IV.rész. A spirituális gyógyítás sajátosságai és kérdései .


Ennek a résznek a témái: szellemgyógyászat és távgyógyítás

Szellemgyógyászat

A különböző energiákkal dolgozó módszerek mellett vannak egészen más jellegűek is: külön csoportot képeznek azok, amelyeknél különféle láthatatlan entitások szállnak be segítőként vagy konzulensként: energiát küldenek vagy megsúgják, mit kell tenni adott esetben vagy véghez is viszik a gyógyítást. Van, hogy a gyógyító, van hogy a beteg hall egy belső hangot, amely tanácsot ad, van hogy csak úgy egyszerűen spontán teszik amit tesznek. Amikor más dimenzióbeli segítő „keze” van a dologban, akkor az a jellemző, hogy a gyógyulás nagyon gyors és látványos lehet. Vajon mitől az? Vajon a szemvillanás alatt bekövetkezett gyógyuláshoz minden esetben szükséges egy ilyen isteni segítő közreműködése, segítsége? Válaszom: nem, enélkül is létrejöhet a csoda. Például akkor, ha „saját erőből” sikerül megszabadulnunk egy energia miazmától, amely bomlasztja, és blokkolja az energiák szabad áramlását és frissülését. Így dupla előnyre teszünk szert: megszabadulunk a rossz energiától és utat kap az elakadt jó energia. Az energiákat gondolattal és légzési technikákkal irányíthatjuk és mozgathatjuk. Többféle módszer van, amelynél szellemlények végzik a gyógyítást, csak meg kell rendelni tőlük. Ilyenkor a technika tartalmaz egy kérést, egy imát, egy megszólítást. Felmerülhet a kérdés, hogy amikor csak energiák létrehozásából, lehívásából, küldéséből, mozgatásából áll a gyógyítási technika, vajon ilyenkor is más dimenzióbeli szellemlények működnek közre a folyamatban? Vajon az energiák abban különböznek, hogy a tiszta isteni energiát bizonyos szellemlények áttranszformálják és ezt különbözőképpen teszik? És ha ez így van, akkor vajon a különféle technikákat úgy kell felfogni, mint valamiféle hívószavakat a megfelelő entitás/angyal stb. felé? És ha az energiákat szellemek manipulálják, van-e manipulálatlan energia is? Vagy van, amikor tiszta energiát hívunk le és van amikor szellemlények vagy intelligenciák vagy nevezzük bárminek meg vannak szólítva és e megszólítás alapján nyújtanak segítséget, gyógyulást azzal, hogy ők manipulálják az energiák mozgatását és az energiába ők táplálják be a gondolatot?. Ez az öngyógyításnál könnyebben elképzelhető, de mi van a távgyógyításnál? Akár az egyik, akár a másik feltételezés: hogyan juttatja el vagy jut el az energia a másik személyhez, akit a gyógyító nem is ismer, csak a nevét tudja vagy azt sem? Nem tudtam rá a választ. Ma már sok mindenre megtaláltam. Könyvemben erről is szó van. Tehát a cél erős kívánása és a megfogalmazás precizitása nagyon fontos. Nemcsak a gyógyító szándékra, hanem más egyéb kívánságok teljesülésére is igaz ez a tétel. A spirituális gyógyítás az ember energiatesteire, annak egyes szerveire irányul. Ezek közül az ezotéria csak keveset ismer, de még azok leírására is különböző rendszerek vannak forgalomban. Minél kevésbé specifikusak a módszereink, annál jobb, mert így kisebb a tévedés lehetősége. Minden hamis hitre alapozó módszer kétesélyes: vagy lesz hatása vagy nem. És a hatás vagy pozitív vagy negatív. Amikor energiákkal dolgozunk, akkor megnyitjuk magunkat különböző energiáknak. Ha mi magunk nem tudjuk, kinek nyitottuk meg magunkat vagy ki használja a kaput, amelyet megnyitottunk, akkor nem tudhatjuk, hogy mi lesz a hatás. Ez különösen így van, ha külső istenekhez, nevesített angyalokhoz fohászkodunk. Ezért biztosabbak azok a módszerek, amikor a magunk teremtette energiákkal vagy képekkel dolgozunk. Nagy kockázatot vállalunk azzal, ha valamely istenben/szentben/mesterben/angyalban „hiszünk”, azaz bízunk benne és átadjuk magunkat neki, hogy tegye valünk, amit jónak lát és hiszünk abban, hogy teljesíti minden kérésünket. Attól, hogy mi úgy hisszük, hogy az xy nevű angyal vagy szent vagy un. emelkedett mester csak azt lesi, hogyan segíthetne rajtunk, attól az még nem feltétlenül teljesül. Még az őrangyalunk sem minden esetben jóindulatú. A körülöttünk lebzselő más dimenzióbeli entitásokat csak mi nevezzük vagy hisszük valódi őrangyalnak, de ezt az elnevezést csak a velünk jóindulatú, segítőkész entitások érdemelhetnék ki, csakhogy sajnálatos módon nem mindegyik az, sőt… Mindenkinek vannak másvilági kapcsolatai (nem a halottakra gondolok, hanem más dimenzióbeli entitásokra és saját énjének más dimenzióbeli szegmenseire), de korántsem mindenkit vesznek körül jóindulatú lények. A felismerésüket nehezíti nemcsak az, hogy nem lárjuk őket, hanem az is, hogy ha sikerül velünk felvenniük valamilyen kapcsolatot, akkor sem fogják igazi szándékaikat leleplezeni. Valamennyien jóakaratú felsőrendű lényeknek adják ki magukat, akik csakis a javunkat akarják és fő feladatuk védenceik segítése és megmentése.

