Hogyan változtathatja meg életünket a Feng shui?

 

 

Ez a Feng shui leírás egy igen leegyszerűsített formáját mutatja be, amely a mi világunkban élők számára könnyebben érthető, mint az igen bonyolult kínai Feng shui tan. Az itt leírt javaslatok nem élnek a teljesség igényével, ez nem is lehetséges egy ilyen kis terjedelmű tanácsadó keretei között. Csak ötleteket szeretnék adni, hogyan tudjátok lakásotokat, környezeteteket átalakítani, hogy esetleg sikeresebbek legyetek, vagy jobban érezzétek magatokat. De mivel nem okoz nagy kiadásokat, sem kárt, érdemes megpróbálni hátha mégis segít. Ez sem a hiten múlik, csak meg kell próbálni.

Amikor a Feng-shuit alkalmazzuk otthonunkban, a harmóniát igyekszünk megteremteni. A Feng - shui szerint a külső környezet hatással van ránk, tehát ha tudatosan törekszünk környezetünkben a harmóniát kialakítani, akkor életünk is megváltozik, de tudnunk kell azt is, hogy a külső környezetünk harmóniájának megteremtésére irányuló törekvésünk egyúttal egy belső törekvéssé is válik. Vagyis ami kint van az van bent is: Az anyag és a szellem egy. Ha mi kint tudatosan igyekszünk rendet és harmóniát létrehozni, akkor ez bent is létrejön. A mozgás világában a cselekvés igazán a miénk, a Feng - shui csodája az, hogy felismerte, hogy egy anyagi világbeli tettünkkel a belső világban is cselekszünk, és ha ez a tett a harmónia elérésére irányult, akkor belül jobbá és boldogabbá válunk. Ennek egy fontos következménye még az is, hogy az általunk teremtett harmónia és szépség másokra is hatni fog, aki azt megtapasztalja. Ezért igaz Sri Chinmoy mondása, hogy az egyetlen dolog, amit ezért a világért megtehetünk az, hogy jobbá válunk.

A Feng - shui segíteni tud nekünk abban, hogy személyes és szakmai életutunkat, közérzetünket jobbá tegyük. Gyakran csak kisebb fogásokra, néhány segédeszközre van szükség ahhoz, hogy meglepően pozitív hatást és javulást érjünk el.

Fontos tudnivaló:

a Feng shui nem a lelki és testi panaszok, vagy betegségek befolyásolását szolgáló csodás módszer és csodát se várjon tőle senki.

Semmiképpen se engedjük, hogy filozófiája nyomasztóan ránk nehezedjék. Játékosan kezdjünk vele foglalkozni, tanulmányozzuk s aztán kezdjük el kipróbálni. Kezdjük kisebb változtatásokkal, és jegyezzük fel magunknak, hogy a változtatások befolyásolták-e és mennyiben közérzetünket, partner kapcsolatunkat, szakmai életünket és karrierünket.

De egyéni módon és érzés szerint, annak alapján, hogy mi jó saját magunknak. Soha ne engedjük, hogy a Feng shui kényszerítően ránk nehezedjék.

Abban a pillanatban, hogy lakókörnyezetünket megváltoztatjuk, mi magunk is megváltozunk, érettebbek leszünk. Természetesen tudjuk, legnagyobb többség (ahogy egyébként mi is!) csak ritkán él ideális lakásban és környezeti körülmények között. Valami nincs rendben a házzal vagy a házban zajló élettel. De micsoda? Erre a kérdésre nyithatja rá a Feng shui a szemünket, hogy környezetünket és annak hatásait - a ránk magunkra tett hatásait is - tudatosabban érzékeljük, és azt az esélyt adjuk meg magunknak, hogy újra harmóniában élhessünk. Megtanuljuk a kedvező hatásokat erősíteni és a hiányosságokat kiegyenlíteni. Ily módon sikerülhet olyan környezetet létrehozni, amely támogatja az embert és újra részesévé teszi az élet áramlásának. Megtanulhatjuk, hogy optimálisan használjuk ki potenciális erőinket.

Ez a fejezet ismerteti a Feng shui legfontosabb fogalmait és azok jelentéseivel.

Sok kifejezést ismertek már más távol-keleti gyógymódokból és életfilozófiából. Például ismeritek a Jin és Jang, az akupunktúra vagy a számmágia fogalmát. Ezek mind kapcsolatban állnak a Feng shuival, Kapcsolódnak tehát a harmóniatanhoz is. Mégis vannak tipikus dolgok, amiket tudni kell, ha az ember meg akarja érteni a Feng shuit és alkalmazni akarja a gyakorlatban. A káros környezeti hatások a testi és lelki megterhelések blokádokat hoznak létre energiarendszerűnkben.

Leglényegesebb a négy “Mennyei Lény” elhelyezkedése, megléte környezetünkben.

A Zöld Sárkány: a magasabb hegyek, magaslatok. Jang jellegű. Szimbólumának helye

( házból kifele nézve balra) a háztól keletre van. A szerencse jelképe. Mindig magasabban kell lennie a Fehér Tigrisnél.

A Fehér Tigris: laposabb dombok, kis emelkedések. Jin jellegű. Szimbólumának helye

( a házból kifelé nézve jobbra) a háztól nyugatra van. Mindig alacsonyabban kell lennie a Sárkánynál. Nem szabad felébreszteni és ingerelni, nyugodt, csendes helyet kell biztosítani.

A Fekete Teknős: a ház háta mögött, félkör alakban húzódó hegység, véd az északi hideg, metsző szél ellen és szilárd támaszt nyújtanak.

A Vörös Főnix: a ház előtt, déli irányban lévő lapos kis domborulat. A déli tűz erejét és a lábat tartó zsámolyt jelképezi, ami a kényelem jele.

Ahhoz hogy egészségesek maradjunk újra utat kell adnunk a csi áramának, különben sha, azaz rosszul irányított csi keletkezik.

 

Csi

Csi az életerő.

A csi az élet szelleme mindenben és mindenkiben, a szélben, a vízben, a virágokban, az állatokban és bennünk, emberekben. Ezt az életerőt a kínaiak csinek nevezik, az indiaiak pranának, a japánok pedig kinek.

Amíg csak élünk, lágy mozgással a testünkben kering ez a mikroanyag szerű energia. Ha minden szerven, minden egyes sejten átáramlik az életadó erő, akkor egészségesek vagyunk. De ha az egészségtelen életmód, a káros környezeti hatások vagy az állandó lelki és

testi megterhelés miatt nem tud akadálytalanul áramlani, akkor az energiarendszerben blokádok alakulnak ki. Ennek pedig az a következménye hogy az egyik oldalon túl sok, a másikon pedig túl kevés energia lesz. Az ember felismeri, jobban mondva megérzi ezeket a feszült vagy fájdalmas állapotokat, üresnek, erőtlennek érzi magát vagy pedig egyszerűen rossz a közérzete. Számos orvosi gyógymód is ennek a láthatatlan energiának a létén alapul. Így például az akupunktúrában az életenergiát - amely az úgynevezett meridiánokon mozog - hozzák ismét áramlásba.

Ezt egy speciális tű segítségével teszik, amellyel az orvos, az adott állapot szerint, bizonyos akupunktúrás pontokat aktivizál. Az akupunktúra kínai gyógymódja tehát a megakadt vagy blokkolt életenergiát hozza ismét mozgásba.

Hasonló módon kezeli az alkalmazott Feng shui a lakás és a lakás környezetének energiaáramlását. Segítségével megtudhatjuk, melyek azoka területek, ahol a csi nem a megfelelő mértékben áramlik át, vagy mely területek blokkolódtak. Segítségével megtanulhatjuk, hogyan lehet a csit ismét áramlásba hozni. Mert lakókörnyezetünk a szó legszorosabb értelmében megbetegíthet minket, de akár erősíthet és támogathat is.

A Feng shui az univerzális életerő törvényszerűségeivel foglalkozik, és konkrét eszközöket nyújt, amelyek segítséget adnak az embernek élettere oly módon való alakításában, hogy mindenütt tápláljuk a csít, az életerőt.

 

 

Sha - a rossz energia

Sha - a rosszul irányított energia:

Sha akkor keletkezik, ha valami akadályozza a csit természetes áramlásában. A Sha pangó vagy rosszul irányított, kedvezőtlen csi. Számos példa mutatja, hogy mindenütt, ahol az ember "rendtevő" kézzel nyúl a dolgokhoz, sha - források alakulnak ki. A hosszú, egyenes utak, vezetékek, hidak és vágányok annyira felgyorsítják az energiát, ahogy a lejtős autópályák az autókat. A mesterséges sha - források mellett vannak természetesek is, mint például kőzetvetők, vízfolyások, kőtörések, földhasadékok, talajmélyedések, viharok és vulkánok.

Az elrejtett nyilak. A Feng shuinak ez az érzékletes fogalma minden olyasmire vonatkozik, ami túl gyors, túl egyenes, túl hegyes, túl erős és ezért shát termel - ez lehet akár egy szabályozott folyó is.

A "láthatatlan" életerő, a csi, a világegyetem lehelete, lassan, lágy hullámzással mozog. Akadálytalanul kellene áramlania - miként egy jó szellemnek vagy valamiféle balzsamos jó illatnak -, amely az ajtón keresztül lassan, egyik szobából a másikba haladva átsuhan, átáramlik, és energiával tölti fel a teret. A csi a testünkben és a testünk körül mozog, a természetben mozgással terjed szét. mielőtt távozik

Öreg Feng shui tanítómesterek szerint - ó-Feng shui - az átterelt, nyílegyenes vízi utak nyilak, amelyek rátok irányulnak. Mert csak azok a folyók tudnak életet adni, amelyek természetes medrükben kanyarogva és lágy mozgással folynak keresztül a tájon ..."

A Feng shui szerint az éles vagy hegyes tárgyak szabályszerű mérgezett nyilak, legyen az akár kés, villa vagy akár olyan ház, melynek élei, sarkai és hegyes tornyai vannak. Ezenkívül nyílként hatnak: a hegyes szögben záródó tetők, amelyeknek éle az otthonotokra irányul, magasfeszültségű villanyoszlopok a toronyházak, irányítótornyok éles sarkai, dúcok és gerendák.

Különösen a hálószobát kell védeni ilyesféle nyilaktól.

Lakásunkban számos mérgezett nyilat és sha - forrást láthatunk amelyek negatív energiát -

hoznak létre, és egészségünket erősen károsíthatják.

Sha-források a lakáson kívül:

olyan főutak, utak, átjárók és lépcsők, amelyek egyenesen a házhoz vezetnek;

.épületek sarkai és élei (titkos nyilak), amelyek a lakásra irányulnak;

villamosvezetékek, trafóházak és transzformátorok, magasfeszültségű villanyoszlopok, adóantennák;

mozdulatlan, zavaros vizek; temetők.

Sha-forrásokat a lakáson belül:

· bútorok sarkai és élei, más hegyes tárgyak élei /függönyrudak stb.),

· tetőgerendák,

· hosszú folyosók (energia-autópályák),

· nem tömör lépcsőfokokból álló lépcsők,

· olyan folyosók, amelyek a házat két szimmetrikus részre osztják,

egymással közvetlenül szemben elhelyezkedő ablak vagy ajtó,

bekapcsolt elektromos készülékek az ember közvetlen közelében.

