Jegyzet egy amerikai ufótudós titkos jegyzeteiből


Jegyzet egy amerikai ufótudós titkos jegyzeteiből

 

Az alábbi jegyzetet  ebből az alábbi anyagból készítettem. A teljes szöveg a Google-ból visszakereshető.

    Sajnos nem tudom, hogyan kell a képeket beszúrni, így hiányoznak a képek.... 

 

A jegyzeteket, melyekből saját jegyzeteimet készítettem, egy az amerikai kormány alkalmazásában álló ufó tudós készítette, aki arra szerződött, hogy  a kormány birtokába került ufókat és azok személyzetét megvizsgálja, továbbá megismerhette a rendkívül magas titkosítási fokozatú -ufókkal kapcsolatos-  dokumentumokat is, melyeket megjegyzéseivel látott el, ezekről saját magának tiltott másolatokat készített. Ezzel 1990-ben, 33 év után lebukott, el akarták tenni láb alól, de sikerült külföldre menekülnie.  Azok az emberek, akik hozzájutottak ezekhez a jegyzetekhez, úgy gondolták, hogy a nyilvánosság elé  kell tárniuk mindezt. Az eredeti anyagokba csak kisebb szerkesztési változtatásokat eszközöltek, hog gördülékenyebb legyen.

Az anyag az én jegyzetemnél persze jóval hosszabb. Egyébként az én számomra ebben az anyagban nincs semmi új, mert mindezt   a kilencvenes évek ufó-könyveiben és jelenleg is több anyagban szétszórva meg lehetett találni. Aki keres, talál… Persze angolul.

Minden megtalálható egy helyen: http://bibliotecapleyades.net  (a tetején az alsó sor az angol nyelvű index stb. Bődületesen sok anyag van rajta ebben  és minden elképzelhető kapcsolódó témában).  

 

Források és projektek

Az USA dokumentumaiban az Operation Majority minden olyan projektet és műveletet lefed, amely a földönkívüliek földi jelenlétével kapcsolatban van.

A Majesty kódnév az USA elnökét jelöli, amikor fk-kel kapcsolatosan kommunikál.

A Grudge egy 16 kötetes mű, amely mindent tartalmaz a kezdetektől: a CIA bevonását, a sokmilliárdos fekete  költségvetést, amelynek fedezete a CIA által megszervezett és fenntartott drogkereskedelem. A Grudge project célja volt minden információ összegyűjtése az UFÓ-król és az IFÓ-król (azonosított repülő gépek)  és az idegen életformákról.

Jason bizottság: 32 prominens személyből állt (tudósok, kormányzati vezetők). Vezető testülete volt a Majesty12. Ez a szerv irányította a drogkereskedelmet, amelynek célja a társadalom gyenge elemeinek a „kiküszöbölése” volt.  Az idegenekkel való üzletelés elképesztően hatalmas összegeket emésztett fel, a kongresszus tudta nélkül. Amikor Kennedy elnök elővezette azt a szándékát, hogy az egész ügyet nyilvánosságra hozza, az MJ’” megrendelte a CIA-tól Kennedy meggyilkolását.  Mindenkit, aki útban volt, kezdték „kiküszöbölni”. Feltalálták és elterjesztették az AIDS-et, aki útban volt, azt eltüntették. (baleset, öngyilkosság, eltűnés)

MAJI: egyesített elhárítás (Majority Agency for Joint Intelligence): CIA, DIA, NSA, Tengeri elhárítás, mindennel foglalkoznak, ami az idegeneket érinti.

A gépezet 1952-ben indult be igazán, amikor ufó-k tömkelege   lepte el Az USA egét.

1947-ben indult be a Sign project az ufó ügy felderítésére. Ennek kiágazása volt a sokak által már ismert KÉK könyv project, ahová azonban csak az ártalmatlan történések kerültek be.

 

Ezek a szervezetek képesek voltak mindvégig bolondját járatni a publikummal. 1947-ben 2 ufó zuhant le és a kormányszervek célja az volt, hogy felderítsék és lemásolják az UFÓ technológiát. Az elhárító titkosszolgálatoknak minden eszköz a rendelkezésére állott, hogy mindenről és mindenkiről tudjanak, aki a témával bármilyen minőségben foglakozik.

