Gondolatok a világról...


Előszó

Bizonyára sokan emlékeznek, hogy amikor az 1550-as években Kopernikusz halála után megjelent („Az égitestek körforgásáról” című) művében a heliocentrikus világkép, akkor milyen hevesen támadták az egyház részéről, pedig az csak egy hipotézisként vált ismerté. Galilei volt az, akit a modell valóságosként való hirdetéséért az inkvizíció elítélt. Úgy vélem, hogy a mostani tudományos eretnekség: az „Időfizika” – ha ismerté válik – hasonló indulatokat vált majd ki napjainkban, az Akadémikus tudomány részéről. Nem akarom Kisfaludy György elméletét részletesen ismertetni, hiszen azt bárki megtalálhatja az Interneten (sőt, már itt is, az e-könyvek között), de azért az alapokat nem lehet megkerülni. Később az elmélet következtében kitárulkozó új világot próbálom röviden felvázolni.

[A szögletes zárójelben lévő számok az írás végén található hivatkozásokat jelentik]

 Kezdet

Az ősrobbanás tévedés. Egy Univerzumnyi tömegű fekete lyuk nem robban fel. De mi volt akkor, mikor még nem volt anyag, nem volt energia és nem volt tér sem? Biztos, hogy csak Idő volt, mert az ismert világ dinamikus. Nem olyan, ahogyan ma gondoljuk az időt, hanem közegszerű, dinamikus, időforrás által keltett. (Nem közeg, csak közegszerű, mint a rádióhullámok!!)  [1] Az Időforrás a kiindulási alapja a négy őselemnek, az ókorból ismert Víz, Tűz, Levegő és Föld elemeknek. (A nevek hasonlatok, nem szó szerint kell érteni. Ezt már Platón is hangsúlyozta, de később természetesen szó szerint próbálták magyarázni.) Ezek az elemek az Idő különböző állapotai:

Víz 

Fénysebességnél lassabban mozgó időforrás és hullámtere (tardion)

Tűz 

Fénysebességnél gyorsabban mozgó időforrás és negatív idejű hullámtere (tachion)

Levegő 

Rejtett fény (6-os forrás-szimmetria), és a fény (8-as forrás-szimmetria), és hullámtereik

Föld

Neutron (Ezt már az atomfizikából ismerjük) valamint minden anyagi részecske és hullámtereik.

(Mielőtt bárki felháborodna: a fénysebesség csak a tömeggel bíró és mozgó anyagnak korlát, de az időnek nincsen tömege!)

Amikor két álló időforrás hullámterei elérik a másik forrásait, akkor megszületik az első időszál (Egydimenziós univerzum) Ezt hívja a fizika stringnek, a misztika pedig fluidszálnak. [2]

Amikor három álló időforrás hullámterei elérik a másik forrásait, akkor megszületik az első Tűz. [3]

Az időforrások hullámai hasonlítanak a hanghullámokhoz, mert mindkettő egy középpontból kiinduló longitudinális gömbhullám, csak a frekvenciában van igen nagy eltérés. A hanghullámok 101 - 106 Hz, az időforrások hullámai 1028 - 1029 Hz frekvenciával rezegnek. [4]

Két Tűz találkozásából (ha a feltételek teljesülnek) megszületik a 6-os szimmetriájú téridő, az energia (vagy más néven: rejtett fény). [5]

A téridőben keletkezett tér már 8-as szimmetriájú és mi fénynek ismerjük. [6]

A következő lépés a neutron (az anyag) keletkezése. Természetesen ez is időből áll. [7]

A fekete lyukak kialakulása, összeolvadása és azokban újabb anyag születése
(a törvény itt is érvényes!). [8]

Az UFO-k működése: a térugrás. [9]

A lélek, mint anyagi részecske (makrobarion).  [10]

Az univerzum egésze. [11]

A teremtés folyamatos, így Isten most is teremti az egész világot, másodperceként kb. 1028 - 1029 –szer. Az összes további folyamat már az általunk is ismert világban játszódik le.