Mindez meglehetősen rosszul hangzik, hisz ezek szerint mindenhol veszély leselkedik ránk. De nem kell félni! Nem vagyunk kitéve a shának. A Feng shui számos "lehetőséget" kínál, amelyek képesek a sha káros erejét fékezni, eltéríteni és kiegyenlíteni. Bővebben olvashatnak erről "A Feng shui gyógyító eszközei" című fejezetben.

 

Jin és Jang

Jin és Jang- az élet ritmusa

A Jin és Jang ősi fogalompárosa már régóta népszerű a nyugati világban, de sajnos gyakran válik tartalmatlan jelszóvá, ezért olykor szinte groteszk módon értik félre valódi jelentését.

A régi kínaiak inkább a jobb agyfélteke (Jin = nőies) lehetőségeit aknázták ki. Ehhez

szükség van némi magyarázatra.

Mi, a nyugati típusú ipari országokban élő emberek elsősorban a bal agyféltekénkkel, ahol az analitikus gondolkodás székhelye van, próbáljuk megérteni a világot és az univerzumot. A régi kínaiak ezzel szemben sokkal inkább a jobb agyféltekére hagyatkoztak, amely az érzésekért és a képekért felelős. A régi kínaiaknál a zenészek, a misztikusok és a költők igen nagy tekintélynek örvendtek - míg nálunk inkább a bankárok, hivatalnokok és műszaki emberek. És pontosan ez az egyik oka annak, miért esik az európaiaknak és amerikaiaknak annyira nehezükre, hogy megértsék a kínai filozófiát. Mert meg kell tanulniuk "beleérezni" magukat.

A kínai filozófia nem azt hangsúlyozza, ami elválaszt, hanem mindig megpróbálja a két pólust összebékíteni. A jang a férfias, a forró és a világos jelképe, de a nőies jin nélkül, amely a hideg és az éj szimbóluma nem lenne élet. Minden kapcsolatban áll mindennel. Az éj nappallá lesz, a hőséget hűvösség váltja fel. A pozitív (jang) erők és a negatív (jin) nem a jó és rosszjelképei, hanem - hogy nyugati módra gondolkodjunk - mintegy a pozitív és negatív töltés kifejeződései. Már egészen kis dolgok is megteremthetik a harmóniát, és helyreállíthatják az erők egyensúlyát. Ha például nem tud elaludni, segíthet Önnek egy kis levendula (jin) illatmécses, hogy a napi tevékenykedés után éjjel nyugalomra leljen. Vagy cserélje ki tarka, virágos ágyneműjét egyszínűre (sötétre).

Jin és Jang tulajdonságai:

Jin

Jang

Föld

Ég

Hold

Nap

kerek, ovális

szegletes, éles

férfi

nyugalom, passzív

aktív

mozdulatlanság

mozgalamasság

árnyék, sötét

világos

hideg

hőség

eső

napfény

páratlan számok

páros számok

víz

hegyek

tél

nyár

Tigris

Sárkány

lazurit, akvamarin

rózsakvarc, holdkő .

halottak

élet

csend

zaj

völgyek, folyók, vizek

hegyek, magaslatok

A Jin és Jang a nyugati filozófiában

Mit jelentenek ezek az ellentétek a Feng shui szempontjából? Ha lakókörnyezeted kiegyensúlyozottan akarod kialakítani, akkor ügyelni kell a kis dolgok és a Jin és Jang harmonikus arányára. Minden egyoldalúság megzavarja a jó közérzethez és egészséghez szükséges egyensúlyt.

Mindig a helyiség céljától függ, hogy benne milyen minőségű energia a legkedvezőbb hatású. Például egy hálószobának mindig nyugalmat kellene sugároznia.

A Jin és Jang rendszere a Feng shui elvek alapját jelenti. Azt az erőteret írja le, amelyben a csi mozog, és amelyből maga az élet keletkezett. Ezen az erőtéren kívül átváltozási szakaszok ismerhetők fel, például a nyárból (Jang) nem lesz rögtön tél (Jin). Először csak késő nyárrá változik át (a kínaiak az ötödik évszaknak tartják), majd pedig ősz lesz - mígnem végül beköszönt a tél. Az átváltozás szakaszait, a felébredést és az elmúlást az öt elemmel magyarázzák, ami a kínai gondolkodásmód alapját jelenti. Az akupunktúrát és táplálkozástant alkalmazó orvoslás, a zene, a művészet és az asztrológia, mind-mind az öt elem elvén alapszik.

 

Elemek

Az öt elem: a fa, a tűz, a föld, a fém és a víz:

Az elemek ismét csak egy teremtésből és rombolásból álló ciklus részesei, azaz kölcsönhatásban állnak egymással.

A Jin és Jang az ég és a föld útja, a Feng shui elveinek alapja.

Az öt elem - a csi megjelenési formái:

A látható és láthatatlan világ minden dolgát - minket magunkat is - ez az öt elem képviseli. A természetben megtalálhatók eredeti formájukban: így a tó a vizet képviseli, az élő fa magát a fát, a lábunk alatti talaj pedig a földet. De az emberi kéz minden alkotása is ezen elemek keveréke. Hogy éppen melyik a legerősebb, azt a tulajdonságok alapján tudjuk meg, tehát például a forma és a szín alapján, egyszóval az adott elemet szimbolizáló energiaminőség alapján.

A kínai filozófia tehát öt elemet ismer a fát, a tüzet, a földet, a fémet és a vizet.

A fa számít az első elemnek:

A tavasznak, az év kezdetének szimbóluma. Ahogy ebben az évszakban a természet felébred és ahogy a talajból új élettel szökken szárba, úgy szimbolizálja a fa azt, ami magas, egyenes és az ég felé nyújtózik - mint egy fa. A fa terjeszkedő, rzgalmas, rögzített, erős. A fának mint elemnek a színe a zöld, égtája pedig kelet. A fa egypár éve egyre kedveltebb építőanyag mifelénk is. Tápláló tulajdonságai miatt elsősorban gyermekbútor alapanyagnak alkalmas.

A faelemhez tartozó embereket atletikus testfelépítésükről lehet felismerni. A tavasz dinamikus, tettre kész és alkalmazkodó képes emberekké teszi őket. Nagy célokat tűznek ki maguk elé, és mivel aktív, célirányos lények, tartós sikereket érnek el. Ha a magasabb célok utáni törekvéseikben a külvilág lassítja vagy akár megakadályozza őket, arra nyugtalanul reagálnak, haragosa, indulatosak lesznek. Néha igazságtalanok embertársaikkal szemben.

Híres "faemberek": Giorgio Armani, a divatkirály; Bing Crosby, énekes, Steven Paul Jobs, számítógépes úttörő; Sophia Loren és Shirley McLaine, színésznők; Elvis Presley rocksztár; Edith Piaf, sanzonénekesnő.

A fa a tavaszt képviseli, az év kezdetét - a természet ébredését.

Mit testesít meg a fa eleme?

szín: zöld

szimbólum és forma: magas, egyenes, henger alakú

égtáj: kelet

évszak, napszak: tavasz, hajnal

érzékszerv: szem

holdfázis: növekvő hold

érzések, szellemi tartás: nagyvonalúság és tolerancia,

a teremtés körforgása: harag és düh

a rombolás körforgása: A tüzet táplálja azáltal, hogy elég, a fát pedig a víz táplálja

(mint a növekedés eleme). Rombolja a földet azáltal, hogy tápanyagot von el belőle, a fát

pedig a fém rombolja (szétfűrészeli, feldarabolja).

környezet: erdők, magas hegyek

jellegzetes épület: toronyházak, tornyok, gyárkémények

anyagok: fa, kosárkötő fűz, parafa, bambusz

tárgyak: magas dísztárgyak, gyertyatartók

bútorok: fa- és nádbútorok, oszlop formájú bútorok

növényi formák: felfelé hajtó, magas törzsű, bonsai

textíliák: pamut, zöld anyagok

minta: függőleges csíkozás

 

A második elem a tűz:

A tűzelem a hőséget képviseli és a legmelegebb évszakot, a nyarat szimbolizálja. Ennek az elemnek a csúcspontját délben élhetjük át, amikor a nap a legmagasabban áll. Égtája a dél. A tűz a meleg forrása, szárító és alakító tulajdonságai vannak. A nedves tésztából a sütőben a forróság következtében lesz kenyér Lakásunkban ezt az elemet a konyha szimbolizálja - pontosabban a tűzhely, a kazánhelyiség, a kandalló vagy a kályha. A tűz jellegzetes színe a piros, hegyes lángnyelvei magasra csapnak. A "tűzember" forróvérű, igen gyors gondolkozású típus, ami állandó tevékenységre készteti. Másoktól is elvárja a maximális erőbefektetést. Ide-oda kap, s ez olykor megakadályozza, hogy élvezze is a sikert, mert mielőtt egészen magasra jutna, kialszik benne az érdeklődés és a szenvedélye másfelé hajtja. Száraz, forró, magasra törő, aktív. A "tűzembereket" sportos, karcsú alakjukról ismerjük fel, igen hajlékonyak és izmosak. Szívesen beszélnek, néha gátlástalanul törekednek felfelé (ahogy a lángnyelvek csapnak magasra), de gyakran elégetik önmagukat.

Otthonunkban a tűzhely, a fűtés és a gyertyák is a tűz elemét képviselik.

Az energia felfelé áramlik, jellegzetes színe a piros. De ha túl sok gyertya van egy helységben, akkor csökken az oxigénszint, ami gyengíti a csit. Ajánlatosabb a gyertyákat, a szabadban használni.

Mit testesít meg a tűz eleme?

szín: piros

szimbólum és forma: hegyes, éles peremü

égtáj: dél

évszak, napszak: nyár/dél

érzékszerv: száj

holdfázis: telihold

érzések, szellemi tartás: öröm és gyülölet

a teremtés körforgása: a földet táplálja(mint hamu ), a fa pedig táplálja ( mint tüzelőanyag )

a rombolás körforgása: rombolja a fémet azáltal, hogy elolvasztja, a víz pedig szétrombolja, eloltja

környezet: meredek hegycsúcsok

jellegzetes épület: meredek háztetők, tornyok

anyagok: műbőr, müanyag

tárgyak: gyertyák, lámpák, nyitott tűzhelyek

bútorok: piros butorok, müanyag butorok, háromszög alakú asztalok

növényi formák: virágos növények

textíliák: müszál, latex, piros anyagok

minta: háromszög, zegzugos vonal

Híres "tűzemberek": Franziska van Almsick, úszónő; Wolf Graf Baudissin ezredes; Mel Brooks, komikus; David Hockney, festő; Rita Süssmuth, politikus; Karl Lehmann, püspök; Kurt Masur karmester; Werner Schneyder kabarészínész

A tűz eleme a hőséget képviseli és szimbolizálja a nyarat a legmelegebb időszakot.

 

A harmadik a föld elem:

A föld eleme az aratást, a termékenységet és a növekedést képviseli. Évszaka a késő nyár energiája nyugodt és kiegyensúlyozott, mert ez az elem szimbolizálja a közepet. Bőséges, termékeny,növekedést segítő. A föld a tűz hamujából keletkezik. Színe a sárgásbarna. Az ehhez az elemhez tartozó épületek négyzet alakúak, lapos tetejüek.

Jellegzetes fldemberek a hivatalnokok, kiskert tulajdonosok. Biztosan lehet rájuk számítani.