 

A GRUGDE projectet később átkeresztelték Aquariusra. Több alprojektből állt: az egyik az (Plato) az idegenek egy csoportjával létesített diplomáciai kapcsolatokkal és egyezménnyel foglalkozott, melynek keretében az USA fk-i technológiákat kapott, cserébe pedig beleegyezett, hogy a fk-iek embereket térítsenek el. Ezeknek az embereknek a névsorát az idegenek kötelesek lettek volna átadni.

A Sigma alprojekt  1978-ban önálló projektté vált és célja az idegenekkel való rendszeres

kommunikáció, amire Új-Mexikó valamely pontján kerül sor.

A Redlight (vörös fény) projekt célja az amerikai gyártmányú ufók kipróbálása

A Snowbird projekt olyan ufószerű gépek előállítására irányult, amelyekről a közvélemény nem tudhatta, hogy ufót vagy valamilyen új csodarepülőt látnak-e. Így a valódi ufókra is rá lehetett fogni, hogy hadi repülőgépek.  

Az anyag még sok oldalon keresztül sorolja a projekteket. Például vagy öt projekt foglalkozott az idegenekkel kapcsolatos ügyek biztonsági levédésével és a biztonsági rendszerek kiépítésével. Külön projekt volt  a dezinformáció folyamatos tervezésére, kibocsátásra, terjesztésére. (pld kutatók ráállítása olyan hamis információkra, melyeket ők találtak ki. Pld. elterjesztették, hogy az MJ12-re hajazó  Majestic12 csoport nem létezik, hogy kitaláció az egész, miután ők maguk (a titkosszolgálatok) terjesztették a róla szóló hamis információkat.

 

Voltak továbbá az idegenek ellen bevethető fegyverek (sugárfegyverek) előállítására is projektek. (Gabriel, Excalibur és Joshua).

 

xxxxx

 Az  idegenek egy kozmikus teremtőben hisznek. Azt állítják, hogy az emberiség egy hibrid faj, melyet ők hoztak létre, akárcsak az emberi vallásokat. Bizonyították, hogy bármit elő tudnak állítani holografikus jelenet formájában, bármit, amit csak akarnak.

Az idegeneknek föld alatti bázisai vannak Californiában, Nevadában, Texasban, Floridában, Mainben, Giorgiában és Alaskában, Utahban, Coloradóban, Új-Mexikóban, Arizónában.)

Sok ufó lezuhant és ezek az USA szerveknél vannak.

A dokumentumban szerepelnek az eltérítések, amelyekre már 1972 előtt is gyakran sor került. Állatokból, emberekből anyagokat vontak ki, spermát, petesejteket kitenyésztésre, minden 40-ik emberbe implantátumokat ültettek be, melyeket nem lehetséges eltávolítani.

 Jelenleg az egész idegen-ügy és a biztonságfelügyelet az NSA (National Security Agency) kezében van. Akit ebben a körben alkalmaznak, azok állandó fenyegetettségnek vannak kitéve. A titoktartási szabályokat megszegő emberek  nagyon sok esetben halállal lakolnak.. Enyhébb esetben pszichiátriai elzárásában és kezelésben részesülnek, vagy öngyilkosság elkövetésére programozzák őket.

 

Tények a földön kívüliek földi jelenlétéről

(Kód OMNIDATA) 

 

-Más világokból való repülők ütköztek időnként a Földdel

-A repülők részben ugyanebből, részben más dimenziókból valók

-A korábbi USA kormányaik sikeresek voltak abban, hogy idegen technológiákhoz jutottak

-A kormány élő idegeneket tartott fogságában

-A kormány idegenek boncolását végeztette el

-Az amerikai titkosszolgálatok és biztonsági szervezetek be vannak vonva az idegen-ügyekbe

-Az embereket jelenleg is eltérítik, megcsonkítják, meggyilkolják, és elrabolják az idegenek     jelenlétével kapcsolatos helyzet miatt.