A távgyógyításról

 A távgyógyítás egyfajta mágia. A mágia nem más, mint az akarat erejével valamilyen változás előidézése egy emberben vagy egy embercsoportban, egy tárgyban vagy egy helyzetben. A lényeg, hogy a változást távolságból idézzük elő, tehát nem közvetlen anyagi ráhatással. Az, hogy mekkora a távolság, nem számít. Kell hozzá egy mágus, aki végrehajtja a változást, kell egy alany, amelyen vagy amelyek érdekében végrehajtja a mágikus cselekményt. Az alany bármilyen őt képviselő dologgal vagy képzettel helyettesíthető, amely lehet a célponttal egyenértékű, tehát arra nagyon hasonlító, például fénykép vagy az alanyról az elménkben kialakított kép. De lehet egy kód, lehet az alany anyagából vett darabka. Tehát az alany helyettesítője lehet fizikai, mentális vagy képzeletbeli. Amikor létrehozzuk a helyettesítő tárgyat, képet vagy kódot vagy anyagi tárgyat, akkor automatikusan létrejön egy erővonal, egy összekötő kapocs a helyettesítő és a mágus, illetve a helyettesítő és az alany között. A mágus esetünkben a távgyógyítást végző ember. Az alany lehet egy másik ember, lehet állat, növény, lehet egy esemény, lehet egy nemzet vagy lehet a Föld maga. A mágiához azonban nem elég az alannyal való kapcsolat, kell még hozzá valami, ami végrehajtja a kívánt mágikus változást, ami esetünkben a távgyógyítás. Ezt nevezhetjük életenergiának vagy spirituális energiának. A nyers, megnyilvánulatlan életenergiát nyugaton William Reich fedezte fel és elnevezte orgon energiának. Keleten ősidők óta ismerik és használják. Nevezik csí energiának, bioenergiának, életenergiának, állati magnetizmusnak, Od-nak. Az, hogy ez miként hozható létre és miként erősíthető, sűríthető be, régen nagy titok volt, amit a mágusok gondosan őriztek. Ennek az energiának a papok és szentek általi sikeres használata táplálta a vallásos hiedelmeket. A papság vagy varázslók vagy titkos társaságok birtokolták a titkot és ezen keresztül mindig lehetőségük volt a titkokat nem ismerő többség ellenőrzésére, megsarcolására, félrevezetésére. Ma már azonban egyre több ember van birtokában ennek a titoknak. Aki az életenergiával bánni tud, az ma is minden területen előnyhöz jut másokkal szemben. Birtokában van olyan erőknek, amelyek szinte minden körülmények között biztosítják a számukra céljaik elérését és önmaguk és mások segítését, gyógyítását. Az életenergia vagy spirituális energia tulajdonságai az energia frekvenciájától függ. valamint attól, hogy milyen tudattartalmakat hordoz. Akik alkalmazzák, azoknak nem szükséges, hogy tudományos alapossággal megismerjék, hogy ez miként működik. Frekvenciája és ezzel tulajdonságai igen könnyen változtathatók, könnyen belevihetők különféle gondolatformák, képek, érzelmi energiák. Könnyen kapcsolatba lép anyaggal, más energiákkal, másként modulált csí energiával, bármit képes áthatni, bármivel képes kölcsönhatásba lépni. Élőlények felveszik és leadják, de ezt nem tudatosan teszik. A mágia és a távgyógyítás tudománya abban áll, hogy tudjuk, miként kell a megfelelő energiát lehívni vagy besűríteni, a megfelelő programmal feltölteni, hogyan kell elküldeni úgy, hogy célba érjen és a beleültetett gondolat vagy program manifesztálódjon a megfelelő helyen és megfelelő időben. A távgyógyítás úgy történik, hogy a gyógyító összehozza az alanyt képviselő tárgyat, képet , képzetet vagy kódot a megfelelően modulált életenergiával vagy spirituális energiával, amely azután az alany megjelenítőjéből kisugározva összekapcsolódik az anyagi világban lévő alannyal és ott manifesztálódik. Az életenergia lehívása, a moduláció a mágus, esetünkben a gyógyító elméje segítségével történik. Minden távgyógyítási technikának része, hogy meg kell fogalmaznunk fennhangon vagy magunkban, gondolatban a szándékot, hogy mit akarunk tenni vagy elérni. A tudatalatti rögzíti, hogy milyen jelet, szimbólumot, testhelyzetet, mantrát, stb.