Mit testesít meg a föld eleme?

szín: sárga, barna, bézs

szimbólum és forma: derékszögű, négyzetes, lapos

égtáj: középpont

évszak, napszak: késő nyár minden átmeneti időszak

érzékszerv: nyelv

holdfázis: telihold és minden átmeneti szakasz

érzések/szellemi tartás: tépelődés, nyugalom és aggodalom, értelem és stabilitás

a teremtés körforgása: a fémet táplálja (azáltal, hogy belőle bányásszák ki, a tűz

pedig őt táplálja (a hamuval).

a rombolás körforgása: rombolja a vizet /azáltal, hogy felszívja, a fa pedig

szétrombolja (azáltal, hogy kivonja belőle a tápanyagot

környezet: lapos dombok, fennsíkok

jellegzetes épület: derékszögű alaprajz, lapos tetők

anyagok: terrakotta, kerámia, porcelán

tárgyak: lapos tálak, tányérok

bútorok: alacsony szekrények vagy ládák, padok

növényi formák: lefelé csüngő

textíliák: vászon, sárga, barna anyagok

minta: márványos, vízszintes csíkok

A föld eleme az aratás idejét, a termékenysége és gyarapodást képviseli.

Jellegzetes "földemberek" például a hivatalnokok és kiskerttulajdonosok, akik két lábbal állnak a talajon. Biztosan lehet rájuk számítani, még ha a velük való beszélgetés olykor unalmas is. Egy adott témáról - amely elsősorban őket magukat érdekli - igen terjengősen beszélnek.

Híres "földemberek": Balthus, festő; Mihail Nyikolajevics Barisnyikov táncos; John Kenneth Galbraith, nemzetgazdász; Alfred Hrdlicka, szobrász; Hans Hass, zoológus; Elsa Morante, írónő; Eva Perón, politikus; Romy Schneider színésznő; Liselotte Strelow, fényképész.

 

A negyedik elem a fém:

A fém eleme a legmarkánsabb az öt elem közül, és már az őszi időszakhoz tartozik. A Föld belsejében uralkodó nyomás miatt az ásványi anyagok összepréselődnek, így keletkeznek a különböző fémek. Ezeket aztán megolvasztják, és pénzt vernek belőlük, háborús időszakokban pedig fegyvert kovácsolnak ebből az elemből. Az ezüstös fémet a föld táplálja (a föld gyermeke), a fém maga pedig a fát "ellenőrzi" (hisz a fejsze vágja a fát). A fémes formák lágyan lekerekítettek. A fémelemhez tartoznak a templomok felett boltosodó kupolák.

A "fémemberek" gyakran görbe hátúak, hajlamosak pocakot ereszteni, termetük zömök.

Gyakran választanak szociális szakmát vagy papi pályát. Nemcsak beszélnek az erkölcsről és etikáról, de próbálják megvalósítani is saját életükben ezeket az eszményi célokat. Ha ez nem sikerül nekik, az ebből fakadó belső küzdelem bőrhibákban nyilvánulhat meg. Éles, kemény, vezető.

Mit testesít meg a fém eleme?

szín: fehér, ezüst, szürke

szimbólum és forma: kerek, ovális

égtáj: nyugat

évszak, napszak: ősz, kora este

érzékszerv: orr

holdfázis: fogyó hold

érzések/szellemi tartás: bizalom, bánat, szomorúság

a teremtés körforgása: a vizet táplálja (azáltal, hogy folyékonnyá válik), a föld pedig táplálja

a rombolás körforgása: rombolja a fát ( kivágja ), a tűz pedig a fémet rombolja

környezet: lekerekitett dombtetők

jellegzetes épület: kupolák, boltívek

anyagok: arany, ezüst, vörösréz, sárgaréz, vas

tárgyak: kovácsolt vas, kerek képkeretek,

bútorok: fémbutorok (polcok, ágyak, szekrények)

növényi formák: nagy, kerek levelek, gömb alakura vágott növények, tűlevelűek

textíliák: himzett anyagok, lurex, brokát

minta: pöttyös, félkör mintás

Híres "fémemberek": Umberto Eco, író; Diane Fossey, etológus; Helmut Kohl, volt német miniszterelnök; Inge Meysel, színésznő; Anna Moffo, operaénekesnő; Pelé, az élő focilegenda; Niki de Saint-Phalle, szobrásznő.

 

Az ötödik elem a víz:

A víz eleme a hideg évszakot, a telet képviseli, a nyugalom és mélység jelképe. A víznek az a tulajdonsága, hogy a legkisebb ellenállás irányába folyik. A régi kínaiak a vizet "az élet vérének" nevezték. Színe a kéktől a sötétkékig tejed. A vizet a fém táplálja, a víz pedig féken tartja a tűzet. Nedves, hideg, ereszkedő, folyékony, hajlékony.

Mit testesít meg a víz eleme?

szín: kék, sötétkék, fekete

szimbólum és forma: rendszertelen, vízszintes, hullám alakú

égtáj: észak

évszak, napszak: tél, éjszaka

érzékszerv: fül

holdfázis: újhold

érzések: félelem és bátorság, szerénység, értelem és stabilitás

a teremtés körforgása: a fát táplálja (mint a növekedést szolgáló eszköz), a fém pedig a vizet táplálja azáltal, hogy folyékony lesz).

a rombolás körforgása: rombolja a tüzet (eloltja), a föld pedig szétrombolja (felszívja).

környezet: patak, folyó, tó, tenger

jellegzetes épület: szabálytalan, nagy üvegablakok

anyagok: üveg

tárgyak: szobakútak, szökőkutak, akváriumok

bútorok: üvegasztalok, vitrinek

növényi formák: szabálytalan, hullámzó

textíliák: selyem, szatén

minta: hullámvonalak, nem egységes minta

A víz eleme a hideg évszakot a telet, a nyugalmat és a mélységet jelképezi.

 

Ha pedig megszűnik az energiaminőségek kiegyensúlyozottsága, az egyik elem túlsúlyba kerül, és megszünteti az összes többi egyensúlyát megkezdődik a teremtés körforgásában a kiegyenlítés.

A rombolás körforgása azért kezdődik meg, hogy kiegyenlítse a teremtés körforgásában keletkezett diszharmóniát. A rombolás körforgásában az elemek tulajdonképpen ellenőrzik egymást.

 

A személyes elem:

Mielőtt részletesebben foglalkoznánk a személyes elemmel, szükség van egy kis bevezetésre. Ahogy már láttad, a kínaiak naptára a Holdhoz igazodik és nem a Naphoz, mint a miénk. Az "ég fiai" tehát az újévet a holdciklusok alapján számolják ki, s ezért náluk nem január elsejére esik, mint nálunk, hanem a január közepe és február közepe közötti időszakra. A táblázat alapján meghatározhatod személyes elemed. Az öt elem, melyek közül egy mindenkinek az életére rányomja a bélyegét, mindig a csi egy bizonyos tulajdonságát jeleníti meg. És attól függően, hogy ki mikor született, melyik elemjegyében látta meg a napvilágot, vagy a Hold világát, van rá döntő hatással a tűz, a víz, a fém, a fa vagy a föld.

 

Személyes elemek:

év -tól -ig elem

1936. január 24.

1938. január 30.

tűz

1938. január 31.

1940. február 07.

föld

1940. február 08.

1942. február 14.

fém

1942. február 15.

1944. január 24.

víz

1944. január 25.

1946. február 01.

fa

1946. február 02.

1948. február 09.

tűz

1948. február 10.

1950. február 16.

föld

1950. február 17.

1952. január 26.

fém

1952. január 27.

1954. február 02.

víz

1954. február 03.

1956. február 11.

fa

1956. február 12.

1958. február 17.

tűz

1958. február 18.

1960. január 27.

föld

1960.január 28.

1962. február 04.

fém

1962. február 05.

1964. február 12.

víz

1964. február 13.

1966. január 20.

fa

1966. január 21 .

1968. január 29.

tűz

1968. január 30.

1970. február 05.

föld

1970. február 06.

1972. január 15.

fém

1972. január 16.

1974. január 22.

víz

1974. január 23.

1976. január 30.

fa

1976. január 31.

1978. február 06.

tűz

1978. február 07.

1980. február 15.

föld

1980. február 16.

1982. január 24.

fém

1982. január 25.

1984. február 01.

víz

1984. február 02.

1986. február 08.

fa

1986. február 09.

1988. február 16.

tűz

1988. február 17.

1990. január 26.

föld

1990. január 27.

1992. február 03.

fém

1992. február 04.

1994. február 09.

víz

1994. február 10.

1996. február 18.

fa

1996. február 19.

1998.január 27.

tűz

1998. január 28.

2000. február 04.

föld

2000. február 05

2002. február 11.

fém

2002. február 12.

2004. január 21.

víz

2004. január 22.

2006. január 28.

fa

 

 

Az elemek jelentése:

elem színe irány évszak

Tűz:

vörös

dél

nyár

Víz:

fekete és a kék

észak

tél

Fa:

zöld

kelet

tavasz

Fém:

fehér és az arany

nyugat

ősz

Föld:

sárga és a barna

A dolgok középpontját mindig a föld elemhez kötik.

Késő nyár,

átmeneti időszakok

·       ·  ·  Az elemek tápláló ciklusa:

Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz

 

Az elemek kedvező és kedvezőtlen kombinációja:

egy gondolat a partnerkapcsolatokról:

a tulajdonképpen diszharmonikus elemek kapcsolódásánál is gondolkodjunk nagyon pozitívan és a nyugati közmondással együtt mondjuk: "Az ellentétek vonzzák egymást. És ne csak ezt tegyük! Tapasztalataink szerint gyakran éppen ezek az olykor viharos és próbára tevő kapcsolatok jelentenek kihívást a szerelmesek számára. Az ilyen pároknak természetesen szükségük van egy közvetítő személyre, egy közös barátra vagy barátnőre, aki jó tanáccsal vagy még inkább megértő odafigyeléssel újra összhangot teremthet közöttük. De ahhoz, hogy az egyensúly létrejöjjön, a lakás berendezésének is megfelelőnek kell lennie.

Ezért kérlek, ne tekintsd személyes elemed feltétlenül kényszerítő erejű elrendelésnek. Az élő Feng shui éppen azt jelenti, hogy a pillanatnyi hatásokat felismerjük és célirányosan kiegyenlítsük. Ily módon lehet elősegíteni a személyes fejlődési folyamatokat.

Az élő Feng shui azt jelenti, felismerjük és hatékonyan ellensúlyozzuk a pillanatnyi hatásokat is.

Milyen elemek illenek össze?

A bennünket és környezetünket megtestesítő elemek az élet minden területére hatnak. Így például egy "vízember" és egy "tűzember" közötti kapcsolat igen problematikus lehet, mert a tűz kioltja a vizet.

mindenhol alkalmazandó

1. elem 2. elem viszonyuk kiegyenlítő elem

fa

fa

harmonikus

zöld

fa

tűz

harmonikus

zöld

fa

föld

diszharmonikus

tűz - piros

fa

fém

diszharmonikus

víz - kék

fa

víz

harmonikus

kék

tűz

tűz

harmonikus

piros

tűz

föld

harmonikus

piros

tűz

fém

diszharmonikus

föld - sárga

tűz

víz

diszharmonikus

fa - zöld

tűz

fa

harmonikus

zöld

föld

föld

harmonikus

sárga

föld

fém

harmonikus

sárga

föld

víz

diszharmonikus

fém - szürke

föld

fa

diszharmonikus

tűz - piros

föld

tűz

harmonikus

piros

fém

fém

harmonikus

fehér

fém

víz

harmonikus

fehér

fém

föld

harmonikus

sárga

fém

tűz

diszharmonikus

föld - sárga

fém

fa

diszharmonikus

víz - kék

víz

víz

harmonikus

kék

víz

fa

harmonikus

kék

víz

föld

diszharmonikus

fém - szürke

víz

fém

harmonikus

fehér

víz

tűz

harmonikus

fa - zöld

A jól művelt Feng shui a jin és jang ellentéte között megteremtett egyensúly.

pl.: Ha a férfi vízember és a nő tűz akkor a fa közvetítő közöttük.