-Az idegenek közöttünk is jelen vannak és kontrollálják a társadalmi élet sok területété

-Idegen bázisok vannak a földön és a holdon

Az amerikai kormány bizonyos idő óta együttműködik az idegenekkel, hogy technológiákhoz, haditechnikához és elmekontroll módszerekhez jusson.

Sokdimenziós világban élünk és más dimenziókból való idegenek/entitások látogatják a Földet, melyek közül sokan ellenségesek, mások nem azok.

Genetikánkat és vallásaink alakulását a földi és földön kívüli idegenek erőinek intervenciói befolyásolják.

Az amerikai technológia messze meghaladja azt a szintet, amiről a közvéleménynek tudomása van.

Az amerikai űrprogram egy kamu, ami csak a közvélemény megtévesztését szolgálja.

Az NSA és a CIA olyan mélyen bele van vonva a titkokat kiteregető emberek elleni gyilkos merényletekbe, hogy ennek kiderülése e szervezetek összeomlásához vezethetne.

 

Csak az amerikai földrészen és csak 1947-48-ban 11 ufó zuhant le.

 

A földön kívüliek klasszifikálása:

Vendégek (meghívottak)

Látogatók: akik maguktól jönnek ide

Foglyok: az amerikai kormány fogságában lévő idegenek

Kutatók: akik tudományos kutatási célból jönnek

Behatolók vagy rosszindulatúak: melyek veszélyesek a civilizációnkra nézve

Semlegesek: akik csak megfigyelnek, de nem avatkoznak be

Gyarmatosítók: akik más bolgókról települtek át és köztünk élnek

Cselekvők: akik beavatkoznak és változtatásokat szeretnének elérni.

Jelenleg (1990-ben) összesen 160 típusról tudnak, akik jelen vannak a Földön.

Állatcsonkítások: legtöbb a hetvenes években, de a nyolcvanas években is. Csak az USA-ban 10 ezer marhát öltek meg.

A jegyzeteket készítő tudós szerint a marhák bizonyos szöveteire saját tenyésztési, mármint embertenyésztési programjukhoz volt szükségük.  ..

……..

 

Itt néhány faj elírása következik, melyekkel kapcsolata van az amerikai kormánynak

A Rígel csillaképről való szürkék

 

A kormány kapcsolatfelvétele és fenntartása 1947-től 1971-ig.  Ők követték el az állatcsonkításokat és esetenként emberek csonkítását is. Ennek célja, hogy állati és emberi vérhez jussanak, melyre egyrészt táplálékként, másrészt a laborjaikban végzett klónozáshoz volt szükségük. (szaporodni nem képesek, ezért klónozással másolják magukat.)

Az amerikai kormány úgy vélte, hogy együtt lehet velük működni és majd a közvélemény is lassacskán hozzászoktatható a gondolathoz, hogy ők léteznek és úgy 20 éven belül a dolgot nyilvánosságra lehet hozni. Az eltérítésekről azt állították, hogy az emberi civilizáció tanulmányozásához van szükségük erre. Mire az amerikai kormány rájött, hogy a megállapodottnál jóval tömegesebb az eltérítés és a célja is egészen más valamint hogy a szürkék véglegesen itt akarnak megtelepedni és eszük ágában sincs odébbállni, addigra már késő volt.

 A szürkék mélyen behatoltak a CIA szervezetébe és ellenőrzésük alatt tartják azt. A CIA azért ment bele a kapcsolatba, mert tudományos ismereteket reméltek tőlük kapni. A szürkék ezen kívül sok kontaktszeméllyel is kapcsolatot létesítenek,  úgy, hogy hazudnak nekik saját céljaikról és kihasználják őket.

A Dulce-nál (Mesa Achuleta hegység alatt) lévő bázis 1948 óta létezik.  1979-ben ideiglenesen bezárták, amikoris konfliktus tört ki az idegenek és a helyi személyzet között, amelyben 66 embert megöltek, 44 pedig eltávozott a bázisról.

