Parajelenségek spiritiszta üléseken


 

Az alábbi részlet  saját könyvemből (Clare Voyant: Ahol megállt a tudomány..)való, melyből honlapomon további részleteket tölthetsz le és ha tetszik, meg is rendelheted.  (http://paratudomany.extra.hu

 

Célom nem a jelenségek szórakoztatási célból való ismertetése, ezért itt nem törekedtem sem részletességre, sem pedig annak bizonygatására és bizonyítására, hogy ezek a jelenségek valósak. A paranormális jelenségek közé sorolom ebben a jelenségcsoportban telekinézist, az apportot, az eltűnést,  a materializációt, a lebegést,  a természeti jelenségek furcsaságait, a poltergeist jelenségeket, az égből lepottyant oda (vagyis a légkörbe) nem való tárgyakat, a Föld bizonyos földrajzi pontjain történő eltűnéseket és más furcsaságokat valamint  az idővel kapcsolatos anomáliákat, amelyeket külön fejezetben tárgyalok. Ezek a jelenségek inkább az én kiinduló hipotézisemet látszottak alátámasztani, azt t.i. hogy bizonyos esetekben más dimenziókból, más valóságtartományokból  átszivárgó entitások/lények és másként viselkedő energiák  zavarnak be megszokott környezetünkbe. Mint látni fogjuk, e jelenségek olyan kérdéseket vetnek fel, amelyeket tudományos módszerekkel vagy tudományos elméletek gyártásával semmi képpen sem lehet megválaszolni.

 

A legelképesztőbb jelenségek a spiritiszta szeánszokon történtek, ahol az azokon jelenlévő tekintélyes, hiteles személyek talán még túlságosan is kínosan ügyeltek rá, hogy a szellemidéző és a materializációs és más hihetetlen jelenségeket produkáló médiumok át ne verjék őket: a történéseket maximálisan átláthatóvá, követhetővé tették és igyekeztek a jelenségeket a lehető legpontosabban dokumentálni, megörökíteni és megismerni. Azóta is talán ez a legautentikusabb és legizgalmasabb területe a paranormális jelenségeknek.  A leghíresebb médiumok viselt dolgairól könyveket, esszéket, beszámolók tömegeit írták a korabeli kutatók.  Csábító dolog lenne ezekből a korabeli tudósításokból és könyvekből felidézni a legnevezetesebb történéseket, de megpróbálom visszafogni magamat.  A leghíresebb médiumok bemutatóikon a paranormális jelenségek csaknem minden válfaját felvonultatták. Ezeket azóta sem nagyon sikerült felülmúlni, éppen ezért nagyon csodálkozom rajta, hogyan negligálhatta akkor is és azóta még inkább a tudomány ezeket. A babával a gyereket is kiöntötték, amikor a spiritizmus filozófiájával együtt úgyszólván feledésbe merültek azok a valóban elképesztő jelenségek is,  amelyeket a XIX. Szd második felének és a XX. század első  felének legkíváncsibb és legnyitottabb tudósai  még megpróbáltak megfejteni, a későbbiek azonban már teljesen kiiktatták ezeket gondolkodásukból.  

 

