Az Úr

A fórumot elérheted a forum.tttweb.hu vagy a tttweb.hu/forum címek használatával is.

Számít a véleményed!

Csak regisztrált és bejelentkezett tagok szólhatnak hozzá.

#6
2011. ápr. 19. 18:39
Én hasonlót éreztem ahhoz amikor egy bizonyos könyvet olvastam. Nyuglmat és -lehet ezt nem tudom igazán megfogalmazni- olyat mintha emelkedne a lelkem. Magasztalást. Jó érzést.
#5
2011. ápr. 15. 19:34
"... és sokat segített mindenkinek a megértésben,..." – A
Egyenlőre csak abban segítettél, hogy legyen több olvasni valóm:)
Mihelyst van 1kis időm az olvasásra ezt fogom először elolvasni...
#4
2011. ápr. 15. 19:28
Egyenlőre ennyit szerettem volna ide feltenni ezzel a témával kapcsolatban.
Ebben a topicban sok témával kapcsolatban felteszek majd dolgokat szal nem kifejezetten 1 dologra kell majd itt gondolni.
Remélem hasznosnak találtátok ezt a kis idézetet, és sokat segített mindenkinek a megértésben, és a hova tartásának a felismerésében.

Továbbra is várom a véleményeket kinek mit adott ez az idézet:)
#3
2011. ápr. 15. 12:50
"""S most még egy oldalról megvilágítom előttetek a médiumitást mint a szellemek és szellemiségek közti alapvető közlekedési és kommunikációs lehetőséget. Voltaképpen ennél a jelenségnél mindig az irányultságkérdése a leglényegesebb, s az, hogy a közvetítés milyen szinteken valósulhat meg. Hiszen azt már megérthettétek, amivel mondandómat kezdtem, hogy minden egyes teremtett lény, legyen az isteni szellem, mely bármely fokozaton létezhet, s ideiglenes léttel bíró teremtmény vagy lelkiség - ezek egytől egyig médiumai a körülöttük és bennük ható rezgéseknek. Ám mert a teremtésnek az emelkedés, a fejlődés, a tökéletesedés, azaz a mind tisztább és ragyogóbb fénnyel: bölcsességgel és szeretettel való betöltekezés a lényege, Isten felé igyekvő médium csak az a lény lehet, aki képes arra, hogy erőket, energiákat mindig a tőle magasabban elhelyezkedő tartományokból vegyen fel. Azaz alkalmas legyen arra, hogy mindig a számára elérhető tisztább forrásból meríthessen. Vagyis ne az alatta fekvő - hozzá képest - lecsúszott lényektől, vagy vele vízszintes síkon élőktől vegyen át üzeneteket. Na most ebben az értelmezésben - tulajdon képen tágabb értelemben - az egyes szférákon élő bűnös és beteg emberlélek is médium, mégpedig annyiban, amennyiben ő a feléje magasabbról áradó szellemi tartalmakból, érzetekből, megszűrt fényből, magába valamennyit befogadni képes. Médiumok tehát a szellemvilág alacsonyabb fokain is léteznek. Csakhogy éppen annak következtében, hogy egy nagyon sérült szellem befogadóképessége felfelé mennyire zárult le, lehet mondani azt, hogy a mélyre bukott és anyagba merülő lelkek arra, hogy tisztább, világosabb energiákkal betöltekezzenek, már aligha képesek. Ezért az embervilág számára a médiumitás kérdésében is adatott egy mérték, mégpedig mint mondtam: a negyedik szférafok közelsége, melyre ha egy emberszellem felérkezett, akkor vehet csakugyan magasabbról számozó tudást és ismereteket.
Mert alacsonyabb fokokon létező önmagukba zárult, azaz tudatosságukban elhomályosult lelkek gyakorta már arra is alig képesek, hogy a velük egy szinten, azaz vízszintesen közlekedő társaiktól valami jót érdemben átvegyenek. Illetve - ha társaiknak energiáira igényt tartanak - azt megszűrten fogadják csak be, vagy ellopják tőlük, elszívják az ő erőiket. Melyeket aztán a maguk tévedései alapján önös céljaikra használják fel. Miáltal kifelé is mind zárlatosabbá lesznek.