A jó Feng shui tehát a jin és jang ellentéte közötti egyensúly (tao) kérdése.

A számoknak ugyanúgy ahogy minden más dolognak megvan a maga saját formája és

hangzása - és ezáltal a csak rá jellemző energia mi

 

 

A Feng shui számmágiája:

Mindannyian tudjuk, hogy a házjellegét a formája, az építészeti stílus és az ajtók tájolása határozza meg. Ugyanígy minden dolognak, tehát a számoknak is van formája és hangzása - azaz sajátos energia minőség jellemzi. Ezt Ti is megérezhetitek, amikor megnézitek (forma) vagy kimondjátok (hangzás) az adott számot.

Kínában például a 4-es szerencsétlen számnak számít. Ennek az oka, egészen egyszerű: a négyes szó kínaiul egészen úgy hangzik, mint az a szó, hogy halál. Így amikor a kínaiak kimondják ezt a számot, az élet végének gondolata mindig ott motoszkál a tudatalattijukban. S habár a négyes szám számunkra nem egészen ilyen hangzású, nálunk sem számit éppen szerencsés számnak. De ennek nem a hangzás, hanem a forma az oka. A négyes szögletes és éles (a kínaiak azt mondanák: gonosz nyilakat bocsát ki ez a szám). A keresztre emlékeztet, és így Jézus Krisztus mártírhalálára. És még manapság is azt mondjuk, ha valakinek nehéz a sorsa (vagy annak érzi): Megvan a maga keresztjel

Vegyük sorra az egyes számok szimbolikáját és jelentését!

1 Ez a szám a (szerencsés) kezdetet jelenti, legyen az akár munkáé akár szerelemé.

2 "Ketté vagyunk osztva."

3 Veszélyeztetett szerelmi kapcsolatban vagy a szakmai életben ez a szám azt jelentheti: valaki külső, harmadik személy segít majd neked/nektek.

4 Szerencsétlen szám (lásd fent).

5 A kínaiak szerint ez a szám szerencsét hoz.

6 Minden lehetőség nyitva áll előtted, hogy jó kapcsolatba kerülj embertársaiddal. A kommunikáció könnyedén zajlik ...

7 Ez a szám Kínában egyaránt jelöli a tolvajokat és a nőket. Fogjuk fel ezt pozitívan: egy szép asszony (vagy szép férfi) ellopja szívedet . .

8 A fekvő nyolcas a végtelenség szimbóluma és ezért jót jelöl, spiritualitást és gazdagságot.

9 Ha egy betegszobának ez lenne a száma, azt pozitív előjelként értékelnénk: a hosszú életjeleként.

Nos, eddig minden érthető és világos, de milyen szimbolika rejlik a többjegyű számokban? A dolog egészen egyszerű: az egyes számjegyeket összeadjuk, míg egyjegyű számot nem kapunk. Ez a számjegyek összege. Válasszuk egy számunkra, nyugat-európaiak számára szemléletes példát, a 13-as számot és lám 1 + 3 = 4 Valóban csak véletlen, hogy a nyugati

13-as szám, a szerencsétlenség jelképe, tulajdonképpen 4? A számjegyek összegének elve egyszerűen alkalmazható minden számra (telefonszám, születési dátum, házszám, napszak stb.). Valóban olyan nagyon különbözünk mi, nyugat-európaiak a szám mágiában hívő kínaiaktól? Azt gondolom: nem.

Talán azt gondolják, hogy a számszimbolika csak akkor hat, ha hisz benne az ember Ma már a Föld lakosságának 20 százaléka kínai, akik képzettek a Feng shuiban. Képzeld el a Föld lakossága egyötödének a gondolati erejét. A Föld lakossága egyötödének meggyőződése, hogy a "4-es" szám negatív szám, sőt, a haláljelkép. Ekkora embertömeg gondolati ereje nagy és erős, hogy hatással van ránk, európaiakra is.

 

A Feng shui méretek:

Ez a számmisztika a Feng shui minden területére érvényes, és vonatkozik a berendezési tárgyakra és bútorokra is. Így például azt mondják, hogy bizonyos méretek szerencsét és gazdagságot hoznak, más méretek viszont válást, betegséget és másfajta veszteségeket szimbolizálnak. Ennek megállapítására a Feng shui vonalzót használják, amellyel egyszerűen lehet tájékozódni. Ennek a vonalzónak a Feng shui láb az alapja.

A Feng shui láb hossza 43 cm, ami 8 szakaszra tagolódik:

A Feng shui láb 8 szakasza és a szakaszok jelentése

1. láb Méret Szimbolika és jelentés

1

0 - 5,4 cm

gazdagság

2

5,5 - 10,7 cm

betegség

3

10,8 - 16,1 cm

válás

4

16,2 - 21,4 cm

igazságosság

5

21,5 - 26,8 cm

valami sikerül/előléptetés

6

26,9 - 32,1 cm

rablás/veszteség

7

32,2 - 37,5 cm

véletlen

8

37,6 - 42,9 cm

eredet/egység

2. láb Méret Szimbolika és jelentés

1

43,0 - 48,4 cm

gazdagság

2

48,5 - 53,7 cm

betegség

3

53,8 - 59, 1 cm

válás

4

59,2 - 64,4 cm

igazságosság

5

64,5 - 69,8 cm

valami sikerül/előléptetés

6

69,9 - 75, 1 cm

rablás/veszteség

7

75,2 - 80,5 cm

véletlen

8

80,6 - 85,9 cm

eredet/egység

A fenti táblázatban az első két szakaszt láthatják, de a sort a végtelenségig lehet folytatni, mert minden 43 cm után megismétlődik a mindegyik nyolc szakaszra tagolódó ciklus.

Ha meg akarjátok spórolni a körülményes számolgatást, akkor azt ajánlom, hogy készítsetek saját Feng shui vonalzót. Vegyetek egy legalább 43 cm hosszú vonalzót és zöld, valamint piros színű szigetelőszalagot.

Bútorok: A vonalzót a mérőszegély alatt ragasszátok le a két színnel felváltva nyolc szakasznak megfelelően. Így mindjárt az első pillantásra látni, hogy éppen melyik jelentés, melyik szimbólum tartományában mozog. Céljaink elősegítésére használhatjuk tehát ezt a vonalzót. Először is: lehetőleg kerüljétek a piros mezőket, minden legyen a zöld mezőben. Egy pl.: a névjegykártya nagysága: a szélessége 5,4 cm, a hosszúsága pedig 3,4 cm. Ez a méret pedig a Feng shui vonalzó alapján gazdagságot ígér. Manapság csodálkoznak üzletfeleink a talán túl kicsi névjegykártyáinkon. De figyelmet keltenek.

 

A báguá:

A világban, amelyben élünk, semmi sem történik véletlenül vagy értelem nélkül. Minden esemény kapcsolatban van a többi eseménnyel. Egy nagy egész részei vagyunk, a Föld keletkezésétől fogva annak végezetéig. Ezek az emberiség egyik legrégibb jóskönyve, a kínai Ji Csing (A változás könyve) alapkijelentései. A Ji Csing alapszimbóluma az egyenlő oldalú nyolcszög. A nyolcszög a Feng shui szerencseszimbóluma, belőle alakul ki a báguá.

A báguá olyan segédeszköz, amellyel lakókörnyezetünket elemezni tudjuk - és méghozzá nagyban és kicsiben egyaránt: a telektől kezdve, a lakáson, az egyes szobákon át az íróasztalig. A báguá azon az elméleten alapszik, hogy minden helyiség, minden forma, minden test egy egységes egészet alkot. A báguá segítségével tudatosan felfedezhetjük lakásunk energiaminőségeit, ami a báguá kilenc területének a segítségével történik. Ezek a legfontosabb életcéloknak vannak alárendelve, amiket bizonyos szimbólumokon, tudatos formák kialakításán és a berendezésen keresztül aktivizálni lehet.

Hogy a báguá otthonunkban betöltött jelentését megértsük, ismét fel kell idéznünk, hogy a régi kínaiak számára (és nemcsak számukra) a ház élőlény, amelyet életerő hat át. Élőlény, amely egészséges vagy beteg, mint az ember aki a házban él. És ahogy az embernek karja, lába, szeme, szája és szíve van, ugyanúgy egy ház, egy lakás, egy szoba bizonyos pontjai is meghatározott feladatokat látnak el, meghatározott jelentésük van, amelyeket fel kell ismernünk és hasznosítanunk kell. A Feng shui szerint szerencsét hoz minden nyolcszögletű dolog a lakókörnyezetünkben, egy nyolcszögletű kerti pavilon vagy egy nyolcszögletű étkezőasztal.

 

 

A báguá a négy falrészre, négy sarokra és egy középrészre, a centrumra tagolódik.

Ezeket a következőkben alaposabban is jellemezni fogjuk.

A báguá négy középfal részének a neve:

karrier család, egészség, hírnév és gyerekek.

A báguá négy sarkának a neve:

tudás, gazdagság, partnerkapcsolat és segítőkész barátok.

Gazdaság (kék, piros, sárga, zöld) hírnév (piros partnerkapcsolat (rózsaszín)

család, egészség (zöld) energia központ ( taj csi) gyermekek (fehér)

tudás (kék, zöld) karrier (kék) segítő barátok (szürke)

ß mindig ez az alap, a bejárati ajtónál a

Nyolc kívánság a szobákra és épületekre alkalmazott báguában:

hírnév, partnerkapcsolat, gyermekek, segítőkész barátok, karrier, tudás, család

s egészség.

A báguá középpontja

A ház középpontja - ahogy a kínaiak mondják a taj csi, amely az egységet, az eredetet képviseli. A taj csi a lakás középpontjában települ meg. Itt, a centrumban kell nyugalomra és békére lelnünk. Lehetőleg hagyjátok a ház, lakás ezen területét szabadon lélegezni, ne szorítsák falak vagy polcok közé. Ha lépcső van ezen a helyen, próbáljanak meg egy csi - gyűjtőhelyet kialakítani. Ezt el lehet érni egy szélcsengő, egy harangjáték vagy pedig bármilyen növény segítségével.

Középen helyezkedik el a centrum - a taj csi:

Minden egyes terület működését fokozni lehet egy vagy több szín segítségével - a gazdagságot például kerek formák segítségével.

a bejárati ajtó a csi szája mértékadó szerepet tölt be az energia tovább áramlásában.

Ha "nem veszik kezelésbe" a lépcsőt, az állandó nyugtalanságot, magán- és szakmai életükben pedig állandó ingadozást, hullámzást okozhat. A szoba közepét meditáció vagy autogén tréning által gazdagodásra lehet használni. Célszerű itt elhelyezni egy lapos tálat, benne egy hegyikristállyal, ametiszttel.