Az akkori élt számos híres médium nem mindennapi produkciókat hajtott végre.  Az üléseken történteket jegyzőkönyvezték, fényképezték, a csalás lehetőségét nagy gondossággal kizárták, nem riadva vissza a brutális bánásmódtól sem: például a médiumot levetkőztették, hozott ruhába öltöztették vagy fehérneműben kellett a „mutatványokat” végrehajtania, kezét-lábát megkötözték, a székhez kötötték vagy a mellette ülők fogták a kezét. (l. a képmellékletet).  A leghíresebbeknek utána lehet keresni, egész könyvek, jegyzőkönyvek is hozzáférhetők  a témában. A szeánszokon tárgyak és emberek emelkedtek fel a levegőbe és ott lebegtek,  emberek, állatok, növények és tárgyak materilizálódtak, miután a médium testének különböző részeiből fehér textílszerű anyag tört elő, amelyet perispritnek vagy ektoplazmának neveztek. (l. a képmellékletet). A perisprit/ektoplazma összesűrűsödésével  annak anyagából történt a materializálódás.  A materializálódott trombitaszerű hangképző eszközből szellemek beszéltek emberi hangon és a szeánsz résztvevőinek nyelvén. Persze a materializólódott szellemek is beszéltek, mozogtak, teljes mértékben hús-vér embereknek látszottak, meg lehetett őket tapogatni, pulzusukat kitapintani. A nagyobb tárgyak egy idő után feloszlottak és eltűnnek, a kisebbek megmaradtak, mert ezek nem materializálódtak hanem teleportálódtak, azaz máshol már létező kisebb méretű és értekű tárgyak „helyeződtek át”.   Volt, hogy az ektoplazma hosszú csíkban jött ki a médium testéből, végén két ujjszerű nyúlvánnyal, amely aztán megragadta az előkészített tollat  és írt.  Hangszerek játszottak, materializált kéz segítségével vagy anélkül, de hangszerre sem volt mindig szükség ahhoz, hogy zenei hangok keletkezzenek. Igaz, egyes médiumokat csaláson kaptak rajta, vgy azért mert biztosra akartak menni, vagy azért, mert közönséges csalók voltak, de ez minden „foglalkozásban” előfordul. A csalások semmiképpen sem kérdőjelezik meg az egész jelenség hitelességét.

 

Egyik leghíresebb médium David Homes a francia császárnénak mutatta be, mire képes.

Reagált a császárnő gondolataira, majd megjelent egy materializált kéz, amelynek egyik ujján lévő sérülés révén az császárnő az apja kezére ismert rá. A második szeánsz alkalmával az egész szoba rázkódott, nehéz asztalok emelkedtek a levegőbe, vagy ellenkezőleg, a padlóhoz ragadtak, súlyuk megnövekedett.  Egy kéz jelent meg a semmiből, az asztal fölé emelkedett, majd egy szót írt le: I. Napóleon, az ő kézírásával.

Crookes, aki e jelenségek szenvedélyes kutatója volt, jelen volt ezeken és más bemutatókon és regisztrálta a történéseket,. Egy alkalommal  elkapta a materializált kezet és úgy gondolta, hogy nem engedi el, hogy lássa, mi fog történni. A kéz fokozatosan feloszlott a markában és semmivé vált. Átlátszó szellemalakok is megjelentek. Egy alkalommal gitáron játszott egy szellem, majd fokozatosan a padlóba süllyedt. Amikor már csak a feje és a válla látszott, még akkor is zenélt.

Egyszer Home zongorázott és a zongora és a szék is Home-mal együtt a levegőbe emelkedett, majd visszatért a padlóra.  Gyakran székestül felemelkedett, miközben kezét feltartotta és lábát felhúzta a székre. Fényjelek jelentek meg, amelyekkel kommunikálni lehetett az abc betűhelyeinek megfelelő számú felvillanással. 

 

Home drótokból készített egy ketrecet, áramot vezetett bele. A ketrecbe belehelyezett egy gitárt, amely lebegni kezdett és egy materializálódott kéz játszott rajta, miközben Home mindkét keze az asztal felett volt.  Máskor  egy  személy tartotta a kezében a gitárt, miközben az magától csodálatos zenét játszott. A viharosabb részeknél a hangszer olyan nehézzé vált, hogy két kézzel kellett tartani.

 

Home a termetét is tudta változtatni: 25 centivel képes volt termetét megnyújtani és össze is tudta zsugorítani a végtagjait, de szélességét is képes volt tágítani. Arcát izzó parázsba mártogatta, kezében is tartogatott egy izzó szenet. Aki elhitte, amit látott, az is meg tudta tenni ugyanezt sérülés nélkül.