Sokkal inkább hajlanak viszont arra, hogy a tőlük lejjebb eső, sűrűbb és anyagszerűbb teremtési rétegek energiáiból merítsenek, azaz a földi embervilág is azért vonzza annyira őket, mert ők már a testhez, az anyaghoz korábbi életeikben annyira hozzárögzültek, hogy táplálkozni elsősorban annak erőiből igyekeznek. Mert azt azért jól látják ők, hogy a földi élet az a hely, ahol mert a jó mindig sérülést kell szenvedjen, a gonosz viszont arathat és terebélyesedhet, az ő erőszakosságuknak, hatalomvágyuknak és elferdült szabadságra törekvésüknek ez lehet a kiélhetési területe. Ezek az emberlelket tehát médiumaivá lesznek az alacsonyabb rendű sátáni erőknek, melyek vagy a földhöz húzzák őket közelebb, vagy pedig az ő szférafokukon rájuk hatni igyekeznek. A fizikai síkra pedig ők - ha emberekkel kerülnek összeköttetésbe - leárasztják az ő sötétségeiket, mert kiélni akarják az ő bűnös természetüket. S ahogy mondottam: a megszállottság ezáltal jön létre.
Nagyon nem mindegy tehát hogy egy földi ember mely erőket vonzza magához közel, ami viszont szorosan az ő lelke minőségével függ össze. Pontosabban azzal, hogy ő hová, merre törekszik, lefelé-e az anyagba, a testbe, vagy felfelé a tisztább lelki rétegekbe, a magasabb szellemiség erőibe kapcsolódva be. Mert a fizikai síkon élő ember számára csak az tekinthető Isten előtt törvényes médiumitásnak, amely az isteni tudás felé nyitott, s mind magasabb szférafokokról képes átvenni ismereteket.
A negyedik fokozat és a fizikai sík tere közt létező szellemek pedig ezáltal voltaképpen mindinkább benne élnek egy börtönben, s ezt ti szó szerint fogjátok fel. Mert ha a földön élő emberek tömegei arra már képesek, hogy az ő lelkükkel, érzésvilágukkal az isteni energiák világosabbá, azaz minimum a negyedik fokozat erőtömegeibe kapcsolódjanak bele, illetve azt vonzzák a maguk szintjéhez közelebb, a negyedik szint fölötti szellemek pedig szintén azon igyekeznek, hogy elsősorban is a földön élő emberlelkeknek legyenek átszellemülésükben segítségére, a két szint közötti tartományban élő emberlelkek beszorulnak léttereikbe - akár egy résbe. Ennek pedig azért van nagy jelentősége, mert tulajdonképpen eme folyamat felerősödése lesz az, ami a Végítélet Napjainak eljövetelét készítik elő, amikor is a magasabb szellemvilág lakói egyszerre és egyöntetűen mintegy varázsütésre - Az Atyai Jelre - megindulnak nagy erőkkel lefelé a Földre. S ekkor ők egyrészt a szférák negyedik fokozata alatti harmadik réteg arra alkalmas lelkeit magukhoz vonzzák, s felkarolják, az ő szintjükre, s őket beengedik az ő létezési területükre, másrészt viszont mindazon gonosz és megátalkodott lelkeket, akik évezredek során nem akartak feljebb jutni, s mindinkább az anyagba törekedtek, az ő hatalmas szellemi erejükkel szinte "belenyomják" a földbe. Hogy aztán azok ott, ahova vágytak, megkaphassák azt, ami felé törekedtek. Egészen a Föld fizikai síkjához leérkezve - Ez lesz az Én Második Eljövetelem - Én angyalaimmal és szellemvilágommal - közvetlenül megérinteni fogom mindazon emberek lelkét, magasabb szellemét, akik akkor a földön élnek testben. S ezeket magamhoz vonzom erőimmel, s mintegy felkarolom és magamhoz ölelem az ő lelküket.
Ezt pedig véghezvinni majd csak azon emberek tömegeivel lehet, akiknek ekkor lelki teste, mely már korábbi életeikben és jelen életükben is legalább a negyedik fokozatra emelkedett, azaz kellőképpen átfényesedett és szeretettel betöltekezett, alkalmassá lesz arra, hogy testétől könnyedén elválasztható legyen. Mert ezek az emberlelkek aztán a Földhöz közelítő Mennyek Országába átemeltetnek, s ott kapnak arra az időre lakhelyet, míg a földön beteljesedik a Végítélet, s míg az Új Föld és Új Ég fel nem épülhet. Majd miután ez a minden földi embert egyszerre érintő Szétválasztás bekövetkezett, Én az Én Országom korábbi és újonnan beérkezett lakóival együtt ismét feljebb emelkedem. Ez a Végítélet lezajlásának módja, s nem véletlenül mondtam el most ezt nektek éppen médiumitás témájával összefüggésben.