Először az egész lakás vagy ház alaprajzát elemezd a báguá segítségével, hogy felmérd otthonod energiaszintjét. Ebből látni fogod a segítő bővítéseket" és/vagy az esetleges hiányzó területeket". Ez utóbbiakat feltétlenül ki kell egyenlíteni. Ezután kezd el az egyes szobák báguá - elemzését és aktivizáld a lakás egészében nem megfelelőképpen képviselt területeket. A hálószoba például különösen alkalmas a partnerkapcsolatok sarkának aktivizálásához.

 

Hogyan használjuk a báguát?

Először az egész lakás vagy ház alaprajzát elemezd a báguá segítségével, hogy felmérd otthonod energiaszintjét. Ebből látni fogod a segítő bővítéseket" és/vagy az esetleges hiányzó területeket". Ez utóbbiakat feltétlenül ki kell egyenlíteni. Ezután kezd el az egyes szobák báguá - elemzését és aktivizáld a lakás egészében nem megfelelőképpen képviselt területeket. A hálószoba például különösen alkalmas a partnerkapcsolatok sarkának aktivizálásához.

Ahogy említettük már a báguát minden alaprajzra (telek, ház, lakás, szoba, bútor) rá lehet illeszteni. A diagnosztizálás kiindulópontja mindig a bejárat. Ha a lakásban vagy a házban két bejárat, vagy ajtó van, akkor a leggyakrabban használt ajtót vegyük alapul. A garázsok, lakatlan épületek, fészerek vagy istállók nem tartoznak a lakóterülethez, az erkélyek, teraszok, télikertek ellenben igen.

Csináljátok következőképpen:

Rajzoljátok le az alaprajzot (a telek, a lakás, a szoba, az íróasztal alaprajzát), vagy másoljátok le az építész által készített tervrajzról, kicsinyítsétek le vagy nagyítsátok fel, hogy ráféjen egy A/4-es méretű lapra.

Tegyetek erre az alaprajzra átlátszó papírt vagy fóliát, és rajzoljátok le az alaprajz külső körvonalát is.

Jelöljétek meg a bejáratot az átlátszó papíron. (Ha szabálytalan a telek, hosszabbítsátok meg a vonalakat, amíg négyzet alakú nem lesz). Az így keletkezett négyzet vagy téglalap mindegyik oldalát osszátok fel három szakaszra.

· Egészítsétek ki a hiányzó területeket.

· Kössétek össze az átlókat, hogy még egy nyolcszög is keletkezzék.

Nevezzétek el az így létrejött falszakaszokat és sarkokat (területeket) a báguá szerint.

· Állapítsátok meg, hol vannak szabálytalanságok és hiányzó területek.

· Ellenőrizzétek, hogy a bútorok és dísztárgyak illenek-e vagy sem arra a helyre, ahol állnak.

· A hiányzó területet a Feng shui gyógyító eszközeivel aktivizáljátok, vagy állítsátok a bútort máshová.

 

Hiányzó terület vagy segítő bővítés:

Ez a méretviszonyoktól függ. Segítő bővítésről van szó, ha a báguán kívülre eső szakasz kisebb, mint annak a területnek az 50%-a, amelyből kiindul. Ebben az esetben célozok megvalósításához rendkívül sok energia áll rendelkezésére.

Hiányzó területekről van szó, ha a báguán túlnyúló terület nagyobb, mint annak a területnek az 50%-a, amelyből kiindul. Ez a jelenség akkor alakul ki, ha például balkon, terasz, erkély, veranda vagy télikert miatt az alaprajz nem négyzet vagy téglalap alakú. A szoba alatt elhelyezkedő garázs is hiányzó területnek számít.

Attól függően, hol jelentkezik a hiány, az Ön rendelkezésére álló energia is kevesebb lesz, amit a lakók előbb vagy utóbb észre fognak venni. Tehát itt az ideje, hogy megfelelő intézkedésekkel kiküszöbölje. Az L vagy T alakú alaprajzok esetében segít egy kis trükk.

Osszuk fel az alaprajzot két négyzetre, és tegyék a báguát előbb az egyikre, majd a másikra. A ráhelyezés kiindulópontja ismét a lakás vagy ház bejárata. Ha a második négyzetnél nincs olyan bejárat, amely kintről befelé vezet, akkor az az ajtó lehet az elemzés alapja, amelyet többször használnak.

A hiányzó területek kiegyenlítése.

Különböző utakat - módokat ismerünk a hiányzó területek kiegyenlítésére. Ha lehetőséged van arra, hogy a házon kívülre is kilépj, akkor a következő lehetőség kínálkozik:

Egészítsd ki gondolatban az alaprajzot a hiányzó sarok körül és helyezz el egy erős lámpát, valamilyen dús növényt vagy szélcsengőt a házon (telken, balkonon) kívül.

Ha egy növény cserepébe szélforgót tűzünk, az is feltölti a hiányzó területet. Így ez a külső tér szimbolikusan összeköttetésben áll a lakással, és aktivizálódik a lakók érdekében.

A harmónia házon kívüli megteremtése mellett a következő ötleteket természetesen a belső térben is alkalmazhatod:

· Ha kint nem tudod kiegyenlíteni a hiányzó területet, mindig nézz jól körül a lakásban. A hiányzó terület határoló területeit kell aktivizálni. Ha például ablak közelében van, akkor egy jól elhelyezett tükör leplezi a hiányzó sarkot. A szivárványszínű kristályok is hatásosak, mert erőtejesen vonzzák az energiát. Ha a problematikus terület nem az ablaknál van, hanem az egyik fal mentén, akkor optikailag a tükrök itt is nagyobbá tehetik a teret, és így több energiát vezethetnek oda.

Mivel a báguá egyaránt tükröződik a kicsiben és a nagyban, a lakás minden szobáját aktivizálniuk kellene, hogy feltöltődjék. Alkalmasak erre az energiát árasztó növények és lámpák, de olyan szimbólumok is, amelyek a számotokra az adott területtel kapcsolatban állnak.

Mindig úgy helyezd a báguát a lakás vagy a ház alaprajzára, hogy a tudást, karriert és segítőkész barátokat jelölő alapvonalak a bejáratnál legyenek. A családi háznál a főbejáratot vegyék alapnak.

Ha több ajtó van, akkor az az alap, amelyiket a leggyakrabban használják. A többlakásos és toronyházakban mindig a lakásajtó a vonatkoztatási alap. Ha lakásuk többemeletes, akkor minden egyes emeletet önmagában kell elemezni. A felső emeleteken a lépcsőfeljárat számít bejáratnak.

 

A karrier területe:

A középső alapvonalnál helyezkedik el a karrier négyzete. Szükségünk van azonban a karrier fogalmának definíciójára: mit is értünk tulajdonképpen ezen a szón? Egy pedagógus azt mondta egyszer: "Sokkal jobban szeretném, hogy a diákból boldog munkás legyen, mint boldogtalan professzor"

Tehát ne gondolkozzunk ilyen merev kategóriákban (A karrier a minden!), hanem sokkal inkább így: az a szakma, amelyet érdeklődéssel végzek, biztosan meghozza majd a sikert is. Vagyis gondoljátok meg: tényleg megfelel a foglalkozásom annak, amit a legszívesebben csinálok? Gondoljatok arra, a szakma, a hivatás szó az elhivatottság szóból ered! Sokkal kevésbé fontos, hogy mit csináltok, mint hogy hogyan csináljátok.

A karrier területének aktivizálása:

Ha a bejárat a karrier területére esik, akkor szabadon kell hagyni és világossá kell kialakítani, hogy elegendő csi áramoljon be a lakásba. Arra kell ügyelni, hogy egy teletömött gardróbbal vagy egy halom cipővel nehogy eltorlaszolják az útját. Mivel a karrier és a kék szín megfelel egymásnak, alkalmas erre minden kék színű dolog. Egy gömb alakú váza is, amelybe virágot tettek, hasznos lehet szakmai tervei szempontjából. Egy fénykép segítségével (amely például lágy vízesést ábrázol) megjelenített vízelem, amely a Feng shuiban a gazdagságot és jólétet szimbolizálja, lendületet adhat karrierednek. Különösen hatékonyak ebből a szempontból a karrier személyes szimbólumai.

A karrier területének szerencsét hozójelképei:

egy kicsi játékhajó, hogy tartsuk az irányt: akadálymentes utat ábrázoló kép; drága íróeszközök; diplomák; mesterlevelek; kitüntetések; serlegek.

 

A tudás területe:

Az a sarok, ahol a tudás helyezkedik el, aktivizálja a tanulási készséget és ezért különösen a diákoknak, egyetemistáknál, vizsgára készülőknek, valamint azoknak az embereknek segít, akik tanári pályán dolgoznak. De ez a terület nemcsak a "tankönyvízű" tudásért van, hiszen abból bármennyit halmozunk is fel, mégsem boldogulunk az életben, mert életünk nem matematikai feladat. Ebben a sarokban sokkal inkább egyfajta magasabb rendű tudásról van szó, az intuícióról, a belátásról. Itt az az ember érzi magát otthonosan, aki befelé akar figyelni, és meg akarja tudni, milyen az ő valódi életútja. Jó helye van itt a könyvespolcnak - és ha ez a hely iskolába járó gyermeke szobája, akkor az íróasztalnak, hogy ne csak "bemagolja" az anyagot, hanem képes legyen élettel is megtölteni.

A tudás területének aktivizálása:

Ebben a sarokban is elhelyezhetnek egy fényképet vagy festményt, mely dús zöld mezőt ábrázol, a mezőre pedig kék ég borul. De egy üres korsó is jól illik erre a területre amely azt szimbolizálja, hogy szeretné, ha megtöltenék.

A tudás területének szerencsét hozójelképei:

enciklopédiák és a lexikonok; egy ravasz rókát ábrázoló kép; bármilyen formátumú könyv ;

diplomák; kitüntetések; mesterlevelek.

 

A család, egészség területe:

A tudást és a pénzügyeket jelképező sarok között helyezkedik el a család és az egészség fala. Egyszer gondoljátok végig saját otthoni helyzeteteket. Gyakran előfordul, hogy feszült a légkör gyakoriak a veszekedések? Akkor ajánlatos otthonuk ezen részét erősíteni. De itt lehet rendbe hozni a szülők nehézségeit vagy problémáit a főnökeikkel, mint a tekintélyjelképeivel vagy a gyerekek tanárokkal kapcsolatos hasonló problémáit is.

Ehhez a területhez az illene leginkább, ha kerek vagy nyolcszögletű étkezőasztal állna itt, amelynél nemcsak az étkezés kellemes, hanem családi "konferenciákat" is lehetne tartani, ahol a családtagok beszélgetnek egymással. Itt mindenki elmondhatja minden gondját és baját, de jó híreit is. Mert egy jó beszélgetés lendületet ad a csinek...

Aligha véletlen, hogy a háznak, lakásnak ez a része felelős az egészségért is. A mindig szellőzetlen levegő elősegíti a sha-energia erősödését és beteggé teszi a lakókat. A legjobban azok a gyógyszerek hatnak, amelyeket itt, a lakás központi szerepű asztalánál vesz be az ember.

