Lemuria, azaz Mu

A fórumot elérheted a forum.tttweb.hu vagy a tttweb.hu/forum címek használatával is.

Számít a véleményed!

Csak regisztrált és bejelentkezett tagok szólhatnak hozzá.

#12
2013. júl. 7. 12:37
Mu nem azonos Lemuriával, köze sincs hozzá. A Mu magyar szó, pl. Mu-Csa nevünkben régit jelent. Szerencsére a szumeroknál is szerepel, ez pedig Kr.e. 3.500-ra visz azonnal, az itt élő szavárdok írása (magyar ábécé, vagy rovás jelek) 27.000-ben már léteznek. A Mu, és a testvére, a Me, mély és magas hangrend, Fény jelentésű. A Mu "l" igeképzővel Mul, ez Csillag, de a "t" (Ta) helyképzővel már Múlt. A Múlt tehát a Csillagvallás kora, amikor mindenki egyenlő volt, mert minden csillag hasonló a többi csillaghoz. A Me becézve, kicsinyítve Mécs, vagyis Fényecske. Lehet folytatni. A Mu az ind vallásban is megvan, Indiától keletre lévő terület neve. Ezzel azonosíthatjuk Kínát, ahol a Nap felkel, vagyis a Fény országa. Később Japán vette fel a "Felkelő Nap Országa" nevet. Csi-Pan-Kuo a Nap-Úr-Országa, ez Cipangu, Zipangu nevek alatt is látható. A Kuo a Kő, Föld, természetesen, vagyis Ország.
Lemuria előbb India volt, de a dravida, majd a későbbi ind invázió eltörölte ezt a titokzatos területet. Ma Madagaszkár is benyújthatná az igényét a Lemuria névre.
Kontinensek nem süllyednek el, csak úgy, mert nem tudnak elsüllyedni, legfeljebb alábukni a másik lemez alá.
A valóság pedig sokkal érdekesebb, mint azt képzelnénk.
#11
2008. nov. 8. 19:44
Üdvözlet mindenkinek!
Többen nem ismertek, talán csak Baldag emlékszik rám. Hy Baldag! Remélem most már rendszeresen tudok jelentkezni.
Mu-ra, vagy Lemuriára rátérve az én infóim szerint ez két különböző nagy sziget volt. Mu a mai Chile partjai közelében lehetett. Magába foglalta a mai Húsvét-szigeteket, a Galapagos- szigeteket, és más környékbeli szárazulatot. Mivel minden adat arra utal, hogy ott is magasan fejlett (technikai) civilizáció élt, ez magyarázatul szolgál arra a sok látszólag értelmetlen nyomra, mint a Húsvét- szigetek szobrai, Rapa-Núi rejtélyes erődrendszere. Igy már könnyebben elképzelhetőbb hogy az Új-Zéland-i maorik sem több ezer kilóméter sodródtak kezdetleges hajóikon, mert lehet hogy Mu partjai egészen közel voltak Új-Zéland partjaihoz. Különböző polinéz források emlékeznek egy magasan fejlett ősi elődcivilizációra. Rejtélyes rovás írásokat találtak több szigeten is, de az őslakosok mára már elfelejtették jelentésüket. Egy gondolatébresztő kérdés: Baldag, emlékszel miről írt nekünk Kelemen a Magyarok eredete topicban? Hogy az igazi őshazánk Ataisz volt, ami az általam behatárolt területen lehetne megtalálni. Lehet hogy mi vagyunk eme kultura örökösei? Persze ez egy kicsit így eléggé elnagyolt, de azért lehetne ezen is futni egy-két kört.
Egyébként a Mu szócska maja eredetü, két francia kutató hibásan fordított le egy sztélét. Ezen a sztélén a maják egy ősi szupercivilizációt említenek a nyugati óceánban.
Lemuria Pedig az én tudomásom szerint is az Indiai-óceánban terült el, de erről ennyi az összes inföm.
#10
2008. okt. 13. 14:56
törölt tag
Mu-t 1990 körül már megtalálták. kb. 10000 éves romokat találtak a tenger alatt. Egy külföldi dok.filmben láttam. Ezért is feltételezik egyre többen, hogy Atlantis is létezett.
#9
2008. szep. 10. 21:13
persze, hiszen minden most történik. Atlantisz is van most is...
képeket láttunk már róla sokan:) mármint nem fotókat...:)
pl. azt is, hogy gyerekek játszottak a delfinnekkel ott:)
#8
2008. szep. 10. 20:59
És pl. ma is látogatható atlantisz, magasabb szintre jutva??? Vagy máshogy??? És ti???megnéztétek??
#7
2008. szep. 10. 20:48
Atlantisz:)
#6
2008. aug. 22. 9:38
Mihály arkangyal útmutatása az új évezredre részlet: Atlantiszról
Az atlantisziak ezeket a klónokat felügyelték; úgy ellenőrizték őket, hogy kristályáramköröket építettek be a koponyájuk hátulsó részébe, orrukba és fülükbe. Ha egy klón nem engedelmeskedett, és szembeszegült a szabályokkal, bebörtönözték. … Ha egy egyén vagy csoportosulás olyan tevékenységet akart kifejteni, amely a beépített áramkör rezgésével ellentétes volt, az áramkör gyorsított üzemmódban hasogatni kezdte az agyat, és mozdulatlanságot idézett elő. …
Később az atlantiszi tudósok háborút kezdtek mindenféle ellenkező ellen, és kristálycsoportokkal kezdtek el kísérletezni. Újrarendezték és újraosztották őket földjükön, ami a bolygó stabilitásának meggyengüléséhez vezetett. Az eredeti kristályok, melyeket még a lemuriaiak helyeztek el a Földön, azért voltak, hogy stabilizálják az energiaörvényeket, és segítsék őket saját fizikai-éteri rezgésük megtartásában, valamint hogy lehetővé tegyék a magasabb dimenziókkal végbemenő kommunikációt. Mivel az atlantisziak erkölcstelenül bántak az élettel, amikor kísérletezni kezdtek a tűzenergia kristályaival, megbolygatták a Föld elektromágneses és biogravitációs mezőit is. Az eltorzított energia gigantikus földrengéseket okozott a bolygón, ami miatt a szárazföld különálló kontinensekre szakadt, amelyeket a két hatalmas vízfelület, a Csendes- és az Atlanti-óceán különválasztott.
Atlantisz teljes megsemmisülése előtt sok lemuriai, aki nem értett egyet az atlantisziak helytelen viselkedésével, és a nagyhatalmú kristályok rosszra történő használatával, vándorlásba kezdett. Csatlakozott hozzájuk néhány atlantiszi testvér is, akik szintén nem értettek egyet azzal, ami ott történt. Ezt az egyesült csoportot arra kérték a magasabb szintű lények, hogy vándoroljanak keresztül az egész bolygó felületén, és hozzanak létre mindenfelé iskolákat, tudásraktárakat, leszálló állomásokat és energiarács-örvényeket. Ma ti is ismeritek ezeket a világszerte megtalálható, nagy hatalmú templomokat és piramisokat.