 

A spiritiszta bemutatókon gyakran poltergeist jelenségek történtek.  Például egy Helen Smith  nevű médium ülésén történtekről  (1929) a következő leírás olvasható: élettelen tárgyak kavarogtak és mozogtak a jelenlétében. A bútorokból kopogás hangzott. Tőle távol lévő hangszerek maguktól játszottak. Ismeretlen eredetű tárgyak potyogtak le a levegőből. Kagylók, amelyekben még vizes volt a tengeri homok, egy kínai váza vízzel tele  benne rózsákkal, kínai pénzérmék, faágak, virágok, fűzfa levelek, amelyeken olvasható betűk jelezték a szellem nevét, aki mindezekért a jelenségekért felelős volt.

 

Egy spiritzmus kutató leírja, hogy egy híres Goomy nevű médium szeánszain a következők szoktak történni: .

„A médium termetes assszony volt. A sötétben, miközben fogta nővérem kezét, többször székestül az asztal tetejére emelkedett. Utána „független” zene és apport jelenségek következtek. Sok száz alkalommal virágok és gyümölcsök, gyakran igen tetemes mennyisgében csapódtak le az asztalra ismeretlen helyről. Sokszor a résztvevők kívánsága is teljesült. Volt, amikor valaki kérésére180 cm-es friss napraforgó növény pottyant az asztalra földlabdával együtt. Volt, amikor hó esett az asztalra melegházi virágokkal együtt. Elég volt egy mentális kérés küldése. Egyszer valaki szúrós kaktuszt kívánt és azonnal leesett húsz szúrós kaktusz. Más valaki tengeri homokot szeretett volna, amely azonnal meg is jelent élő csillagállatokkal együtt.” Először sötétben mentek végbe az apportjelenségek, később azonban világosban is.

 

Egy Franek Kluski nevű médium (lásd a képet) állatokat materializált. A beszámoló szerint ismeretlen illetve ősállatok is materializálódtak.  Például több alkalommal megjelent Pithecantropus. Nyalogatta a résztvevők kezeit és erős szagot árasztott.. Egy kis oroszlánszerű állat is materializálódott, amelynek szintén állatszaga volt.  Hihetetlenül erős testalakatú volt, de szelíd és jóindulatú.  1922 dec. 26-án jelent meg utoljára.  Volt még egy menyétszerű állatka, amely a vállaikon ugrált. 6-7-szer jleenetkezett.  Tárgyakat vert le és ide-oda futkosott.  Két másik lengyel is tudott állatokat materializálni.  (Burgyk és Guzik). (l. képmelléklet)  
                                                                                                                                                        

A spiritiszta szeánszok ülésein végbemenő jelenségek sem a résztvevőkben, sem a megfigyelőkben, sem a kutatókban nem hagytak  kétséget afelől, hogy itt láthatatlan szellemek vannak jelen és ők hozzák létre a jelenségeket.  A spiritizmus a múlt század közepéig igen népszerű tevékenység volt, és a mainál sokkal több komoly tudományos képzettségű ember foglalkozott a jelenségek megfigyelésével és magyarázatuk keresésével, mint napjainkban.  Ebben a szeánszokon médiumokon keresztül beszélő szellemek is segítették őket.  Így autentikus forrásokból is információhoz jutottak: akik a paranormális jelenségeket létrehozták,  valamennyire meg tudták világítani, hogy az ő térfelükről a mi világunk hogyan is néz ki és ők miként tudnak ebben megnyilvánulni. Csakhogy ebben az időben csaknem 100%-ban olyan emberek „szellemei” szólaltak meg, akik emberként éltek a Földön és a szellemhierarchiában nem jutottak sokkal magasabbra, mint testben élő társaik.  Azok az emberek, akik megtapasztalták a spiritiszta szeánszokon végbemenő csodákat, nyiván egészen másként gondolkoztak anyagról, energiáról, a szellemről, a tudatról, a szellem, a lélek és a test viszonyáról.  A médiumokból kifolyó perisprit, amiből élő testek, hús-vér emberek és állatok testesültek meg, de amelyből élettelen tárgyak ugyanúgy létrejöttek, bizonyította, hogy valamilyen energia hatására egy ismretelen szubsztanciából bármit „elő lehet állítani” percek alatt.  Amikor a perispritet megvizsgálták, részben emberi sejteket részben ismeretlen anyagot találtak benne, amelyet nem tudtak beazonosítani. Vajon a perisprit lenne az éter? Vagy talán az az energia, amelyet az irányító szellem kivont a médiumból és a résztvevő emberekből, hogy kinyerje a teremteni kívánt anyagi dolgok „nyersanyagát”?  Vajon a magának a láthatatlan szellemnek van-e teste? Ha van, annak anyag azonos a perisprittel? És a perisprit előállításához vajon milyen energia szükséges?  Az, hogy ehhez az irányító szellem energiát von ki a médiumból és a kör tagjaiból, nyilvánvaló volt, mivel egyrészt a szellemek erről informálták az érdeklődőket, másrészt az ilyen materiálizációs mutatványok a résztvevőket meglehetősen kimerítették.

