Magyarok eredete

A fórumot elérheted a forum.tttweb.hu vagy a tttweb.hu/forum címek használatával is.

Számít a véleményed!

Csak regisztrált és bejelentkezett tagok szólhatnak hozzá.

#15
2007. ápr. 14. 10:28
Hát az nyílvánvaló, hogy nem lehet úgy kezelni a kérdést, mint pl. Izlandiaknál, ahol megvan kb. ezer éve az összes leszármazási tábla (nagyban rontja, hogy sok esetben az apa és a feleség férje az nem azonos ::)) a mai 250000 ember vissza tudja vinni magát kb. 20000 vagy ennél is kevesebb hajón érkező vikingig... a nagy törzsszövetségi rendszerek vizsgálata biztos előbbre vinne.... pl. kazahoknál megmaradt temetési rend, máshol más...a kizárólagos eredetvizsgálatok arra jók, hogy egy adott szálat jól gombolyítsanak fel. Amúgy visszakapcsolva: Árpád féle honfoglalás (2ős honfoglalás 2.része) nyílvánvalóan törökös vért is hozott, meg kell nézni a Árpád féle 108nemzetség,akikből az ősibb nemesi családok, várjobbágyok (katonák, nem parasztjobbágyok) lettek, hogy néznek ki a tisztább(házasodás csak magyar családokkal) vérűek ma:Teleki (széki gróf ,tipikusan Pál, a miniszterelnök!!!) Bethlen (betleni gróf nem azonos (??) Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmel) Erdélyi magyarok,székelyek pedig be lettek genetikailag ősiráni népekkel azonosítva... :) Az eltűnt, beolvadt kis népek se a semmibe kerültek. A vonzalmuk,használatuk pl. trikolorszínekhez, zászlókhoz, jelképekhez mind-mind támpont. Senkitől nem olvastam még komolyabb kutatást a kurdokról: annyit max, hogy indoeurópaiak,tehát nem arab, török rokonság!! De azért elgondolkodtató, hogy piros-fehér-zöld zászlójuk van(középen napkorong!), a sumér babiloniai szálláshelyen élnek, stb. stb. a médektől eredeztetik magukat egyébként...
#14
2007. ápr. 14. 9:43
#13
2007. ápr. 14. 9:09
Tegnap éppen csak beleolvastam a Teremburába, és találtam rá erre az érdekes szálra. Nekem az jött le, hogy csak a hunokkal rokonít minket Némethi (így helyes a nevének leírása, tegnap kihagytam belőle a "h" betüt, ezer bocs az utodoktól), míg a hunok csak "betévedtek" a nagy Kinai birodalom területére, de nincsenek rokonságban a kis sárga emberekkel.
Lehet hogy ha valaki ennek a dolognak utánna nézne, vagy úgy ahogy te mondod nagyobb nyilvánosságot kaphatna ez az ügy, magasabb szinten is foglalkoznának vele, kiderülhetne az is hogy egy eddig ismeretlen népcsaládból származunk?
Tegnapi szörfölgetésem során rábukkantam az Atlantisz topic-ban felmerült "Ataisz" névre is, de már nem volt időm vele foglalkozni. Megpróbálok késöbb visszatérni rá.
#12
2007. ápr. 14. 8:33
Igen, a hunok eme kisebbsége az univerzum egyháza stb. körül vannak, terembura a honlap főoldala. Vanott másis,fizika, stb. (Kisfaludy György vezeti)