Az egyik eltávozott CIA ember kicsempészett egy csomó kép és videó felvételt, valamint iratokat, majd illegalitásba vonult. A másolatokat öt embernek adta oda megőrzésre azzal, hogy ha nem jelentkezik a megadott időben, akkor nyilvánosságra hozhatják. Nem tudni, hogyan, de 1987-ben a Dulce papírok körözésre kerültek és eljutottak egy csomó ufó kutatóhoz. (az egész letölthető az internetről, dulce papers címen lehet megtalálni). A papírokból kiderült, mire „utaznak” a szürkék. Néhány ásványról volt szó, de leginkább az un. meta gén érdekelte őket.

 Kiderült, hogy a szürkék valóban vérrel táplálkoznak. Kezüket vérbe mártják és az mint egy szivacs felszívja. Az ürülék a bőrükön keresztül távozik. Az állati és emberi vérből kivont anyagokból egy emberi hús-vér klónt állítanak elő és egy másik egyedből vonják ki a memória-egységet, melyet egy mikrokompjuterbe táplálnak be. Valódi embereket használnak fel a képzéshez, a kísérletekhez és az előállított klón-emberekkel való hibridizáláshoz.  Egyes embereket agymosásban „részesítenek”, akik aztán a beléjük táplált „igazságot” terjesztik, másokat élve tartanak a bázison, hogy spermát nyerjenek belőlük. A spermát arra használják, hogy a DNS módosításával nem nélküli un.2.típusú egyedeket állítsanak elő. Ezt a spermát aztán nők méhébe ültetik. Az született gyerekek igen csúnyák, de néhány hónap alatt felnőtté válnak és akkor már normálisan néznek ki. Csak egy évig tarthatók életben.  Ehhez van szükségük a 3 hónapos magzatokra, melyeket eltérített terhes (vagy terhessé tett) nőkből vesznek ki. Ezzel magyarázhatóak azok az esetek, amikor a magzat egyszerűen eltűnik. A mesterséges méhek, amelyben ezeket a magzatokat felnevelik, 2-4 lábnyi (60-120 cm) hosszúságú csövek.

Más téma: egy Lew Teri nevű kutató megfigyeléseket végzett arról, hol és milyen időszakokban a legsűrűbb az ufó forgalom. Azt találta, hogy a Föld mágneses anomáliáinak a területein, ami pedig az időszakokat illeti, újhold előtt két napon belül vagy telihold előtt két nappal, vagy amikor a hold földközelbe kerül, szintén előtte két nappal. És ugyanezeken a területeken fordulnak elő legsűrűbben az eltérítések és az állatcsonkítások. Ezek alapján feltérképezték, hogy hol vannak föld alatti bázisaik. Ezek a következők: (csak az USA-ban): Fairbanks (Alaska), Groom Lake, Nevada, Dulce (Új-Mexikó), Utah, Colorado, California, Texas, Florida, Georgia, Maine, New York, New Jersey, Wyoming, továbbá az Atlanti Óceánban (víz alatti), valamint a holdon (Luna 1 és Luna2 bázisok a hold túloldalán.) (A föld alatti bázisokról már részletes térképek is megtalálhatók a neten.)

 A szürkék lélektanával a BETA projekt foglalkozott.  A rigel-i szürkék rendkívül megbízhatatlanok és a logikájuk sem olyan, mint az embereké. Ennek magyarázata az, hogy mindnyájan felső ellenőrzés alatt vannak, a „tartójuknak” tartoznak felelősséggel, de azoknak is valószínűleg van felettese.

 Az eredeti rigeliek voltak az „Északi” szőkék, de a szürke parazita faj megtámadta őket. hibridizálták magukat velük és így alakultak ki a hibrid szürke rigeliek és a fogságukban lévő, nekik alárendelt Északiak. A szürkék az embereket úgy képesek megtermékenyíteni, hogy ehhez nem is kell fizikai formát ölteniük. Az Északiak jelenleg a Procyon csillagrendszerben élnek.  Ősidők óta látogatják a földet. Voltaképpen őket gondolták az emberek angyaloknak.   

 A szürkék másik típusa (több altípus létezik) a zéták, akik a Zéta Reticuli csillagképhez kötődnek.

