés nélkül.

Ez a terület sokak számára a misztikum, a fantasy világa. De gondoljatok bele, hogyan is működik a számítógép, az internet, a mobiltelefon, a tv, a rádió. Csupa olyan elektronikai eszköz, amelyik a fizikai szemünk számára láthatatlan módon kapcsolódik össze. Az emberi test is elektromos eszköz. A bennünket felépítő anyag nem különbözik a tárgyainkat, elektromos berendezéseinket felépítő anyagtól. Mi is protonokból, neutronokból, és elektronok állunk. Az elektron pedig egy igen mozgékony részecske, helyhez kötését meg lehet próbálni, de csak általa megszabott határok között lehet. Ez az elektron hatalmas területen kóricálhat szabadon:

Az atom külső átmérője mintegy 100 000 –szer nagyobb, mint az atommag átmérője, térfogata pedig mintegy 10x10¹4–szer nagyobb, mint az atomot alkotó részecskék valóságos helyigénye.

Ez egy hatalmas erőtér, ami a fizikai testet körül veszi. A kialakításában résztvevő részecskék körbejárják az egész testet, és kiindulási pontjuknak megfelelő energiamintázatot visznek magukkal. A kvantumfizika, a kvantummechanika, a káosz elmélet, a kozmológusok az utóbbi időben rohamléptekkel igazolják a vallások, és egyéb hitrendszerek által intuitív módon feltárt elméletek igazságtartalmát. Lassan tehát az, amit a szellemgyógyászok tesznek, illetve ami általuk, és rajtuk keresztül történik, az lassan a tények világába vezető küszöböt is át fogja lépni.

…és még valami! E módszerek bárki által elsajátíthatók, hiszen a teremtő erő mindenkiben ott van. Hozzáállás, akarat, sok-sok gyakorlás, és önismeret kell hozzá a HIT-en kívül.

 

Köszönöm a figyelmeteket, a jelenléteteket, hogy megtiszteltétek a mai délután. Ha kérdés merült fel, még van időnk, hogy megkeressük a megfelelő választ.

 

 

Köszönöm, hogy eljöttetek, és kívánok nektek nagyon szép estét, az éjszakára jó pihenést, nyugtató álmokat.

Adatok

 • szegedi Panni

 • ezotéria

 • 2010. okt. 3. 22:05

 • nem volt módosítva

 • magyar nyelvű

 • saját

 • 4 434 megtekintés

 • 0 darab

Számít a véleményed!

Csak regisztrált és bejelentkezett tagok szólhatnak hozzá.

Eddigi hozzászólások

Legyél az első, aki elmondja a véleményét.

Szabó Gergő webfejlesztő
X
Regisztrálj most és mégtöbb e-könyv lehet a tiéd!         REGISZTRÁLOK
0