Mert hiszen akkora - tágabb értelembe n véve - minden olyan embernek, aki felém, illetve az önzetlen szeretet megvalósítása felé igyekezett, eme szeretet-érzésnek médiumává, azaz közvetítő csatornájává kell átminősülnie. S lelkének alkalmassá kell válnia arra, hogy azt nagy felületen a magasabb rezgések érinthessék meg. Mert különben azt a tiszta szellemiséget magához nem vonzhatja abban az utolsó percben. S ezért roppant fontos, hogy ti alaposan meglazítsátok kötelékeiteket testetekkel, s lelketeknek pedig mind nagyobb tartományát a szeretet fényével engedjétek áthatni, hogy abban az órában készen legyetek velem együtt elhagyni földi életeteket. Nektek tehát szemeteket már mindenkor az égre kell függesztenetek, nem pedig a szellemvilág ama rétegeiben kell kutakodnotok, melyek lefelé húznak titeket. Ezért ismétlem gyakorta: ti, mindnyájan az én médiumaim lehettek, persze csak ebben a tágabb értelemben, s ebben az irányultságban, ami azt jelenti, hogy lelketekben Velem kell betöltekeznetek.
S ahogy azt Húsvéti Közleményeimben részletesen kifejtettem nektek: ti, mind egyenként is csakugyan az Én médiumaim lehettek. Olyan értelemben feltétlenül, hogy ha rám vágytok, ha rám gondoltok, ha erőket tőlem vesztek fel, nem máshoz kapcsolódik a ti lelketek, hanem mindinkább az Én Lelkem tartományába forr bele, hogy ott ő szépséget, fényt, tisztaságot kaphasson meg tőlem, vagy azon segítő angyaloktól és szellemektől, akik szintén az Én Szent Lelkem Léttereiben benne élhetnek. Ezért aztán én most bővebben beszélek nektek arról is, mit is jelent az, hogy ti valahányan az Én médiumaim lehettek.
Azt jelenti, amiről a Húsvéti Tanításokban már kaptatok ismereteket -, hogy mert Én mennybemenetelem után, illetve azon közben Lelkem Hatalmas Erejével beburkoltam a ti Földeteket, azóta ti valahányan - akarva akaratlanul - annak Tartományában éltek. Ami pedig azt jelenti, hogy ha ti csak kimondjátok is - hittel - az Én Nevemet, már azzal magatokhoz az én energiáim egy részét vonzhatjátok közelebb. Mert hiszen ti így szólítotok engem, nevem rezgései pedig olyan vonzerőt képviselnek, melyek a hasonlóság elve alapján működnek, azaz hozzákapcsolják a ti hívásotokhoz mindazon közeletekben is élő rezgéseimet, melyek körbevesznek titeket. S ezekből ti ekkor annak arányában meríthettek, amennyit belőlük befogadni tud a ti lelketek nyitottsága, "Mérete". Az én erőtömegeim pedig - bármely emberi, sőt emberalatti szinteken - át vannak hatva az Én Lelkem minőségeivel, tartalmaival, sőt, magasabb szinteken az Én Ige-mivoltom szellemiségének is mind magasabb szintjeivel. S mert mivel az én nevem egyúttal azonos a Legmagasabb rendű Szeretettel, azért, ha olyan vallású emberek, akik engem Megváltójukként nem is fogadnak el, ámde hívják, szólítják magukhoz, az Isteni Lényeget, a Szeretetet, ők szintén az Én energiáimból merítenek. Eme energiafelvételre, azaz alapszintű médiumitásra pedig kivétel nélkül minden ember képes.
Mert akkor, amikor is valaki imáiban, vagy meditációiban bekapcsolódik az univerzális béke, harmónia isteni kiáradásába, s oda árasztja ki az ő kéréseit, s onnan vesz fel maga számára feleleteket, gyakorlatilag ő szintúgy médiumcsatornává változtatja át magát, mint az az ember, akik kiképzett médiumként vesz át a magasabb szellemvilágtól, - mely szintén az Én Lelkemben helyezkedik el - üzeneteket. Ilyen formán tehát, amikor ti egyszerű átlagemberként Hozzám fohászkodtok, vagy az Atyát imáitokban kéritek, illetve dicsőítitek, médiumaivá lesztek mindazon erőknek, melyek ilyenkor csatlakozni tudnak a ti vágyaitokhoz, érzéseitekhez, felemelkedett lelketekhez. Ezért aztán ti ebben az imádságos állapotban, ha hozzám kellőképpen felemelkedhettetek, hasonló transzállapotba juthattok, mint azon médiumok, akiket közvetítésre a szellemvilág kiképzett.