 

Világunk, ahogyan én látom

Világunkat természetesen én is pont olyannak látom, mint bárki más, hiszen olyannak mutatja magát (úgy néz ki). Csak a magyarázat más…

Fekete lyuk
 

Kezdjük a közepén: egy hatalmas méretű, belül üreges (fénnyel teli) fekete lyukban élünk. A labdaszerű fekete lyuk falában van az a 95% anyag, amit a csillagászok nem találnak. A galaxisok pedig a középpontból kifelé, a fal felé mozognak, hiszen a fekete lyuk (belső fala is!) mindet magához vonz és elnyel. (Ez a Nagy Mozgató?) És ez a magyarázata annak, hogy az univerzum „tágul” és innen az ősrobbanás hibás elmélete. Középen viszont állandóan új anyag és fény (új csillagok) születnek.

Élet

Teljesen döbbenetes, hogy az emberek mennyire elutasították (elutasítják!!) annak feltételezését, hogy a Földön kívül másutt is lehet élet. Saját tejútrendszerünkben kb. 100 000 000 000 (százmilliárd) csillag van. Ha csak minden 10. csillagnak van bolygórendszere, akkor 10 000 000 000 ilyen van; ha ezek közül csak minden 10.-nek van életre alkalmas bolygója, akkor 1 000 000 000  ilyen van; ha ezek közül csak minden 10.-en alakult ki valamilyen élet, akkor 100 000 000 ilyen van; ha ezek közül csak minden 10.-en alakult ki az értelmes élet, akkor 10 000 000 azaz 10 millió ilyen bolygó van. De ez a becslés a legrosszabb esetet tükrözi. Ismereteim szerint több mint 100 000 000 ilyen bolygó van a saját galaxisunkban. És ehhez vegyük még hozzá: a csillagászok szerint több a galaxisok száma, mint tejútrendszerünk csillagainak a száma… Ebből látható hogy az univerzumban nyüzsög az élet!!

Nemrég láttam a TV -ben: csillagászok felfedeztek néhány közeli csillag körül keringő bolygókat (kb. 50-ről volt szó). Tálán már elindult valami változás…

Terembura

Naprendszerünk körül van a csillagászok által Oort-felhőnek nevezett képződmény, mely valójában dimenzió-határ: belül helyezkedik el a háromdimenziós naprendszerünk, kívül pedig a négydimenziós többi rendszer. Úgy tudom, hogy a tejútrendszerünkben több a négydimenziós rendszer, a háromdimenziósból lényegesen kevesebb van. Az Oort-felhő régi neve: Terembura. Ezen a dimenzióhatáron az anyag nem tud áthatolni, ezért azok az űrszondák amik „kijutottak” a naprendszerből, azok itt vannak. Ugyanez a sors vár a rakétával hajtott űrhajóinkra is. A Terembura a fény nagy részét sem engedi át, csak a csillagok pislognak halványan. (Olbers paradoxon) Nagy bolygó (pl. Marduk) képes átszakítani, akkor keletkezik az „égszakadás”. [12]

Fluidszál

A „egydimenziós univerzum” (a misztikus fluidszál) nagyon sok mindent összekapcsol: Neutron elbomlásakor a protont és elektronját egy fluidszál kapcsolja össze, és ezen keresztül a proton kelti az elektront és az elektron kelti a protont akkor is ha nagy távolságra vannak egymástól. (Pl. egy kézfogás hány elektront szakít le a partnerek kezéről?) Minden, amivel (akivel) életünk során érintkeztünk, fluidszálak millióival kapcsolódik hozzánk, ez okozza u.n. honvágy érzését. (Természetesen, ahogy testük atomjai cserélődnek, ezek a szálak úgy fogynak) Az újabb és újabb kapcsolatok (érintések) viszont újabb fluidszálak millióit eredményezik. Elképzelhető, hogy milyen „háló” van körülöttünk… Az EPR-paradoxon [13] alapján olyan kommunikációs berendezést lehet készíteni, ami azonnali kapcsolatot biztosít. (Ez is fluidszálas kapcsolat.) Nagyon valószínű, hogy a fejlett civilizációk már ilyet használnak és eszükbe sem jut rádióhullámokkal szórakozni, ezért nem válaszolnak a mi adásainkra.