A család, egészség területének aktivizálása:

Ajánlott, hogy olyan családtagok képeit tegyétek itt ki, akikkel szeretettejes a viszonyotok, vagy az volt. Ne tegyetek ide dísz- vagy igazi fegyvereket, szúrós kaktuszokat. Arra is ügyeljetek, hogy a háznak ez a része ne legyen sötét, és talán állítsatok az asztalra egy élénk zöld cserepes növényt.

A család, egészség területének szerencsét hozó jelképei:

családi címerrel ellátott pecsétgyűrű, családi fényképek, kisebb gyógyszeres dobozkák, növények, amelyek az életet és a növekedést jelenítik meg.

 

A gazdagság területe:

A házukban vagy lakásukban a bal hátsó sarok a gazdagság helye. Elégszer tapasztaltuk, a pénz megítélésében mennyire hajlamosak az emberek a szélsőségekre. Némelyek mélyen megvetik és minden bűn kezdetének tartják, mások pedig hajszolják a pénzt.

Szükségünk van a pénzre, - de próbájuk megtalálni az arany középutat - hogy együnk, öltözködjünk, kifizessük a lakásunkat, a rezsit és hogy gyermekeinknek biztosítani tudjuk a jó iskoláztatást. Aki azonban felhalmozott gazdagságát különböző számlákon tartja és rejtegeti, az valójában szegény. Pénzünket forgatnunk (áramoltatnunk) kell, sajnálkozás nélkül kiadni, hogy aztán szívesen jöjjön vissza hozzánk.

De lakásunknak ebben a sarkában nem csak az anyagiakról van szó. Itt éppúgy tudunk "gazdagító élményeket szerezni", amelyek gyakran többet érnek, mint egy nagy összegű csekk.

A gazdagság területének aktivizálása:

A régi kínaiak úgy szokták a pénz beáramlását ösztönözni, hogy a háznak ebbe a sarkába kicsi díszkutat vagy akváriumot építettek. Egy szép piros sál vagy kosárkában helyezett néhány piros alma is vonzza a pénzt. Vödörbe ültetett fa vagy piros virágzatú szobanövények is alkalmasak erre a célra.

A gazdagság területének szerencsét hozó jelképei:

nemes ékszerek, például gyöngysorok, értékes antikvitások, ezüstszelencék, csekkfüzetek és takarékkönyvek őrzésére szolgáló tárgyak, egy üvegben tárolt aranyszínű papírral borított csokoládétallérok, nyolc aranyhal az akváriumban, játékpénz.

 

Hírnév területe:

Ha a hírnév a pénzügyeket és a szerelmet jelképező sarok között elhelyezkedő falról beszélünk, nem olyan fogalmakban gondolkodunk, amelyek általában ehhez a szóhoz kapcsolódnak. Nem arról van szó, hogy mindenki által csodált (és rettegett) pénzügyminiszterek, pártvezérek vagy akár tábornokok legyünk, hanem sokkal inkább a magunknak megszerezhető igazi tekintélyre gondolunk. Ez pedig egészen független a nagy hatalomtól vagy magas pozíciótól.

Az érettség és a bölcsesség utáni törekevést kellene célul tűznünk.

A nyugodt öntudatosság segítségünkre van abban, hogy a körülöttünk lévő emberek elismerjenek. A természetes tekintély, amelynek nincs szüksége arra, hogy autoritárius eszközökhöz folyamodjék, kisugárzik környezetünkre. Ne a népnek prédikájunk, hanem a szomszédunknak adjunk tanácsot. W. Hazlitt: "A hírnév az ember szelleme, amely tovább él a többi ember gondolataiban. "

A hírnév területének aktivizálása:

Ennek a falszakasznak az erősítésére egy kisebb kályha alkalmas, mert ezt a területet a piros képviseli, amelyet a tűz szimbolizál. Egy piros fényű lámpa is illik ide.

A piros szín a hírnévhez párosul, és erősíti a báguá ezen területét.

A hírnév területének szerencsét hozó jelképei:

piros bársony és selyem; egy kis Buddha-szobor, egy szent szobrocskája, jövőre vonatkozó kívánság egy kis dobozkában.

 

Partner kapcsolat:

"A házasság volt és lesz a legfontosabb felfedezőút amelyre az ember vállalkozhat. " S. Kierkegaard

A partnerkapcsolat területe:

jobb felső sarokban található a szerelem, a házasság és a partnerkapcsolat területe. Elöl helyezkedik el szeretteinkhez fűződő viszonyunk. És a legtöbb ember életében ez az egy a központi kérdés. A beteljesült vagy a beteljesülésre váró szerelem utáni vágyakozás ellenére olyan korszakban élünk, amikor a válások száma olyan nagy, mint még soha. Az embernek olykor az a benyomása, hogy az egyedülállók köztársasága felé tartunk. Nő az elmagányosodás. Ezért mindenkinek - akár egyedül él, akár valakivel együtt a - fokozottan kellene figyelnie erre a sarokra: azért, hogy megőrizze vagy, hogy megtalálja a szerelmét. Ezenkívül ez a sarokjelképezi a többi emberhez fűződő szövevényes viszonyainkat is. Hiszen mindannyiunknak szüksége van - a partnerkapcsolaton kívül is - a többi emberrel való kapcsolatra, hogy énünk magányos szigetét híd kösse össze a szárazfölddel.

A partnerkapcsolat területének aktivizálása:

A partnerkapcsolatokat szimbolizáló sarokba egy nyári szabadság alatt készült fényképet tegyünk. Nemcsak a szabadság szép napjaira emlékeztet bennünket ez a fénykép, hanem egy boldogan eltöltött időszakra is. Ennek a saroknak a kialakításánál ügyeljetek arra, hogy ne kerüljön oda egy régibb kapcsolatból származó bútor kép vagy más tárgy, ez ugyanis zavarhatja vagy akár szét is zilálhatja a mostani kapcsolatukat. Egyedülállóknak néha azt javasoljuk tolják az ágyukat ebbe a különleges sarokba - ez néha meglepően gyors eredményt hoz.

A partnerkapcsolatok területének szerencsét hozó jelképei:

Egy pár delfin, fából készült kacsa pár, a családi anyakönyvi kivonatok, jegygyűrűk dobozkái, két drágakő, két szál rózsa, két gyertya, két vízzel teli tálka, egy rózsaszínű pünkösdirózsából készült csokor

 

A gyermekek területe:

Ha az óramutató járásával megegyező irányban haladunk tovább, a partnerkapcsolat területe után logikusan ahhoz a falhoz érkezünk, amelyet a gyermekeknek ajánlunk.

A mai beteg társadalom egyik szimptómájának tartják, hogy a gyermekeket ma inkább tehernek (és nem csak anyagi értelemben) tartják. Ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy egyre rossz kedvübbek és merevebbek leszünk. Mert semmi sem tud annyi életkedvet és kreativitást önteni belénk, mintha játszó és tanuló gyermekeket látunk. Ártatlanságuk és csupa lélek pillantásuk bennünket, felnőtteket is meg tud változtatni. Ez a sarok azonban nemcsak testi gyermekeinknek van ajánlva, hanem "szellemei gyermekeinknek" is: új és meglepő ötleteinknek. Azok az újságírók és írók, akik félnek az írástól vagy éppen nem tudnak írni, itt feltöltekezhetnek, miként azok is, akik bármilyen területen valamilyen felvillanyozó ötlet után kutatnak. "A gyermekek az ember szárnyai. "Arab közmondás

A gyermek területének aktivizálása:

Ezt a falat különösen virágzó virágok képesek aktivizálni. Aki úgy érzi, hogy gyermek után vágyik, itt akváriumot állíthat fel, de épp oly jó egy, hat piros halból álló, felfüggesztett szélcsengő is. Illenek ide olyan képek is, amelyek élvezettel ünneplő embereket, hajnali virágzó tájat ábrázok - tehát olyasmit, ami érzékeinkre hat.

A gyermekek területének szerencsét hozójelképei:

egy kis baba, gyermekünk fényképe, képek és tárgya, amelyek az élet élvezetét, életkedvet ábrázolják és emlékeztetnek az élet szép dolgaira, harmonikus zene.

 

Segítőkész barátok, pártfogók:

"A barátság értelmes szeretet. " Közmondás

A segítőkész barátok területe:

Az ajtó mellett jobbra található a segítőkész barátok területe, de ez a mentorok és utazások területe is, mert ezek a dolgok összetartoznak. Mindannyiunknak szüksége van életünk társa mellett legalább egy "legjobb barátra" vagy "barátnőre", aki életünk nehéz helyzeteiben önzetlenül ad tanácsot, segít és vigasztal. De természetesen nemcsak a gondokban kell velünk lenniük, a közös ünneplés és az együttes szórakozás is része a barátságnak. Aki a barátait mindig csak "lelki szennyesládának" használja, el fogja veszíteni őket. A barátokkal, tehát az irántunk érdeklődő, szerető kívülállókkal folytatott beszélgetések szellemileg ismét mozgékonnyá tesznek bennünket, És segítenek kijutni érzelmeink zsákutcáiból. Bár ma egyre ritkább, de igen fontos szerep "az atyai jóbaráté", a támogatóé, aki magasabb szakmai posztról kész segítséget nyújtani - vagy egy olyan idősebb emberé, aki megnyitja előttünk tapasztalatai kincsestárát. Az utazások is - nemcsak az, amikor barátunkhoz, hanem amikor idegen országokba utazunk - hozzásegíthetnek a hétköznapi zűrzavartól való egészséges eltávolodáshoz és a dolgok valóban széles látókörű szemléletéhez.

A segítőkész barátok területének aktivizálása:

A mozgásban levő víz - kis szökőkút, mosogatógép

A segítőkész barátok, mentorok és utazások területének szerencsét hozó jelképei:

barátokról készült fényképek, tőlük kapott ajándékok, kristályok, drágakövek, utazásokról hozott emléktárgyak, kisebb földgömb.

 

Ji csing :

avagy a Változások könyve

A báguá a Feng shui gyakorlatának egyik legfontosabb eszköze és egyben a Feng shui egyik jelképe is. Ez az ősi nyolcszög alakú szimbólum többek közt a négy égtáj, illetve a négy alirány megfelelője is. A kínai iránytű mutatója hagyományosan dél felé mutat.

A báguá a Ji csing nyolc triagramjával van kapcsolatban. A triagramokat a nyolcszög oldalára helyezték és így a nyolc égtáj szimbolikus és mágikus jelentést kapott.

Ez az Égi Sorrend. A Korai Égi Sorrend szerinti triagram elrendezése a világegyetem törvényszerűségeit, összefüggéseit kutatók számára ad információt, míg a Későbbi Égi Sorrend triagramjai a földi dolgokban, mindennapi eseményekben jelentenek útmutatást.

A jin (Korai Égi Sorrend) jellegű építési stílust a temetkezési helyek építésénél használják, mert igen fontos az ősök nyughelye.

A jang (Későbbi Égi Sorrend) építési stílusát, ezt a mintát követei ma majdnem mindenki.

Triagram: mindegyik három egész, vagy tört vonal kombinációja.

A Ji csing hatvannégy hexagramja a nyolc triagramon alapul. Valamennyi triagram három egyenes vonalból áll. Ezek a vonalak lehetnek egész egyenesek, vagy töredékek - két részből álló egyenes - A triagramok az ég, az ember és a föld hármas egységét jelképezik. A legalsó vonal a föld , a középső az ember, a felső az ég.