Eme transzállapotaitoknak pedig nem csak az a lényege, hogy ekkor ti a magatokét elmondjátok, s feljutni próbáljatok a mennyország szintjeihez, hanem az is, hogy ekkor ti a válasz felé is megnyissátok lelketeket. Vagyis az isteni energiák leáradásához befogadóképessé formáljátok át magatokat, hogy az én üzeneteimet átvehessétek. Ami pedig mindenkivel megtörténhet, mert az imádkozásnak, a meditációnak ez kellene legyen a lényege, hogy ti ezek közben velem, vagy a ti őrzőangyalaitokkal, mestereitekkel párbeszédbe egyeledhessetek.
Mert valahány hittel és bizalommal imádkozó, meditáló ember magához szólíthatja az Én Lelkem kiáradásait, melyek mintegy válaszként érkeznek az ő "üzeneteire" melyeket ilyenkor fogalmaz meg. Ami pedig kitükröződhet abban, hogy vele rövidesen olyasmik történnek meg, amik egyenes következményeik annak, hogy ő mit is kért Tőlem. Vagyis az én erőim - ha ő azokat - magához tudja hívni, olyan módosulásokat, átalakulásokat idéznek elő az ő konkrét emberi életében, melyek által ő megtapasztalhatja azt a médiumitás formát, amit mindenki megélhet, tehát ő egyfajta vezetettetést, irányítást kaphat meg Tőlem. Ami persze leginkább is az őt segítő őrzőangyalok felügyeletével és közreműködésével valósulhat meg tökéletesebben. Mert hiszen a legtöbb ember inkább az őrá gondot viselő őrzőangyalok lelki-szellemi rezgéseire érzékenyebb, akik viszont, mert csakis Belőlem merítenek, mintegy kierősítik számukra azon feléjük küldött rezgéseimet, melyek így célzottabban és hangsúlyozottabban érinthetik meg ezen embereket. Mert a legtöbb ember, még akkor is, ha már a negyedik fokozat közelébe megérkezhetett, voltaképpen az én hozzávonzott erőimnek csak szeretet-sugárzását érzékelheti, s alig alig képes arra, hogy ezen energiákból a gondolatiságot és eszmeiséget is konkrét formában a maga számára kinyerhesse. Mert ehhez neki olyan differenciáltabb gondolati és érzelmi-lelki műveleteket kell elvégeznie, amire csak az olyan ember képes, aki már tudatos szinten és meglehetős pontossággal ismeri az én tanaimat, vagyis ezeknek a fogalmi és eszmei rendszerével áll közvetlen összeköttetésben.
Az Én Lelkem energiái ugyanis magukba foglalják mindama különböző szintű teremtési réteghez kapcsolódható szellemi tartalmakat, melyek az adott tudattartomány felületéhez hozzáilleszkedhetnek, azáltal, hogy az a teremtésréteg mennyit képes befogadni ezekből az ő tudatossági szintjének megfelelően. Vagyis amikor egy emberhez az én erőim hatványozottan megérkezhetnek, s beburkolják őt, mert ő ezt kérte, voltaképpen hozzá mindenkor ama ismeretek is megérkeznek, melyeket az én energiáim magukban közvetítenek. Más kérdés az, hogy ezt az az ember érzékelni mennyire képes. Mert ahhoz, hogy megérthesse eme szellemi tartalmakat is, nem csak érzelmileg kell rám hangolt legyen, hanem az ő értelmi képességeivel is igyekeznie kell kibontania az erőtömegekből azt a gondolati lényeget, amit azok maguk által feléje közvetítenek. Erre pedig - mint mondtam - csak az az ember képes, aki szellemileg is érett már arra, hogy az én tanaim lényegét foghassa fel. Ebben az esetben viszont annak az embernek alkalma nyílik azt megtapasztalni, milyen is az, amikor is ő az én sugallataimat foghatja fel. Azaz ő konkrét gondolatokat és fogalmi közleményeket vehet át tőlem, melyeket eleinte sajátjához hasonló gondolatokként észlel. Azért úgy, mert hiszen az én közleményeim csak az ő énségének rám nyitott felületével érintkezhetnek, ahol is pedig összevegyülnek az ő gondolataival, melyek a külső burkát képezik ki az én közleményeimnek. Ez pedig a rám hangolódó emberlélek alapfokú médiumi szintje. Ahol is ő sugallatok formájában hangként vagy képek, víziók által kap meg Tőlem szellemi töltéseket is, vagyis nem csak érzelmi minőségeket. Gyakorta pedig, ahogy mondtam, eme szellemi tartalmakat az ő őrzőangyalai segítik kibontakozni az ő lelkében.