-t használtunk annak a bizonyos energiának a lehívására vagy egy bizonyos gyógyításra hivatott entitással való kapcsolatfelvételre. A továbbiakban ez már erőfeszítés nélkül automatikusan létrejön. A következő lépés az alannyal vagy alanyt helyettesítő akármivel való összekapcsolás. Minél többen használtak egy bizonyos szimbólumot vagy jelet vagy nevet, annál könnyebb a kapcsolatfelvétel. Minél jobban rá tud koncentrálni a gyógyító az összekapcsolásra, minél jobban háttérbe tudja szorítani saját gondolatait és az egóját, annál sikeresebb. Az ember szereti megszemélyesíteni az energiákat, neveket adni neki, sőt rendszerbe foglalni őket. Ezeknek az energiáknak egy részét maguk az emberek teremtették, más részük magasabb tudati dimenziókban lakozó istenségek teremtették. Minden módosult tudatállapotban létrehozott kép, kívánság, gondolat így vagy úgy megtalálja a címzettet, a jó is és a rossz is. Más kérdés, hogy a küldemény képes-e manifesztálódni a címzettnél. Akik energiával dolgoznak, azok megtanulják látni, érezni, hogy mi az akadálya a gyógyulásnak a beteg részéről. Az emberi elme teremtő erővel rendelkezik, de a teremtés egy más, láthatatlan dimenzióban történik meg. Az agykontollos és más vizualizációs technikáknál az életerőt az akcióba belefektetett érzelmi energia biztosítja: az, hogy nagyon akarjuk a hatást. De maga az életenergia is lehívható vizualizációval. Amikor fényt képzelünk el, fénykisugárzást vizualizálunk, akkor lényegében életenergiát küldünk. A modullálást pedig az elménk által létrehozott képek, képzetek végzik el. Az összekapcsolást pedig a megcélzott személy megnevezése teszi lehetővé. Abban az esetben, ha úgy gondoljuk, hogy mi adjuk az energiát valakinek, akkor a saját életenergiánkat fogjuk kisugározni, amely nem pótlódik automatikusan. Amit „föntről” lehívhatunk, az nemcsak egy modullált energia lehet, hanem más is: ez lehet egy esemény, egy entitás, egy hatás, egy szellem, egy érzelem. A módszer, amivel lehívjuk, amivel létrehozzuk a kapcsolatot, az lehet egy mantra, egy hang vagy hangsor, lehet egy tánc, lehet bábu, lehetnek asztrológiai táblák, lehetnek szimbólikák, lehetnek kódok és lehetnek radionikai készülékek, amelyeket előzőleg különböző frekvenciáju és hatású energiákra hangoltunk be. Vannak azonban olyan eszközök, szimbólumok, ábrák stb-k, amelyek fixen kötődnek ismert tulajdonságú energiákhoz. A távgyógyítás a mágia speciális esete. A gyógyító behangolása vagy beavatása kettős célt szolgál: egyrészt olyan tudás birtokába jut, amellyel a láthatatlan erőket mások ártalmára is képes lenne felhasználni. Szükséges tehát, hogy tisztában legyen azzal, hogy e tudással való visszaélésnek milyen következményei lesznek. Ami még fontosabb, hogy az erők használatához megfelelő spirituális tudás és erkölcsi tanítás járuljon. A másik cél, hogy megtanulja a gyógyító, miként bánjon az életenergiával: hogyan kell azt irányítani, modullálni, felvenni és leadni. A titok nyitja egyrészt az ember láthatatlan testeiben és energiaközpontjaiban, ezek egymáshoz való kapcsolatában, másrészt ezek és a fizikai test kapcsolatában és végül a láthatatlan testeknek a külső láthatatlan világokkal való kapcsolatában leledzik. Ezek a titkok a tudományos kutatás számára nem hozzáférhetők. A tudományos módszerek csak azt képesek feltárni, hogy a testben miként függenek össze a folyamatok. Az elmondottakból látható, hogy az emberi agy itt csak az egyik, de nem a fő szereplő. A csí energiát nem az agy bocsátja ki és nem az agyunk irányítja a gyógyítási folyamatokat.

(folyt.köv. A következő rész témája: a spirituális gyógyítás hatásmechanizmusa és metafizikai magyarázata)

Sysmus

Adatok

  • magyar nyelvű

  • saját

  • 4 037 megtekintés

  • 1 darab

Számít a véleményed!

Csak regisztrált és bejelentkezett tagok szólhatnak hozzá.

Eddigi hozzászólások

#1
2008. máj. 29. 19:09
Alannyal összekapcsolódás: legjobb személyes használati tárgy, fotó, de ha valaki nagyon jól tud memórizálni, azis jó!!A név szerepe is megvan.. nevezzük nevén, akit  lehet!
Szabó Gergő webfejlesztő
X
Regisztrálj most és mégtöbb e-könyv lehet a tiéd!         REGISZTRÁLOK
0