A Maja naptár: miért ér véget 2012-ben???

A fórumot elérheted a forum.tttweb.hu vagy a tttweb.hu/forum címek használatával is.

Számít a véleményed!

Csak regisztrált és bejelentkezett tagok szólhatnak hozzá.

#39
2008. jan. 1. 23:22
Hello. Szerintem azért kétharmad mert igy tudhatjuk hogy lesznek tulélök,ami azt jelenti hogy ez nem lesz még a világ vége csak 1 kis baki fog becsuszni, Nostradamus-rol meg annyit hogy mi van ha megfejtete a Biblia titkát? merthát Isten komoj ember, miért jáccana zsákbacicát?
#38
2007. szep. 24. 21:20
Elolvastam amit stpapa beírt, születtek gondolataim de értelmes hozzászóláshoz elégséges nincs! Még gondolkodom rajtuk és ha lesz hosszabb időm akkor kifejtem mit gondolok a szöveg alapján.
#37
2007. szep. 24. 20:59
Én is kíváncsian várom a folytatást, viszont a dolog nekem elég homályosnak tűnik. Izgalmas, de nem tudom mit higgyek róla. Viszont érdekelne, hogy miért folyton a világ és a Föld harmadrészét emlegeti-k. Mindig a harmadrészét éri valamilyen csapás. Erről nem tdusz valamit, hogy miért van?
Viszont ha szó szerint kellene venni, akkor csak reménykedhetem, hogy a maradék kétharmadon lakom. :)
#36
2007. aug. 29. 13:03
Kösz!
#35
2007. aug. 23. 15:59
A várva várt folytatás:

5. trombita (újra, kicsit bővebben, mert ez az egyik legérdekesebb)

1. Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa.
2. Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt.
3. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. (mérgeznek?)
4. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte. (magyarul azokat támadják akik nem lettek megjelölve lásd fönt)
5. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert. (nem szorul fordításra, magyarázatra)
6. Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. (annyira gyenge leszel hogy még öngyilkos -se tudsz lenni?)
7. A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz; és a fejökön mintegy aranyhoz hasonló koronák valának, és az orczáik olyanok valának, mint az emberek orczái. (ezek szerint a füstből előjövő "sáskák" nem ho,miféle vírus vagy betegség hanem hús-vér előlények (idegenek?, páncélban, szkafanderbe? :S )
8. És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja; és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak.
9. És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek; és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása. (ezt a kettőt sokan azt modják hogy helikopterek és tankok. nem értek egyet a fentiek miatt)
10. És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fulánkjuk; és a farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig.
11. Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve. (ennek majd jobban utánna nézek)

6. trombita:

13. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, a mely az Isten előtt van,
14. Mondván a hatodik angyalnak, a kinél a trombita vala: Oldd el azt a négy angyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve.
15. Eloldaték azért a négy angyal, a ki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét.
16. És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; hallottam a számukat.
17. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, a kiknek tűzből és jáczintból és kénkőből való mellvértjeik valának; és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje; és szájukból tűz és füst és kénkő jő vala ki.
18. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, a mely azoknak szájából jő vala ki. (na én ezekben gondolok a tankokra)
19. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban; mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, a melyeknek fejeik vannak; és azokkal ártanak.
20. A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és ércz és kő és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak;
21. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikbó

10. rész: Ebben János egy angyalt lát alászálni az égből mely 7 menydörgő mondtaban nyilatkoztatja ki magát Jánosnak, hoigy mit azt nem lehet tudni, mert megkérik hogy tartsa titokban és pecsétlje le. Az angyal végül megállítja? vagy megszünteti az időt és János tudja hogy akkor teljesülnek be Isten titkai mikor majd ez az angyal fog trombitálni.
János aztán megint egy hangot hall az égből mely megkéri hogy vegye el az angyltol a könyvet. János elkéri , az angyal meg megkéri hogy egye meg. János megeszi és szájában mézédes lesz de gyomrában keserű és mondja neki az angyal hogy tovább kell profétálnia a földön.

folyt köv
#34
2007. aug. 6. 20:12
Húúúú, várjuk a folytatást, jó sokat dolgoztál a gépeléssel! :) érdekes...
#33
2007. aug. 6. 14:24
Perzse. Elősször is, amit leírok az a saját eszmefuttatásom eredménye ,szóval senkinek nem akarom megsérteni bármilyen más elképzelését a dologról.