Lélek

Minden teremtménynek van lelke, ez az u.n. isteni szikra bennünk: ez egy makrobarion, tehát részecske-szerű anyagi dolog, ami négydimenziós, és saját térforrása van. Az emberi lélek mérete kb. 0,001 mm, súlya: 0,072 g, fajsúlya: 1,375×1011 g/cm3, és kb. 5000 élet teljes információtartalma fér el benne. A test halála után a lélek elhagyja azt, majd egy új testben reinkarnálódik. Lelkünk a hypothalamusban csatlakozik az agyunkhoz és fluidszálakon keresztül a Teremtőhöz kapcsolódik. A lelkünkkel gondolkodunk, érzünk, látunk és hallunk, itt őrződnek meg tapasztalataink, emlékeink. Az agyunk nagyon fontos, mert a lélek és a test kapcsolatát valósítja meg, de tudásunk nem itt őrződik meg. Az állatoknak is van lelkük, de állatból soha nem lesz ember, és emberi lélek sohasem megy állati testbe. Az evolúció nem egészen úgy zajlott le, ahogyan tanítják: „Darwin úr sem gondolta olyan komolyan a dolgot, mint felhevült követői! Elméletének bevezetőjében ő is a teremtés logikájaként emlegeti az evolúciót, csak ezt már nem illik idézgetni…” [10]

Fraktál

Az egész teremtett világ fraktális felépítésű: nem önazonos, hanem önhasonló. Ez a növények esetében teljesen nyilvánvaló, de nem csak azok, hanem minden fraktális.

UFO

Mint annyi minden más, úgy az űrhajózás is rossz úton halad. Ha nem tagadnák az UFO-k létét, akkor bizonyára ebben is előbbre tartanánk. A rakétákat meg csak tűzijátékon kellene használni, hiszen a valódi űrutazásra teljesen alkalmatlanok. Minden igazi UFO-ban van egy olyan saját térforrás, (vagy időforrás) amit manipulálni lehet. Először az egész űrhajót személyzettel együtt át kell hangolni (átfűzni) a saját térforrásra, ettől fogva az egész UFO-t ez tartja meg a létezésben. Említettem már hogy a térforrás hullámai 1028 - 1029 Hz frekvenciával rezegnek. Ha az űrhajó térforrását úgy tudjuk manipulálni, hogy a következő néhány rezgésnél a tér egy másik pontján jelenjen meg az egész űrhajó, akkor egy térugrást hajtottunk végre. (Egyik pillanatban itt vagyunk, a másik pillanatban ott vagyunk) Műszakilag hatalmas feladat, de biztosan megoldható. Ezt azért állíthatom, mert az idelátogató UFO-k is csak így jöhetnek ide. Mivel ezen a módon az űrhajó nem halad (nem megy) a szó fizikai értelmében, ezért a fénysebesség nem korlát számára. Természetesen a technikai berendezések működtetéséhez energiára azért így is szükség van, de aki már képes saját térforrást előállítani és manipulálni, annak igazán nem okoz gondot az ismert „térenergia” vagy „nullponti energia” felhasználása. (Nálunk még az is tilos!)

Régi korok

Miért van szükség a történeti kutatásokra? Mert csak a régi feljegyzések, emlékek bizonyítják azt, hogy ez az „új” tudás és világszemlélet nagyon is régi: A Védák-ban űrhajók és csillagközi háborúk leírásai találhatók. Egy 3000 éves kínai jóskönyvben az oktális számrendszert és paritásvizsgálatot olvashatjuk. 3500 éves egyiptomi papiruszon a modern RISC számítógépek algoritmusit lehet megtalálni. Egyiptomi piramisban az egyik faliképen jól felismerhető ufonauta látható.