Amikor ránéztek a Föld mai piramisaira kérlek benneteket, figyeljétek meg, hogy van egy fordított éteri piramis-alakzat is a talajszint alatt, amely képes benneteket elvinni egy másik rezgés szintjére, illetve a tapasztalás egy másik síkjára, …
Az egyik nagyobb bejárat Gizában van, a Szfinx lábánál, ahol a magasabb szintű lények képesek voltak telepatikusan felemelni rezgési szintjüket, és meglátni a többi világba vezető kapukat. Ezt lant-szezám technikának nevezték. Dallamos furulya-szerű hangok voltak ezek, amelyek a hang különböző mintáit hozták létre a különböző oktávokon, amelyek a kaput nyitották. Bárhol, ahol egy ilyen kapu megnyílt, egyúttal felfedte a piramis-nap fényenergiáját, amely a piramis alatti középpontba vezető folyosót világította meg, valamint a bejáratot egy másik világ rezgése felé.

Telt-múlt az idő Lemuria és Atlantisz korában, és sok lemuriai, és az a néhány atlantiszi is, akik nem értettek egyet a tűzkristály erejének folyamatos rossz célra történő használatával, elkezdtek vándorolni egy, az emberek között Egyiptomként ismert vidékre. Itt további piramisokat és templomokat emeltek, miközben megőrizték a tér-időben való utazási képességüket.
#5
2008. aug. 22. 9:18
Mihály arkangyal útmutatása az új évezredre részlet: Lemuriáról
Hogy az a technikai jellegű információ, amit itt adok a lemuriaiakról, ne azt sugallja, hogy személytelen életet éltek, biztosítani akarlak titeket, hogy életüket betöltötte a harmonikus szeretet, a széleskörű családi összetartás, az állatok szeretete, a művészeti és zenei kifejezés átlagon felüli művelése és a szórakozás. Évezredeken át fájdalom és szenvedés nélkül éltek, mígnem néhányuk visszafejlődött tömény fizikai formává. A lemuriaiak örömteli és kreatív életet éltek – olyan életet, amit a mai embereke általában mennyeinek neveznének. Olyan létforma volt ez, amely felé a most ébredező emberi faj mély vágyakozással indul el.
Mint már korábban elmondtam, a yananeeneek és a logoszok kora régen véget ért. Azt követően a különféle égi világokból, például a Vénuszról, fizikai-éteri lények érkeztek a Shawn nevű gyönyörű fizikai-éteri bolygó sűrűségébe. Ez most a még sűrűbb fizikai bolygó, a Föld. Ennek a kezdeti gyarmatosításnak a korában sok ilyen magas szintű lény érkezett, hogy uralma alá vegye a Földet, és különféle civilizációkat hozzon létre. Végül különböző tartományokra osztották fel, így jött létre többek között Undul, Ur és Poszeidon. Ezek a tartományok egy egybefüggő földrész részeit képezték, melyet sehol nem szelt ketté az óceán. Minden ilyen terület a magasszintű speciális gondolatok sajátos szintjét tartalmazta, aminek következtében minden egyes lény nagy szakértelemmel sajátos feladatot és szolgálatot végzett. Mivel ezek a lények fizikai-éteri testtel rendelkeztek, telepatikusan kommunikáltak, nem a hang útján, mint ma az emberek.