Ahogy pedig egy ember mind gyakrabban hozzám imádkozik - bizalommal és hittel - s mind többször és többször képes lesz arra, hogy alkalmanként az én "szavaimat", azaz rá vonatkozó gondolataimat, eszméimet fogja fel, úgy épül ki az ő kapcsolata egyre magasabb szinten velem, s úgy nyílik meg az ő lelkének mind nagyobb felülete arra, hogy az velem érintkezhessen, s tőlem tudást, információkat, konkrét sugallatokat átvehessen. Ehhez persze szükséges az, hogy ő elméletben is tisztában legyen azzal, amit én evangéliumként kihirdettem az emberiségnek. Mert ha ő nem rendelkezik az én hirdetményeim fogalmi körével, az én feléje áramoltatott üzeneteim nem tudnak találni az ő magasabb értelmében kapcsolódási felületeket.
Az imádságos lelkület pedig hasonlatos ahhoz, ahogy a kiképzett médiumok működnek. Formai tekintetben is, hiszen ha valaki csakugyan rám hangolt lesz, az hasonló révületet él át, mint az, aki valamilyen szintű transz által médiumként vesz át üzeneteket. S ebben az esetben is az a lényeg, hogy az ember alsóbb szintű tudata, azaz földi énje homályosuljon el, s ő ezáltal beljebb húzódván, feljebb emelkedvén az ő lelki szintjein, a negyedik fokozat közelébe juthasson el. Ahol is megnyílik az ő magasabb énje, mely már az én üzeneteimre sokkal érzékenyebb. Ami miatt pedig az ilyen rám hangolt, alapszintű médiumitás, melyre minden ember képes lehet, sokkal nagyobb védelmet jelent számára, mint az, amikor valaki hívogatja kíváncsian a szellemeket, az úgy jön létre, - ahogy mondtam - ő már az én nevem említésével, vagy az Atya nevének szólításával magához szólít olyan isteni erőket, melyek őt - ha ezekben továbbra is benne maradni képes, azaz az ő lelkének tisztaságát imája közben nem veszíti el - körbeveszik őt mintegy védőburkolatot lelki teste köré felépítve. Ezért is buzdítunk mi mindenkor minden embert arra, hogy ők első sorban is helyesen imádkozni, meditálni, magasba emelkedni legyenek képesek, mert ekkor őket szinte automatikusan az Én erőim védik le. S nem fenyegeti őket az a veszély, ami azokat az embereket, akik kíváncsiskodva és önző vággyal és szellemi törtetéssel - ostoba módon maguk sem tudván mit cselekednek - magukhoz hívnak, szólítanak olyan erőket, lelkeket, akik számukra csak ártalmasak lehetnek.""""
#2
2011. ápr. 15. 11:59
Ja és figyelmesen figyeljetek olvasás közben a lelketekre... csak a lelketekre! Érzéseitekre!
Nagyon nagyon kíváncsi vagyok kinek mi lesz a tapasztalata véleménye e kapcsán!:)
Ezt csak én kérem személyesen:)
#1
2011. ápr. 15. 11:58
Most, igen most jött el az ideje úgy érzem hogy egy olyan dolgot osszak meg veletek ami nem tőlem jön, nem én írtam még csak le sem, hanem csak bemásolom ide.
Ide mindig ilyen dolgokat fogok beírni, mint egy... legszentebb topic:)
Mert ide csak is a valós Atyai igét fogom bemásolni annak pontosan lejegyzett megmásítatlan formájában.
És most úgy érzem fontos meglátnotok valamit... mint ha eljött volna az ideje, egyértelmű utalást érzek ennek a pici résznek a közzétételéről kapcsolatban csak itt a fórumlakók irányába. Szóval ezt ha megkérhetek mindenkit sehova máshova más oldalra stb ne másoljátok ki.
Szabó Gergő webfejlesztő
X
Regisztrálj most és mégtöbb e-könyv lehet a tiéd!         REGISZTRÁLOK
0