Piramis

Sokan állítják, hogy felfedezték a piramisok titkát, építésük módját, létüknek célját. Sajnos a sok teória messze áll a valóságtól. A piramisok nem 5000 évesek, hanem kb. 14000 évvel ezelőtt kezdték építeni azokat. De vajon mi késztette az akkori emberiséget, hogy szinte az egész világon (Azték, Egyiptom, Bosznia /Viszokó/, Irán, Kína, Kuba, Madagaszkár, Mexikó,  stb.) elkezdjenek piramisokat építeni? A válasz: a Holddal való ütközést akarták megakadályozni. [14]  Aránylag rövid idő alatt (néhány száz év) az egész Földön többszáz piramist építettek, ezek a piramisok oktaéder alakúak, tehát lefelé is ugyan olyan gúla, mint ami felül látszik (csak megfordítva). Nagyon valószínű, hogy az építkezésben a földönkívülieknek fontos szerepük volt. A piramisok térrezonátorok, és a Föld pályáját módosították. Sajnos a művelet nem egészen sikerült, mert a Hold az Atlanti-óceánnál súrolta a Földet, és nagyon súlyos katasztrófát okozott – Atlantisz eltűnt és Ataisz is megsérült – de legalább a Föld nem semmisült meg. (Tehát: megmenekült!). Ezután már nem építettek ilyen piramisokat. Viszont az könnyen elképzelhető, hogy több ezer évvel később a régiek mintájára készültek kisebb piramisok, és ezeket temetkezésre is használhatták. De ezek már biztosan nem folytatódnak a föld alatt fordított gúlában. És az is valószínű, hogy az egyiptomiak a készen talált régi piramisokat felhasználták saját céljaikra, hiszen ezek tele vannak egyiptomi képekkel, írásjelekkel.  

 

* * *

 

Ezen kis írás nem tartalmazhat mindent, csak a világ egy-egy részéről más magyarázatot próbáltam adni és tudományunk esetleges tévedéseire rávilágítani.

(kelemen)

Hivatkozások:

 

 [1]   Terembura http://terembura.fw.hu/ >Ablak a világra >Ige-Idő 1-6 lap
 [2]   ----------------------------------------------------->Ige-Idő 7-8. lap
 [3]   ----------------------------------------------------->Ige-Idő 8-9. lap
 [4]   ----------------------------------------------------->Ige-Idő 10. lap
 [5]   ----------------------------------------------------->Ige-Idő 11-15. lap
 [6]   ----------------------------------------------------->Ige-Idő 16-20. lap
 [7]   ----------------------------------------------------->Ige-Idő 21. lap
 [8]   ----------------------------------------------------->Ige-Idő 23. lap
 [9]   ----------------------------------------------------->Ige-Idő 24-25. lap
 [10]  Kisfaludy György: A lélek zengése (1998) könyv 
 [11]  Terembura http://terembura.fw.hu/ >Ablak a világra >Ige-Idő 46. lap
 [12]  http://esemenyhorizont.uw.hu/ >2001 > ÜRHAJÓZÁS ÉS CSILLAGÁSZAT > SOLARIA HATÁRÁN INNEN ÉS TÚL
 [13]  EPR paradoxon
 [14]  Terembura http://terembura.fw.hu/ >Ablak a világra >Ige-Idő 49. lap

Adatok

  • magyar nyelvű

  • saját

  • 12 394 megtekintés

  • 4 darab

Számít a véleményed!

Csak regisztrált és bejelentkezett tagok szólhatnak hozzá.

Eddigi hozzászólások

#4
2012. már. 29. 14:21
Tiszteletem mindenkinek!