Nos a Jelenések könyve 22 részből áll.
Az első három rész János és az Úr küldöttjének találkozásáról szól, valamint az Úr üzeneteiről (intéseiről) a földön akkoriban jelenlévő népeknek és azok egyházainak.
4. rész: János lelkének elragadtása a mennybe (az ott jelen levő "négy lelkes állat" elég sokmindent takarhat, ezen még töröm a fejem) de véleményem szerint a világon jelenlévő 4 fővallást is ábrázolhatja, de ebben sem vagyok biztos, hajlok másfajta véleményre is pl. a felemlkedettek (az UFO hívőknek meg 4 inteligens fajt akik tudják az istent, köztük az ember) de ha rájövök szólok. Egy niztos hogy mindenféleképpen élő lélekről van szó ami az Urat dicsőíti és szolgálja. Lehet személy is de egy csoport megszemélyesítése is. (mind a 4)
5. rész (itt kezd beindulni a dolog) Megjelenik a 7 pecsét könyve, ami minden titkot, bölcsességet, tudást és a jövőt hordozza magában. János sír hogy senki sem méltó arra hogy kinyissa és ez rohadt rosszul eshet neki. De aztán kiderül hogy mégis van vki, nem más mint maga Jézus aki el is kezdi feltörni a pecséteket had lássa János hogy melyik mit takar.
6. rész a Bárány (Jézus) felnyit hat pecsétet szépen sorban.
Az első négy pecsét egyértelműen az Apokalipszis 4 lovasát ábrázolja. Hogy ők mit takarhatnak arról , sokaknak megoszlik a véleménye. Mindegyik más bajt jelent a világban de erről majd később.
Az 5. pecsétnél János látja a mártirok lelkeit akik feláldozták magukat, és türelmetelnül várják a végső igazság tételt a földön.
6. pecsét:
"Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér;
13. És az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.
14. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték.
15. És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba;"

Ez durvább lehet majd mint egy atombomba. Elég megnézni a netről leszedett atom és hidrogénbomba robbanások archiv felvételeit.

"elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba;" atombunker ???

7. fejezet: itt megjelölik József és testvéreinek nemzetségeit, továbbá megjelnnek a mennyben rengetek más fehér uhába öltözöttek minden nemzetségből akik Jézusban váltották meg magukat. Ezek valszeg azok a lelkek lesznek akikkel megtörténik az "elragadtatás" de erről majd szintén később.

8. fejezet: feltörik a 7. pecsétet: itt kezdődik az Armageddon sztem. = angyal kap hét trombitát mejekket sorban megfújnak:
de előtte: "5. Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás." természeti katasztrófákra gondolok
majd trombiták jönnek:
1 trombita: "7. Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége. "
2 trombita:
" 8. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe; és a tengernek harmadrésze vérré lőn;
9. És meghala a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, a melyekben élet vala; és a hajóknak harmadrésze elvesze. " a sokat emlegetett meteorit, no comment

3. trombita:
"10. A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira;
11. A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektől, mivel keserűkké lőnek." na ezen még gondolkozom, de az ürüm maga mérgező anyag. Ami sok vizet megmérgezhet az egyedül a radioaktivitás, én itt a csillag alatt nem mást gondolok mint egy rekettát.

4. trombita:
"12. A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképen." egy nagyobb bomba vagy egy vulkánkitörés juttathat annyi hamut illetve port a légkörbe hogy igencsak sok ideig eltakarják a földfelszinre jutó fényeket. Az amerikai yellwstone park is egy ősvulkán. Ha elméletileg kitörne a föld légkörébe annyi ideig juttatná a port hogy beköszentene a sokadik jégkorszak.

5. trombita:
"1. Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa.
2. Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt."
Kétséget kizáron egy vulkánról van szó.

folyt köv hamarosan
#32
2007. aug. 5. 21:11
Üdv Karesz. Nem vagyok jártas a Bibliában, de megosztod velem a véleményed?
#31
2007. aug. 5. 17:38
Hááát inkább ugy mondanám hogy csak a saját fejtegetéseimet tudnám még ideírni de senkit nem szeretnék azokkal kábítani. Szerintem ez olyan hogy mindenki járjon utánna és értelemzze vagy hasonlítsa össze a forrásokat a saját szájaíze szerint. Ebben viszont tudok segíteni.
Leglősször is adok egy linket ami sztem tők kircsi ugyanis fel van rakva az adott helyre a full audió (Károli) biblia keresővel stb. (tök viccesek a hangefektek és az aláfestő zenék:D) Itt sztem megéri végighallgatni és olvasni a teljes Jelenések könyvét és elgondolkodni azon mit érthetett az író a dolgon. (János amugy még egy mitkus személy volt amin mai napig vitatkoznak hogy ezt ő íreta -e vagy sem)
Ezután nem árt egy összehasnónlító ellemzés például a Skandináv Ragnarök "legendával" nem kicsit sok a párhuzam. Arról is próbálok vmi linket nézni nektek de a germén mitoszokba még annyira nem ástam bele magam.

Ha meg vkit érdekel annak pü-ba vagy emailben szívesen eléküldöm hogy én hogyam értelmeztem pl a Jelenések könyvét(bizonyos részeit) illetve annak összehasonlításást más forrásokkal.