Hunoknál az a helyzet, hogy valóban, a korai kínai birodalmat leginkább ,,fenyegették" van a ki a han (feketefejűek: a sárga kínaiak ezzela névvel definiállják magukat) szóval kapcsolja, én megintcsak a néplélekből kiindulva nem hiszem,hogy rokoníthatóak lennénk a sárga kínaiakkal.Kereskedő,ügyeskedő, a magyar lelkület fényévekre van tőllük..... (japán már, főleg a szamurájhűség, stb. messze közelebb áll.Ki hallott kínai Dugovics Tituszról???Vagy Zrínyi Miklósról??) Annyi alap azért van,hogy kínai írásban a hun és akínaileírása 2 jel megegyezik,és korábban haygományosan Magyarországgal többet foglalkoztak. Sok oka van, hogy ez elhalóban van...Oktatásunk is, amikor lobbik rendre megaakadályozzák,hogy török,kínai stb tanszékek bővebben leygenek,miközben virágzanak a finnugor tanszékek...
Hun témában és kínaibanis nagyonajánlott Bárdi László sinológus munkássága, azegyik legintelligensebb és lelkesebb ember, akivel valaha találkoztam sok helyre eljutott. A hun üstöket vizsgálva találtak ilyet magyarországtól belsőkínáig, tehát sírok leleteiből kiindulva mindenképp van alapa kutatásra.Bárdi szóbeli közlése alapján tudott, hogy a kínai államhatár 100000 négyzetméteres hibaaránnyal van megállapítva, valamint pl. a belső sivatagokban kb. 50 népcsoport még mindíg él,nomád módon, csak megfigyelik őket, de hivatalos állam nem is lép velük kapcsolatba (nyílván pár száz fős nagycsaládoklehetnek,mint pl. berberek afrikában)
#11
2007. ápr. 13. 21:23
Most olvastam Németi Kálmánról és munkásságáról. A XIX.-XX. század fordulóján élt, és be akarta bizonyítani a Hun-Magyar rokonságot. Írtózatos anyagmennyiség áll rendelkezésre, az ő művein kivül is. Olvastam arról is hogy jelenleg is él Magyarországon hun kisebbség.
Valamint jelentős számban élnek hun származásu emberek szerte a világon, főleg Kinában, Pakisztánban
#10
2007. ápr. 13. 16:16
Ezt kizárnám: a genetikai belterjesség miatt itt szaporodásra képtelen emberekrőlvan szó, fejletlen nemiszervekkel. A sumér és azegyiptomi torzóknak is több magyarázata lehetséges...Ha elfogadjuk hipotézisként a túlélő rejtőzködő embercsoportot, akkor egy valószínűleg az átlagnál jóval tudatosabb,ezért mentálisan és fiziológiásan is fejlettebb feltehetően jóval hoszabb életű ezért tovább szaporodóképes és egészséges ember(?) csoportról lenne szó. Hiszena relative kicsi létszám mellett a beltenyésztés hibáit is ki kell zárniuk.Amire jópélda a szamaritánusok csoportja, akik a zsidók babiloni/perzsa fogságakor szakadtak ki, a csúcson 120000 fős csoport 1900 körül 120 fősre esett össze (nem elírás) ma kb. 2000 fős társaság vezetőjükengedélyével zsidók közzül választhatnak már házastársat, mivel nagyrészt öröklött sükettség, stb. van jelen. A lakosságban gyakorlatilag mindenki 1.és 2.fokú unokatestvére a többinek. És ez mindössze kb. 1-2 ezer év alatt ment végbe. (+háborúk, áttérés ,járványok)

Egy érdekes dolog a JAsmuheen asszony általis felvetettmutáció a DNS-ben, szerinte azövé 12 szálúvá vált. A mutáció magyarul le van írva Szabó Judit: Fénytest című könyvében is!Én ebbe az irányba mozdulnék!(hosszúéletűség topic érinti a témát)
#9
2007. ápr. 13. 16:05
Példa lehet még az okinawai és kaukázusi rendkivüli kort megért emberek is. Az anatóliai különleges emberekről én is hallottam. Kérdésem: korábban írtam a sumér ember torzókról, a félig ember félig állatokról. Nincs-e összefüggés a kettő között? Anatólia és a Sumér birodalom területe között nincs olyan nagy távolság. Lehet hogy hermafroditák (akik megbecsült szórakoztatók voltak a sumér birodalomban) leszármazottaik élnek ott Anatóliában?
#8
2007. ápr. 13. 15:44
Igen, Al-Magari törzsről volt tévében is! Annyi kiegészítés,hogy most a 13. nemzedéknél járnak, egy katonától ered az egész család, kb. 4000 fő.Biztos volt több is, és törökországban is a sok hadifogoly, stb.is hagyhatott genetikai ujjlenyomatot.(gyerekadó: ez a török porta hadsereg utánpótléka volt, el lehet képzelni, mekkora embertömeg olvadt igy be törökök közé. Ahol amúgy a elzártabb vidékeken bizony akkora a belterjesség, hogy a világ a csodájára jár:kétfejű csecsemő (láttam tévében) kétnemű emberek, stb. Anatóliai részen főleg..
Szerintem a finnugoroknál az a helyzet, hogy az eleve kisszámú populáció vett át kulturális elemeket, esetleg valami renitens kizárt kisebb család vitte magával a kultúrát, ami lasan átalakult. Az áltisk tankönyvek elmebeteg agymosása, hogy hosszan ecseteliezeket a töredéknépeket, akik 7000 meg 20000 főt számlálnak, azt magyarázzák meg, ilyen létszám hogy biztosított annak idején legalább legkevesebb 3-400000 honfoglalót, a rengeteg állattal,stb. ???? :P
#7
2007. ápr. 13. 13:21
Nagyon érdekes amiről írsz, ezekről még nem hallottam. Ha viszont elfogadnánk a finn-ugor eredetet, és a finnekre vagy a lappokra mint testvéreinkre tekintenénk, hát találnánk némi különbséget a fizimiskánkban.
Jó példa lehet az általad említettekre az ún. magyarabok története. Lehet hogy erről is hallottál már, egy szudáni néptörzsről van szó. Magyar eredetünek vallják magukat. Egy török szultán - azt hiszem II. Szulejmán a XVI. században - a török birodalom déli határvidékének védelmére magyar határőröket vitt magával. Nem sokkal később Szulejmán meghalt, magyarjaink pedig elindultak hazafele a Nílus mentén. Soha nem érték el Magyarhont, letelepedtek a mai Szudán területén, családot alapítottak az ottani fekete asszonyokkal. Mostanra néhány ezren maradtak, szétszórodva Szudánban.
#6
2007. ápr. 12. 17:14
Igen, az alapmentalitást kell nézni:kereskedő,ügyeskedő népség...(mi azt kérdezzük:mennyit keresett valaki,ők azt, mennyit nyert! ezen vagy azon) a kazahok,akik jóval meszebb élnek,és igazi nomádok,már valóban közelebb állnak, ők is törökös nép. Az se mellékes,hogy pl.évszázadok alatt mennyire kicserélődik a génállomány: a kirgizek ma mongolidnak kinéző törökös népcsoport, (volt Szu-ban) bár kb. 1000 körül még vörös hajú nép volt!!!! India: Nepálban vanegy töredéknép, amimagyar lehet, kb. 110000 fős, sámánhitű, magyar/megyer szó variánsa a népnevük,nem ugrik be! >:(
#5
2007. ápr. 12. 12:48
A törökök ugyan minket testvér népnek tekintenek, de én szerintem a 150 évig "ideiglenesen hazánkban tartozkodó" janicsárok rablásain kivül talán annyi közünk van hozzájuk, hogy a kezdet-kezdetén Etelközben együtt legeltettünk velük a lovainkat.
Köszönöm a könyvajánlást amint lehet elolvasom.
Szerintem őseink valahonnan Kis-Ázsiából, vagy Indiából származhatnak.
#4
2007. ápr. 12. 7:18
Finnugor témához:

Götz László: Keleten kél a nap I-II. Ez egy átfogó elemzés, főleg nyelvészettel,DE! hozza a sok szovjet (!!! :o) hivatalos adatot arról,mit találtak ők ott fennt a tajgában...hát nem azt amit a finnugoristák elképzeltek.Az Ob és Írtis folyóknál 6000 évre visszamenőleg semmilyen emberi, csoportos élet nyomai nem találhatók meg..A kétkötetes, nagyobb változatot olvassd, de nehéz olvasmány lesz! Viszont rengeteg lelemény, ötlet! Önmagában abszurdum,hogy finn-ugor az nincs is, mert az ugorok törökös nép. Amúgy a török nyelvet tanultam suliban kicsit, ennekellenére aza véleményem,hogy bár hangok a sok ö,ü,ó magyaros hangulatuak, a nyelvtan ragasztó,ragozó, a szókincs,az alapszavakis annyira eltérnek,hogy nagyon közeli rokonságról beszélni nem lehet... viszon török nyelvet ha valaki megtanulja (Kossuth Lajosnak ez kb. 1 hónap alatt sikerült,igaz nyelvi környezetben) az összes többi törökös néppel is tud kommunikálni. Olvashatja a forrrásokat..stb.
#3
2007. ápr. 11. 13:14
Ezért is indítottam ezt a témát, remélve, hogy hetekig beszélünk róla. Az viszont érdekes amit felvetsz, erre nem is gondoltam, hogy a családnevek is sokat elárulnak nekünk.
Azt olvastam egyszer, hogy csak "éppenhogy" vagyunk finnugorok. őseink ellentétben a népcsalád finn ágával úgy vándorolt oda az Uralhoz valahonnan. Én erre a valahonnanra vagyok kiváncsi. A forrás szerint az Ural csak olyan állomás volt őseinknek mint később pl Etelköz.
#2
2007. ápr. 10. 15:41
Erről hetekig lehetne beszélni. Én pár kezdő félpályás rugást adnék le,aztán,ahogy a hozzászólók akarják,lehet elkanyarodni más felé:

A finnugor-törökös vitában elsikkadni látom a kaukázusi vonalat, pedig indokolt lenne ott nagyon is kutakodni: Szent Korona eredete miatt is, hasonló csak onnan ,Grúziából került elő... nyílvánvalóana terepviszonyok,történelemi körülmények,stb.nem nagyon ismert komoly igazi expedició, nagyzsabású legalábbis mint a törökös, vagy Kőrősi Csoma olyanméretű nem.

Látszólag lezárt, nem kutatott dolgok.Pl. a Horváth családnév valójában huszár-t jelentett korábban, és azután alakult át. Aki tradicionális nagy vár környékéről származik és így hívják,ráadásul nem ismert a környéken szláv betelepítés, máris más a képe. És ugye a sok szlávosított magyar név:mészárovits,szakasits .. ezek apró nűanszok,de sokaknak fontos lehet.

A sok pszi képesség amikről másik rovatban szó van,szintén hozzátehet a témához...
#1
2007. ápr. 10. 12:58
Ez is egy érdekes téma lehet, akit érdekel az ilyesmi. Egyre több különös "eredetmonda" kevereg akár itt az interneten is őseinkről. Az biztos hogy nem az Ural mellett születtek, de akkor hol? Ki mit hallott róla?
Szabó Gergő webfejlesztő
X
Regisztrálj most és mégtöbb e-könyv lehet a tiéd!         REGISZTRÁLOK
0