 

Az ilyen kérdésekre a szellemek pontos válaszokat tudnak adni: van testük, de az valahogy könnyebb, kevésbé tömör, mint amilyen a földi életükben volt. Természeti környezet veszi körül őket, amely lehet a  földinél zordabb,  de lehet még sokkal szebb, színesebb, egészségesebb.  A szellemi megnyilatkozásoknak hatalmas irodalma van, mivel kb. száz év alatt, amíg a spiritizmus virágzott, igen sok ember fedezett fel magában médiumi képességeket és a szellemek ki is használták az adódott lehetőségeket, hogy élő emberekkel kommunikálhassanak. Ha többségük nem is volt sokkal magasabb spirituális tudati szinten, mint  élő társaik, azért voltak előnyeik velük szemben: tudták, hogy valamilyen részük a test halála után tovább él, hogy az ember nem azonos a testével és hogy nemcsak a Földön van élet, hogy az élet nem azonos a biológiai testben való élettel, hogy a lélek az a testtől különböző és létező dolog, hogy mit jelent az evolúció valójában: spirituális felemelkedést. Számukra nem jelentett problémát az a kérdés, hogy mit jelent az evolúció: sok-sok tanulást a következő inkarnációig, majd újabb élettapasztalatok megszerzését a következő inkarnációban. Azt is jobban tudják, hogy az ember gondolataival teremteni képes, és minél feljebb jut a spirituális vagy dimenzionális lépcsőn, annál nagyobb dolgokra lesz képes. Továbbá ismernek egy olyan világot, amelyből  az élő ember ki van rekesztve. További előnyük, hogy odaát mindenki tanul, mindenkit tanítanak és spirtuális tudása gyorsabban bővül, mint a testben élő embereké.  Ezen túlmenően azonban a szint, a felfogás, a filozófia, a tényleges tudás még nagyobb szóródást mutat, mint „idelent”

Ha a paranormális jelenségekről és magyarázatukról átfogó ismretekre vágysz, vedd meg a könyvemet. Még egyszer a honlapom: http://paratudomany.extra.hu

Sysmus

Adatok

  • magyar nyelvű

  • saját

  • 2 860 megtekintés

  • 1 darab

Számít a véleményed!

Csak regisztrált és bejelentkezett tagok szólhatnak hozzá.

Eddigi hozzászólások

#1
2009. ápr. 8. 18:21
Nem tudom, de nem értem, hiába olvasom, tőlem távol álló dolgok, ezért nem tok többet mondani róla, azonban, ettől függetlenül, lehet benne hasznos információ, űdv M.
Szabó Gergő webfejlesztő
X
Regisztrálj most és mégtöbb e-könyv lehet a tiéd!         REGISZTRÁLOK
0