Üdv: Karesz

ui: Ja és a online biblia link :
www.biblia.hu/biblia_k/k_40_1.htm

(haználjátok a hangszoró ikont ;) naon zsírkutya )
#30
2007. aug. 5. 16:39
Nagyon érdekes amit írsz, tudsz még többet erről a dologról?
#29
2007. aug. 5. 14:05
Hoi!

2012-vel kapcsolatban érdemes a követekző dolgokat összehasonlítani:
Jelenések (János) könyvét. (Különösen az angyal trombiták rész. ) A maya naptárról szóló hiteles tudományos források, továbbá Nosredamus jóslatai (bár ezt személy szerint én nem tartom 100%-ig hitelesnek, mert ugy gondolom hogy volt egy-két mandró aki bele-bele írkált az ő nevében pl: a magyarországról írt jóslatok sztem 100% szélhálmosság)

A dőlésszögekről nem nagyon tudok mit mondani, de 2012 lesz az az év amikor a naprendszerünk megteszi a teljes kört a galaxisunk középontja körül. Ezt hívják kozmikus évnek, mások napévnek. Vagyis nemcsak a bolygók keringenek a nap körül , hanem a teljes naprendszerünk a gal. középontja körül. A mayák ezt a dolgot vágták. Most fogunk belépni a vízöntő korszakba. Réges - régen az ilyen "belépéseket" minden egyes esetben természeti katasztrófák követték. Állítólag Atlantiszt is ezért hagyták el anno és szóródtak szét az utódok új társadalmakat alapítani. Ha midenz igaz akkor a mayák álltal említett nubiri valszeg az a meteorit lesz amiről János illetve Nosredamus is említést tesz. A véleményem szerint legaggasztóbb dolog viszont az hogy az "égő hogy mely az óceánokba zuhan" csupán csak az első "jel" amit az északiak Ragnaröknek, mások Armageddónnak, megint mások Apocalypsisnek és Gehennának hívnak.
Hamvas Béci erre a korszakot a következő mondattal jellemezte: " Ez lesz az az idő amikor a búzát elválasztják az ocsutól"

A többi "jelenségről" ami történni fog sztem mindenki olvasson utánna mert nagyon érdekesek. (adok majd hindu forrást is ami erősen egyezik a Jelenések könyvével de per pill még keresem)

Üdv: Karesz
#28
2007. ápr. 14. 9:41
A mi Naprendszerünkben pedig igazi kesze-kuszaság van. Valami óriási galibát okzott még nagyon régen. Olvastam, hogy a kisbolygó őv sincs "jó helyen", ott a mezopotámiaiak szerint egy bolygónak kellene lennie, vagy itt vannak a külső óriás bolygók keringési anomáliái is.
#27
2007. ápr. 14. 9:34
Éppen olyan a föld, mint egy giroszkóp. Ha megpörgeted, akkor nagy erő kell ahhoz, hogy a keringéséből, dőlésszögéből kimozdítsd.
#26
2007. ápr. 12. 12:43
A Föld dölésszöge (tegyük tisztába a dolgot: A Föld keringési síkja és a Föld tengelye közti szögről beszélünk) csak erőszakos beavatkozás hatására tud megváltozni. Egyszerű fizika: ha fogsz egy gömbölyű tárgyat (pl labdát) kötsz rá egy madzagot és elkezded magad körül forgatni, akkor annak a fügöleges tengelye biztos hogy merőleges lesz a keringési síkra. Ha viszont "karambolozik" valamivel, akkor valamilyen irányban vagy a pályája torzul (a Naprendszerünkben erre is van példa) vagy a tengely merőlegessége. A Naprendszer kialakulásakor - és persze később is - a bolygókra a fizika törvényei hatottak. Tehát mindenbizonnyal a bolygók pályái szabályos körök voltak, és tengelyük merőleges volt a keringési síkra.
Az hogy a maják honnan tudhattak erről, azt nem tudhatja senki. Arról az inkák honnan tudtak, hogy egyszer fehér istenek jönnek napkeletről? A spanyol konquvisztádorok pontosan abban az évben jelentek meg náluk, amit az ősi legendáik megjelöltek. Ezért nem tanúsitottak különösebb ellenállást a spanyolok hódítása ellen.
#25
2007. ápr. 12. 7:21
Visszafelé biztos lehet modellezni, tehát, mekkora becsapódás mekkora dőlésszögváltozást okozna, stb. Amerikában ezzel komolyabban foglalkozik pár ember, néha sajtóban is van róluk szó.. A kormány odaát meg nem fogja elárulni ,ha készül vmire, pánik, stb. lenne a vége, ingatlanüzlet is bedőlne pl. ha kiderül,vhova becsapódik majd valami....
Szabó Gergő webfejlesztő
X
Regisztrálj most és mégtöbb e-könyv lehet a tiéd!         REGISZTRÁLOK
0