A " Terembura " elmélettel kapcsolatban kellene beszélnem valakivel, írtam már Kisfaludy úrnak is, meg Aranyi László úrnak is, de semmi válasz...:-( Van itt valaki akivel tudok erről beszélni?
#3
2011. dec. 12. 2:12
Eleve az elején megbukik a cikk. Kérdés ugyebár általában az, hogy a kitalálásáig nem létező dolog, az dimenziónak számít e.... Mert az idő bizony ilyen. Az idő nem létezne, ha nem mérnénk. Elég, ha tanulmányozzátok az idő fogalmát és egyből látszik. Tehát aki az időt úgy nézi, mint egy általunk létrehozott dimenziót, amit saját magunknak kreáltunk, teremtettünk, annak is igaza van valamilyen szinten, én inkább úgy nézem, hogy egyetlen folyamatos "pillanat" van, amit mi felosztottunk, így létrehoztunk egy olyan mértékegységet, amivel saját magát mérjük. Igazából nem a folyamatot mérjük, mert a folyamat maga egy esemény, a folyamat idejét mérjük, amihez órát használunk eszközként, az óra az időt méri ugye, egy olyan lapon elhezett pálcika segítségével, ami szintén meghatározot idő alat tesz meg egy meghatározott szakaszon utat, tehát az óramutató járását szintén mérni lehet egy másik órával. Végülis idővel mérjük az időt, az óra pedig jelzőeszköz. Az ősrobbanás sem feltétlenül robbanás, csak az ezt kutató szemszögéből robbanásnak tűnhet igen. De nem mindegy, hogy valami annak tűnik, vagy az is. Hogy meg mi volt előtte? Addig amég nem találunk ki egy szót rá, foglamat kifejezést, addig végülis értelmetlen erről beszélni, mert miről is beszélünk? Adjunk neki nevet. Mondjuk legyen a neve létrehozó sík. Amiből leszületett a számunkra érzékelhető világ. És akkor mi van? Mi a pontos kérdés? Hogy néz ki? Valószínű alaktalan. Tök mind1. Lehet érzékelhető, de hogy milyen módon/formában, az megint más kérdés...
#2
2009. jún. 8. 22:26
Üdv!
Azzal kezdeném, hogy noha érdekel minden ami természetfölötti, azért eléggé szkeptikusan állok hozzá ezekhez a dolgokhoz.
Szeretnék egy két dolgot megvilágítani, minden kötözködés nélkül.
Az első a naprendszer határa, és a négy dimenziós tér. Abban azért remélem egyet értünk, hogy a matematika minden szinten túllépet a jelenlegi közfelfogáson, illetve a fizikai világ határain. Ez a matematika kimondja azt, hogy bármely négydimenziós tér, annyi 3 dimenziósat tartalmaz, ahány egymástól független 3 dimenziós almátrixot képesek vagyunk elkülöníteni. És ez puszta absztrakció, nem a félrevezetett tudomány. Ebből következik, ha van is 4 dimenziós tér, azt nem tudjuk még egy ilyen felhő segítségével sem lehatárolni a 3 dimenziós térről, hiszen ezek a 3 dimenziós terek "folyamatosak" a négy dimenzón belül, és a háromdimenziós térből nem érzékelhető a negyedik dimenzió, sőt még a többi 3 dimenzió sem, mivel ezek egymástől függetlenek, és ahhoz hogy forgatással áttranszformáljuk egyiket a másikba az egy negyedrendű tenzort (négydimenziós teret) igényel. Amit ugye egy háromdimenziós világban csak az képzelet szárnyain lehet megtenni.
A másik a hullámokkal kapcsolatos. Bár ez inkább csak gondolatébresztő. Longitudinális gömbhullámok csak anyaggal rendelkező közegben terjednek (ezért van csend az űrben). Ha az idő valamiféle pszeudoközeg volt, aminek nincs tömege (márpedig jelen felvetés szerint nincs), akkor nem tud benne terjedni a longitudinális hullám, mivel annak sebessége definició szerűen függ az anyag sűrűségétől. Ezt most megint a klasszikus fizikától elvonatkoztatva, pusztán az egyenleteket figyelembe véve mondom. A szerző által leírtak is egyfajta megoldásai az életnek, a világnak, meg mindennek. De azért vannak olyan dolgok, amelyek függetlenek a modern tudomány félrevezető propagandájától. És ezeket jó lenne figyelembe venni.
Pollo
#1
2009. ápr. 13. 10:29
Nagyszerűen összefoglalt írás, hozzá kell tennem  sokaknak fájhat , hogy évekig un. "tanulmányokat " folytat, de mégsem fejtheti ki nézeteit ennyire szabadon, mert miből is állt az ő  egy tanulmánya? A fejébe ömlesztettek minden badarságot, s csak azokból építkezhet, ezért van a világi tudomány elakadva, nézz körül,  semmi új. Az un. "tudósok" egymást ismételgetve bizonygatják azt  a hihetetlen sok zagyvaságot, amit senki nem ért.  Újat nem mernek mondani, hisz akkor elveszíthetik cimüket, kiűzetésben lesz részük, a tudomány fellegvárra gyűlöli az igazmondókat, sajnos ez a meglátásom. Űdv M.
Szabó Gergő webfejlesztő
X
Regisztrálj most és mégtöbb e-könyv lehet a tiéd!         REGISZTRÁLOK
0