Valamennyi triagram bizonyos bekövetkező változást mutat. Az összes triagramnak meg van a maga gyújtópontja és irányvonala. Minden triagram szorosan kapcsolódik az öt elem valamelyikéhez.

A Ji csing - a Változások Könyve - a világirodalom legfontosabb műveinek egyike. Eredete a történelem előtti időkbe nyúlik vissza. A kínai kultúra ötezer éves történetének minden kiemelkedő alkotása kapcsolatba hozható a Változások Könyvével. A Ji csing keletkezését kb. 4500 évvel ezelőttre teszik, Fu Hszi császár alkotása, i.e. 1100 körül Ven király tovább fejlesztette és kibővítette a hatvannégy hexagrammal, amikhez rövid magyarázatot is fűzött, ezzel lefektette a Ji csing filozófia alapjait. Ven fia Csou herceg lejegyezte és értelmezte a hexagramok minden egyes vonalát. Később Konfucius tanulmányozta egész életén át a Változások Könyvét, amelyhez kommentárokat is irt, ezeket nevezik Szárnyaknak.

Triagramok és tulajdonságaik:

itt a jelölése: az egész - jang - vonalé 1, a tört, két részből álló- jin - vonalé 2.

Mindig fentről lefelé jelöljük.

A triagram táblázat a Kua számoknál

Csien - Alkotó

A csien triagram három törés nélküli jang jellegű vonalból áll, azaz egyértelműen a jang uralja. Ezért társítják a férfival, az atyával, a ház urával. A csien a mennyeket és az eget, a kitartást és az energiát jelképezi. Eleme a fém. Iránya: északnyugat. Száma : 6

Báguá: segítőkész emberek - 1,1,1

Kun - Befogadó

A kun a három tört, azaz jint jelképező vonalból áll. Jin jellege miatt a családanyával és az anyával azonosítják. Eleme a föld. Iránya délnyugat. A kun a csien tökéletes párja. A csien azáltal, hogy vezeti és irányítja a kunt növeli annak erejét. Száma: 2

Báguá: szerelem, házasság - 2,2,2

Csen - Gerjesztő

Két tört, jin jellegű vonal és egy jang jellegű, egész vonal felett. A legidősebb fiút jelképezi.

Rendszerint a viharral társítják, de gyakran jelöli a mélységekből felemelkedő sárkányt, aki a viharos fellegekbe tör. Az erős jang vonal nekifeszül a két jin vonalnak és azok utat engednek neki. Eleme a fa. Iránya kelet. Száma 3

Báguá: egészség, család - 2,2,1

Szun - Szelíd

Egy tört, jin jellegű vonal felett két jang vonal van. A legidősebb lány jelképe. A szun szó jelentése: átható. Színe barna és zöld. Eleme a fa. Iránya délkelet. Száma 4

Báguá: gazdagság, siker - 1,1,2

Tui - Derűs

Két egyenes jang vonal fellett egy tört jin vonal van. A legfiatalabb lány jelképe. Az öröm, a boldogság fogalmát társítják vele. Emellett tavat és szájat is jelent. Eleme a fém. Iránya nyugat. Száma 7

Báguá: alkotókészség, gyerekek - 2,1,1

Ken - Hegy

Egy töretlen jang vonal alatt két tört vonal. A legfiatalabb fiú jelképe. A csöndességet, a várakozást, a magányosságot jeleníti meg. Eleme a föld. Iránya északkelet. Száma 8

Báguá: önművelés, tudás - 1,2,2,

Kan - Mélységes

Két tört, jin vonal közé zárt töretlen jang vonal. A középső fiú jelképe. Kemény munkát, küszködést jelent, rendszerint a boldogtalansággal társítják. Eleme a víz. Iránya észak. Száma l.

Báguá: karrier - 2,1,2

Li - Tapadó

Két töretlen, jang vonal között egy tört jin vonal. A középső lány jelképe. Ragyogással, villámlással, forrósággal és szárazsággal társítják. Olyan valamit jelez, ami kívülről keménynek, hajlíthatatlannak látszik, de belül gyönge, üres. Eleme a tűz. Iránya dél. Száma 9

Báguá: hír, hírnév - 1,2,1

 

 

A Lo Su bűvös négyzete:

4 - 9 - 2

3 - 5 - 7

8 - 1 - 6

Az ősi kínai krónikák szerint i.e. 2005 körül egy óriás teknős emelkedett ki a Lo folyóból.

A teknős páncéljának rácsozatán kilenc szám volt olvasható. A táblázat mintája megegyezett a báguá térkép nyolc triagramjával, amelyek egy kilencedik, középpontnak nevezett terület körül rendeződnek. A kilenc szám úgy helyezkedik el, hogy bármilyen sorrendben, akár átlósan is összeadjuk össze, mindig 15 lesz. Épp ennyi napig tart míg az újhold teliholddá válik. A Holdnak igen nagy szerepe van Kínában, ma is ez alapján számolják az éveket, és az új év kezdetét.

A hármas rácsozatba elhelyezett számokat lo su négyzetnek nevezik.

Nagy hatást gyakorolt a mágikus szimbolikára. És visszavonhatatlanul összekapcsolódott a báguá térkép Későbbi Égi Sorrend szerinti triagramjaival. A négy mennyei lény - sárkány, tigris, teknős, főnix - közti kapcsolat jelképe is.

A lo su négyzet és a báguá

A Feng shui módszerei rendkívül szoros kapcsolatban állnak a lo su négyzetet övező titkokkal. A lo su négyzet és a báguá térkép közötti összefüggés nyilvánvalóvá válik ha egymásra helyezzük őket. A hagyományos elrendezés szerint a 9-es kerül délre, míg az 1-es észak lesz. A báguá térkép a hely, míg a lo su négyzet az idő szempontjából szemléli a Feng shuit. Minden napnak, hónapnak, évnek és minden húsz éves időszaknak meg van a maga lo su száma. A lo su a taoista rítusokban is fontos szerepet játszik. A legtöbb nézet szerint a lo su számainak különös rendszere az ősidőknek a világmindenség alapjairól való tudást rejti magában, és ez a bölcsesség egyszerre rokon a mágiával és a modern tudománnyal is.

Érdekes hasonlat - egyezősség - van a bűvös négyzet és más kultúrák jelképei között. Különösen a Szaturnusz bolygó héber jele. Itt a számok elhelyezése és összege is azonos.

 

Kua számok:

és a triagram számok

férfiak: Adjuk össze a születési évünk két utolsószámjegyét. Amennyiben a kapott eredmény 10, vagy több lenne, adjuk össze addig míg egy számjegyet kapunk. A kapott eredményt vonjuk ki 10 - ből. A végösszeg a kua szám. Nincs 5 - s kua szám, helyette a 2- t kell venni.

Nők: Adjuk össze születési évünk két utolsó számjegyét. Ha az eredmény 10, vagy több lenne, adjuk össze addig amíg egy számjegyet kapunk és adjunk hozzá 5 -t. Amennyiben ismét két számjegyet kapunk, ismét adjuk össze. Az így kapott szám a kua szám. Nincs 5 - s kua szám, helyette a 8 - t kell venni.

Ha januárban vagy februárban születtél, nézd meg a születési táblázatot.

Pl. ha 1946. január - ban akkor a kínai számítás szerint ez 1945. - s születési évet jelent.

A kua számnak a báguá lo su területeknél van jelentősége.

 

Az ajtók iránya Kua számok szerint:

Az ajtók kedvező irányának megállapítására számtalan Feng shui módszer létezik. A leghatékonyabb ezek közül az, amelyik a tulajdonos születési évéből adódik. Hogy meghatározzuk a kedvező irányvonalakat keressük ki a kua számunknak megfelelő irányú bejáratot.

Kua szám: Irány:

1

Délkelet

2

Északkelet

3

Dél

4

Észak

(5) férfi 2, nő 8

Északkelet, Délnyugat

6

Nyugat

7

Északnyugat

8

Délnyugat

9

Kelet

Amikor lakást vagy házat keresünk, feltétlenül ellenőrizzük, hogy a főbejárat iránya kedvez-e nekünk.

Emellett érdemes megnézni a hálószoba, a nappali és a dolgozószoba ajtaját is.

De érdemesebb a Keleti és Nyugati ház - emberek szerinti leírást alkalmazni.

A keleti és nyugati ház elmélete arra épül, hogy a báguá térkép nyolc irányvonala alapján

nyolcfajta ház típust lehet megkülönböztetni, ezeket két nagy csoportra osztották: keletire és nyugatira. Mindegyikbe 4-4 ház típus tartozik. A bejárati ajtó iránya szabja meg melyik csoportba tartozik a ház. Az keleti házakhoz a tűz, a víz, és a fa elem tartozik. A nyugati házakhoz a fém és a föld. A keleti házak csi ellátását elsősorban a növényekkel, virágokkal, ragyogó fénnyel, aranyhalas tálakkal, szökőkutakkal, vagy a víz szimbólumokkal lehet növelni, megerősíteni. A nyugati csoporthoz tartozó házak a fém és a föld elemhez tartoznak. A csi erősítésére, növelésére a kristályok és a szélcsengők a jók.

Keleti házak

név bejárati ajtó iránya hátsó ajtó iránya elem

Li

Észak

dél

tűz

Kan

Dél

észak

víz

Csen

nyugat

kelet

fa

Szun

északnyugat

délkelet

fa

Nyugati házak

név bejárati ajtó iránya hátsó ajtó iránya elem

Csien

délkelet

északnyugat

fém

Kun

északkelet

délnyugat

föld

Ken

délnyugat

északkelet

föld

Tui

Kelet

nyugat

fém

Azt hogy házunk, lakásunk megfelelő-e a számunkra azt megtudjuk, ha az alábbi táblázatban megkeressük melyik csoportba tartozunk.

 

Emberek keleti - nyugati csoport

Nyugati csoport

Név

férfiak

nők

Csien

1940. február 08. - 1941. január 26.

1949. január 29. - 1950. február 16.

1958. február 18. - 1959. február 07.

1967. február 09. - 1968. január 29.

1976. január 31. - 1977. február 17.

1985. február 20. - 1986. február 08.

1937. február 11. - 1938. január 30.

1946. február 02. - 1947. január 21.

1955. január 24. - 1956. február 11.

1964. február 13. - 1965. február 01.

1973. február 03. - 1974. január 22.

1982. január 25. - 1983. február 12.

Kun

1935. február 04. - 1936. január 23.

1941. január 27. - 1942. február 14.

1944. január 25. - 1945. február 12.

1950. február 17. - 1951. február 05.

1953. február 14. - 1954. február 02.

1959. február 08. - 1960. január 27.

1962. február 05. - 1963. január 24.

1968. január 30. - 1969. február 16.

1971. január 27. - 1972. február 15.

1977. február 18. - 1978. február 06.

1980. február 16. - 1981. február 04.

1989.   február 06. - 1990. január 26.

1942. február 15. - 1943. február 04.

1951. február 06. - 1952. január 26.

1960. január 28. - 1961. február 14.

1969. február 17. - 1970. február 05.

1978. február 07. - 1979. január 27.

1987. január 29. - 1988. február 16.

Ken

1938. január 31. - 1939. február 18.

1947. január 22. - 1948. február 09.

1956. február 12. - 1957. január 30.

1965. február 02. - 1966. január 20.

1974. január 23. - 1975. február 10.