 Kép hiányzik!

 

 A továbbiakban következik az Északiak és a Narancs szürkék leírása, amely a lezuhant ufók tetemei vagy a fogságba ejtett humanoidok külseje alapján készült.

 Kép hiányzik

Az anyag tartalmazza a szürkék által használt orvosi (diagnosztikai, szekennelő, szike, vérkiszívó, bőrhegesztő stb. eszközök leírását.), valamint egyéb technológiai adatokat, melyek fő jellegzetessége, hogy a készülékekhez és eszközökhöz különféle erőtereket, mezőket hoznak létre. Ezek lehetővé teszik az anyag atomi-molekuláris szerkezetének olyan átalakítását, melynek révén az anyag energiává alakul és vissza.

Milyen technológiát adtak át az amerikai kormánynak?

 A fekete helikopterek, melyek az állatcsonkításos eseteknél a környéken köröztek valamint egyes eltérített személyek illetve szemtanúk háza felett köröztek illetve őket zaklatták, az amerikai titkos szervezeteknek átadott technológiával készült gépek. A kis diszkosz alakú ufószerű szerkezetek távirányítással működnek.

Az erőtér technológiával készült helikopterek látatlanná tehetők, azaz ufószerűen működtethetők. 

 

Az eltérítésekről:

 Már az ötvenes években tömegessé vált, de akkor az amerikai kormánynak még nem volt erre rálátása. A hatvanas években az eltérítések még tömegesebbé váltak és már nem is rejtőzködtek. A hetvenes években már kiderült a kormány számára, miről van szó, de még mindig titkolózott a kormány. A nyolcvanas években ráébredtek, hogy nem tehetnek semmit ellene, ezért a média segítségével megkezdték az emberek hozzászoktatatását és felkészítését arra, hogy a dolgot nyilvánosságra hozzák.

 A jövő vagy egy fasisztoid új világrend lesz, vagy az emberi tudat teljes átalakítása. Ez utóbbi a legtitokzatosabb és legnehezebben felderíthető vonatkozása az ufó-ügynek.

 Az eltérítéseket igen nehéz kutatni, mert a bizonyítékok eléggé bizonytalanok, bár azért léteznek. Ahogyan tömegessé váltak az eltérítések, kezdtek hibák felszínre jönni. Például az, hogy az illető kitüsszögi az orrába helyezett implantátumot.

Az implantátumok sok helyen lehetnek, de leggyakoribb a szem körül, a szájnál, a köldöknél (nőknél), hátul a lapockánál, a nyak tetején, karon, combon. Jellemző az orrba helyezett implantátum (akinek ilyenje van, hangokat hallhat belülről a fejében), a szemekbe, fülekbe is elhelyezhetnek. Akinek a szemébe tették, náluk esetenként ideiglenes vakságot, szemgyulladást, homályos látást, bedagadt, könnyező, vörös szemeket és szemfájdalmat okoznak. Állítólag későbben hályog is kialakult ilyen személyeknél.  Sebhelyeket találhat az eltérített teste legkülönbözőbb részein. Mindenféle testnedveket és szöveteket is vételezhetnek.

A nőknél alkalmazott vizsgálatok és beavatkozások, ahogyan leírták azokat, hasonlítanak az orvosi beavatkozásokra és vizsgálatokra. Ezekből ki lehet következtetni, hogy gyakran alkalmaztak mesterséges megtermékenyítést. Férfiaknál a spermalevétel, esetenként egy-egy aliennel (idegennel) szexuális úton való megtermékenyítéssel is próbálkoznak. Minden fajta megtermékenyítéshez szükségük van petesejtekre. A hibridek ismérve, állításuk szerint az RH-0-ás vércsoport.  Az eltérítésre utaló jelek:

 • Kiesett idő
 • Ébredéskor furcsa testi érzések: zsibogás, zsibbadtság, ólomsúly, szédülés, bénultság, zavartság
 • Lázálmok és nagyon valósnak tűnő álom idegenekkel való találkozás emléknyomait
 • Testi nyomok, jelek
 • Gyakori ufó észlelés
 • Idegenekkel való érintkezés vagy kommunikáció emlékei
 • Váratlan gyógyulás vagy állapotjavulás
 • Az ufókkal vagy idegenekkel kapcsolatos képek láttán félelemérzés vagy furcsa testi érzések
 • Olyan érzés, hogy valakivel kommunikál
 • Megmagyarázhatatlan viselkedés, ami teljesen eltér a megszokottól

Az idegenek testi adottságai gyökeresen eltérnek az emberekétől, állati és növényi elemek találhatók benne, mint arról a boncolási adatok tanúskodnak. Volt közöttük olyan, akinek a szövetei feketék voltak, a vére pedig zöld. 

 Ha témáról további részleteket szeretnétek, olvassátok el könyvemnek e témával foglalkozó fejezetét honlapomon: http://paratudomanyterepe.freewb.hu  . Ha  kérdéseitek vannak, írjátok be a cikk alatti hozzászólások keretbe. A téma folytatása illetve a folytatás tartalma az érdeklődéstől függ, úgy hogy ne fogjátok vissza magatokat.

 

Adatok

 • Sysmus

 • UFO

 • 2010. szep. 10. 13:35

 • nem volt módosítva

 • magyar nyelvű

 • saját

 • 5 027 megtekintés

 • 4 darab

Számít a véleményed!

Csak regisztrált és bejelentkezett tagok szólhatnak hozzá.

Eddigi hozzászólások

#4
2010. szep. 21. 23:02
koszi mar varom a folytatast csak az a kerdes h mindez igaz e? mert europanban mirert nincs olyan gyakran mint aZ USA-ban?
#3
2010. szep. 17. 16:54
Kedves Veszják, hálás vagyok ezért a linkért! Az a csoport fantasztkus munkát végzett, nagyon-nagyon érdekes és izgalmas ez a kommunikáció és zseniálisan kérdeztek! Aki valóban érdeklődik a titkos tudományok iránt, feltétlenül olvasgasson bele ezekbe az oldalakba, ezen az alábbi linken még van néhány plusz anyag, ami a Veszják által megadott honlapon nem szerepel! De vajon hová tűntek és miért oszlottak fel? Nagyon érdekes lenne tudni. Nagyon sok kérdést vet fel az az ellentmondás, ami ebből a kommunikációból kiderül és amit más forrásokból tudni lehet a zétákról. A dolog nyitja bizonyára az, hogy az emberekkel kommunikáló, itt letelepedett és az ide látogató zéták beállítottsága és helyzete korántsem egységes! És persze az idő előrehaaladtával is történhettek változások, mármint a zéták helyzetében is. Íme a link:
www.szufok.hu/kttcs/project_andromeda/earth-guard/index.html#Earth-Guard

Veszják, aki ezt a linket a figyelmünkbe ajánlotta, arra int, hogy mielőtt eldöntenéd, hogy elovlasod-e, gondolj bele, hogy elfogadható-e a számodra. Én úgy gondolom, hogy aki számára ez nem elfogadható vagy befogadható, az úgyem olvassa el. Ha valaki belenézeget, attól még semmi baja sem lesz. Ha már a fenti cikk végére jutottál, bizonyára neked való ez az olvasmény és nagyon sokat megtudhatsz belőle.
#2
2010. szep. 12. 23:29
www.freeweb.hu/sentinels/ oldalon egy azota megszűnt csoport parakomunikácios kapcsolatfelvételek jegyzőkőnyveit lehet megtalálni pdf formátumban .elolvasása előtt gondold végig el tudod e fogadni a világnézeted esetleges változását
#1
2010. szep. 12. 16:35
Üdv!
Várom a téma folytatását!
és
kérdezem magamtól és tőletek is Kedves Olvasók vajon mi lesz az az esemény aminek hatására valóságosnak és nem sci-fi-nek gondoljuk ezeket az infókat.
Szabó Gergő webfejlesztő
X
Regisztrálj most és mégtöbb e-könyv lehet a tiéd!         REGISZTRÁLOK
0