A tudatok közötti kommunikáció révén a lemuriaiak képesek voltak szellemi frekvencia-formulák tervezésére, amelyek egy pillanat alatt fizikai formába öntötték a gondolatokat, és így látványos kristály-civilizációt hoztak létre. Bármilyen elképesztőnek is tűnik ez ma, tudatuk egyesített erejét kihasználva képesek voltak szerkezeteket, iskolákat, lakóhelyeket és egyéb csodás helyeket alkotni. Mégis minden lemuriainak megvolt a saját tudatossági szintje és tudása.

Az élet ma folyamatos változásban van, és ez ugyanígy volt abban az időben is, amikor a Lemuriát benépesítő csoportok összekülönböztek, mert néhányuk rossz célra akarta használni a tűzkristály energiáját. Végül a lemuriaiak állandó kollektív tudatosságából származó energiája különválásnak indult, ennek következtében Lemuria kettévált a tudatos lények két csoportjára. Mivel ez idő tájt csak egyetlen folytonos kontinens felszín létezett, a vándorlás nem volt nehéz. (Bár fizikai-éteri testükkel miért is lehetett volna nehéz? Ezt nem igazán értem.)
Az egyik csoport, amelyet a továbbiakban lemuriaiaknak nevezünk, egyensúlyban alkalmazta a fejlettebb technológiát, és harmóniában tartotta magát az Egységre épülő lelkiség révén. Ez a közösség őrizte a békét, tagjai pedig szoros együttműködésben tevékenykedtek civilizációjuk jobbá tétele érdekében. Ehhez, mivel magasabb világokkal voltak kapcsolatban, felhasználhatták a kristályon alapuló tudásukat.
A másik csoportból, amely a tűzkristály tudásának kényszerítő jellegű, erőszakos és helytelen használatát választotta, lett később az Atlantisznak nevezett civilizáció népe. Csakúgy, mint korábban a maldekiek, nagy tudású technikusaik és tudósaik között voltak, akik negatív klónozás útján hozzákezdtek az élet művi alkotásához. Céljuk az volt, hogy kifejlesszenek egy tökéletes genetikai fajt Isten tudatosságát mellőzve, alantas feladatok céljára.
#4
2008. aug. 6. 16:18
Én ezt hallottam, illetve olvastam róla:
"Lemúria szárazföld volt a világ másik felén, a Csendes-óceánon, amely beavatkozás nélkül csúszott a hullámok alá egy hasonló póluseltolódás idején. Mint a legtöbb csendes-óceáni földet, Lemúriát is a Csendes-óceán déli vidékének komótos népei lakták. Ezért míg az Atlantiszról szóló legendák középpontjában a relatív erő és hatalom áll, amivel az atlantisziak rendelkeztek, a Lemúriáról szóló legendák az ő békés kinézetük köré koncentrálódik. Az atlantisziak - az óriás humanoidok lévén, akiknek a mai emberekhez hasonlóan volt technológiájuk, beleértve a kristályok használatát a kommunikációra - istenszerűnek tűntek, és ennélfogva annak a földnek az elpusztulása azt a gyanút keltette, hogy a saját kezük által való volt. A lemúriaiakat - nagy számban, mivel a föld nagyobb volt, mint a szétszórt szigetcsoport, amely ma létezik a Csendes-óceánon - úgy bálványozták, mint egy különleges spirituális fajtát, és hogy mindenfajta jó fog történni, ha valamiképp visszatérnének. Ehhez hasonló gyakran a helyzet, ezekkel a halott földekkel - halálukban többek, mint életükben voltak."
#3
2008. aug. 5. 10:56
Lemúria nem Atlantisz előtt volt?
#2
2008. aug. 2. 1:12
Atlantisz:)
#1
2008. aug. 1. 19:22
Olyasmiről olvastam, hogy létezett egy kontinens az eurázsiai lemez és Ausztrália között, amit Lemuriának vagy Munak neveznek. Kíváncsi vagyok, nektek mi erről a véleményetek.
Szabó Gergő webfejlesztő
X
Regisztrálj most és mégtöbb e-könyv lehet a tiéd!         REGISZTRÁLOK
0