1983. február 13. - 1984. február 01.

1936. január 24. - 1937. február 10.

1939. február 19. - 1940. február 07.

1945. február 13. - 1946. február 01.

1948. február 10. - 1949. január 28.

1954. február 03. - 1955. január 23.

1957. január 31. - 1958. február 17.

1963. január 25. - 1964. február 12.

1966. január 21. - 1967. február 08.

1972. február 16. - 1973. február 02.

1975. február 11. - 1976. január 30.

1981. február 05. - 1982. január 24.

1984. február 02. - 1985. február 19

Tui

1939. február 19. - 1940. február 07.

1948. február 10. - 1949. január 28.

1957. január 31. - 1958. február 17.

1966. január 21. - 1967. február 08.

1975. február 11. - 1976. január 30.

1984. február 02. - 1985. február 19.

1938. január 31. - 1939. február 18.

1947. január 22. - 1948. február 09.

1956. február 12. - 1957. január 30.

1965. február 02. - 1966. január 20.

1974. január 23. - 1975. február 10.

1983. február 13. - 1984. február 01.

Keleti csoport

név

férfiak

nők

Li

1937. február 11. - 1938. január 30.

1946. február 02. - 1947. január 21.

1955. január 24. - 1956. február 11.

1964. február 13. - 1965. február 01.

1973. február 03. - 1974. január 22.

1982. január 25. - 1983. február 12.

1940. február 08. - 1941. január 26.

1949. január 29. - 1950. február 16.

1958. február 18. - 1959. február 07.

1967. február 09. - 1968. január 29.

1976. január 31. - 1977. február 17.

1985. február 20. - 1986. február 08.

Kan

1936. január 24. - 1937. február 10.

1945. február 13. - 1946. február 01.

1954. február 03. - 1955. január 23.

1963. január 25. - 1964. február 12.

1972. február 16. - 1973. február 02.

1981. február 05. - 1982. Január 24.

1941. január 27. - 1942. február 14.

1950. február 17. - 1951. február 05.

1959. február 08.- 1960. január 27.

1968. január 30. - 1969. február 16.

1977. február 18. - 1978. február 06.

1986. február 09. - 1987. Január 28.

Csen

1943. február 05. - 1944. január 24.

1952. január 27. - 1953. február 13.

1961. február 15. - 1962. február 04.

1970. február 06. - 1971. január 26.

1979. január 28. - 1980. február 15.

1988. február 17. - 1989. február 05.

1943. február 05. - 1944. január 24.

1952. január 27. - 1953. február 13.

1961. február 15. - 1962. február 04.

1970. február 06. - 1971. január 26.

1979. január 28. - 1980. február 15.

1988. február 17. - 1989. február 05.

Szun

1942. február 15. - 1943. február 04.

1951. február 06. - 1952. január 26.

1960. január 28. - 1961. február 14.

1969. február 17. - 1970. február 05.

1978. február 07. - 1979. január 27.

1987. január 29. - 1988. február 16.

1935. február 04. - 1936. január 23.

1944. január 25. - 1945. február 12.

1953. február 14. - 1954. február 02.

1962. február 05. - 1963. január 24.

1971. január 24. - 1972. február 15.

1980. február 16. - 1981. február 04.

1989. február 06. - 1990. Január 26.

 

 

Feng shui legfontosabb gyógyító eszközei:

A Feng shui kedvéért senki ne tegyen a lakásába olyan dolgokat amelyek oda nem illőek.

A csinek lágyan vagy könnyen szárnyalva, lehetőleg zavartalanul kell mozognia lakásunkban. De az ilyen ideális állapot csak ritkán adott. A falak, a bútorok élei, a gerendák, a tető ferde vonalai vagy a kihasználatlan sarkok mind-mind a kedvezőtlen csi forrásai. De a gyakorlati Feng shui ismeri ellenszerüket.

A Feng shui gyógyító eszközei lefékezik a túl erős, túl egyenes és egyenetlen csit, s visszatérítik természetes áramlásába. Úgy hatnak, mint az energiát vonzó mágnesek, felélénkítve azokat a területeket, ahol egyáltalán nincs vagy csak kevés csi van.

A hagyományos, gyakorlati Feng shui az otthon harmóniájának megteremtéséhez kizárólag kínai segédeszközöket ajánl. A kínálat a térképektől a szélforgón át az üvegben tartott aranyhalakig terjed. Számunkra, európaiak számára azonban idegenek ezek a dolgok, nem mindegyik illik bele kultúrkörünkbe. Ráadásul az utánzatok néha annyira silány anyagból készülnek, hogy az ember felteszi magának a kérdést, tényleg vonzzák-e a csit?

A Feng shui kedvéért senki se tegyen a lakásába olyan dolgokat, amelyeket oda nem illőnek érez vagy nem szeret. Az általuk okozott rossz közérzet inkább akadályozná a csi áramlását. Egy példa: a hagyományos Feng shui szerencsehozóként ajánlja a gömb alakú üvegbe tett aranyhalat. Mi azonban ettől a szerencsehozótól semmit sem kaphatnánk, mivel rossz arra gondolnunk, hogy a szegény hal, megzavarva az üveg gömb alakjától, elvesztette tájékozódási képességét. Ezért inkább üveghalat ajánlunk, amely egy karikára akasztva úszkál a gömb alakú üvegben.

Jó energiát tartalmazó cserepes növények:

· a szobanövények, például szobahárs (lágy, kerek levelű), pénzlevelű pinea (vastag, kerek levelű), zebrapletyka (bársonyos, szép mintájú a levele), gyertyavirág (sok kicsi, kerek vagy szív alakú, ezüstös színű levele van), datolyapálma, kerek levelű fikuszfajták, díszbors, szárnyas

levelű angelikafa, júdásfa, hő nyerő pálma,

minden nagy, ernyős levelű pálmafajta,

minden ámpolnafaj, melynek pompája a lépcsőzetes vízeséshez hasonlatos, illatos levelű fák;

minden virágos növény, de különösen a ciklámen, minden virágos begónia, az afrikai ibolya, az amarillisz, a muskátlifélék, minden ámpolnafaj;

minden nem túl erős illatú növény.

Az egyes virágszíneket célirányosan is aktivizálhatjuk

minden dézsába ültethető növény, különösen a narancsfa, a gömb

alakúra nyírt és az örökzöld növények.

Kínában a narancsfa a siker és a gazdagság jelképe.

A vágott virágok, pláne, ha éppen nyílnak, a legjobb csi - hordozóknak számítanak, ezért jó, ha mindig van a házban egy friss csokor azonban ha elhervad, azonnal dobjátok ki. A hervadt virág a pusztulás, betegség a haláljelképe és nem az egészséges csit vonzza. Ha akarjátok, tudatosan ki is választhatjátok, hogy milyen hatást akartok elérni. Így például a napraforgó, amely a nap erős jang - erejét jelképezi, képes egy helyiséget energiával feltölteni. Ezzel szemben egy csokor nefelejcs megnyugtató hatású, így különösen hálószobában volna kitűnően alkalmas. A friss virágot leginkább a selyemvirágok pótolják. Lehetőleg természetes hatásúak legyenek, és a legjobb, ha valamilyen lágy tapintású anyagból készítik. Ha tehát selyemvirágot vesztek, áldozzatok rá inkább valamivel több pénzt - látni fogjátok, hogy megéri.

A szárított virág a virág múmiája, és ezért halott energiát vonz, jobb, ha lemondanak róla.

A cserepes növények valósággal gyűjtik a csit. Fontos, hogy egészségesek és erősek legyenek, és a fajtájuknak megfelelően, szeretettel kell ápolni őket. A virágos növények több csit vonzanak, mint a szobanövények, és a nagy, dézsába ültetettek többet, mint a kicsi növényfák.

De ügyeljetek a különböző formákra is! A lágy, kerek vagy széles levelű növények inkább késztetik a csit elidőzésre, mint a "támadó", keskeny lándzsájú, jól felfegyverzett növények. Az ilyen növények a hálószoba, a dolgozószoba vagy ülőhely közvetlen közelében sha - forrásokká válhatnak, ezért inkább használjuk őket őrökként vagy betörés elleni védekezésül. Ez egyébként a tüskés kaktuszokra is vonatkozik. Az ablakpárkányon a cserepes növények "lezárják" az ablakot és megakadályozzák, hogy a csi elvándoroljon. A növényekkel való foglalkozás egyébként a Feng shui gyakorlásának kitűnő módja, mert pihentet és jót tesz a léleknek.

Különösen sok energia árad a gyermekek maguk festette képeiből.

Képek (fényképek, olajfestmények, akvarellek, rajzok, litográfiák, amelyek pozitív dolgokat ábrázolnak, felélénkítik a csi áramlását. Legalkalmasabbak a folyóvizet, delfineket, elefántokat, szép tájakat, ábrázoló képek. Jó energiahordozók a pozitív hatást sugárzó képeslapok is, amelyeket egy jó barát nagy szeretettel írt nekünk.

A tükör a Feng shui legfontosabb gyógyító eszköze. Aktivizál, ellensúlyozza a hiányzó területeket, és így megszünteti az energiahiányt. Tükör segítségével a falak vagy ajtók által gátolt energiaáramlást is meg lehet indítani, kisebb helyiségeket pedig optikailag nagyobbá lehet tenni. A Feng shuiban a báguá-tükör kitűnő segédeszköznek számít. A báguá - tükör kerek, kerete nyolcszögletű, energiáját felerősíti, ha "jó" Feng shui méretben készült. Tegyétek fel a tükröt is úgy, hogy többször is élvezetet lelhessetek valami szép dologban. Például a kilátás a szoba másik oldalán.

A tükröket csaknem korlátlanul lehet használni, mert segítségükkel egészen különböző hatásokat lehet elérni, de soha nem szabad a hálószobába tenni !!!

A sha elleni védelemre konvex (domború) tükrök a legjobbak. Nagy felületük szétszórja a sha mérgezett nyilait. Helyezzétek el a tükröt úgy, hogy fel tudja venni a sha - energiát. Például egy hosszú folyosó végén a tükör felveszi a sha felgyorsult energiáját, szétszórja, és csivé változott energiaként adja vissza.

Csit vonzó mágnesként szolgálnak a konkáv (homorú) tükrök.

Összegyűjtik a csi - energiát, és ezáltal azokat a területeket, ahol a csi hiányzik, egyensúlyba hozhatják.

A tükrök mellett megoldási lehetőséget kínálnak a fényes tányérok.

kerek ezüst-, sárgaréz, vörösréz tálak; aszerint, miként helyezzük el őket, úgy jönnek létre konkáv vagy konvex tükörfelületek. Így kétszerannyi pozitív csi áramlik be a szobába.

A fény az egyik legfontosabb csi - gyógyszer mert életet jelent.

Különösen a téli napokon érzi az ember a fény hiányát. Hasonlóan van ez a lakás különböző helyiségeiben is. A sötét kamrák "elrabolják" az energiát.

Szobátok kialakításánál ügyeljetek arra, hogy elegendő fény jusson be.

Sötétebb helyiségeket adottságainak megfelelően kell használni. Például egy nem túlságosan sötét helyiség (jin) inkább alkalmas hálószobának, dolgozószobának azonban semmiképpen sem. Mindig ügyeljetek a jó megvilágításra, válasszatok különböző fényforrásokat, és használjátok azokat céljuknak vagy hangulatnak megfelelően. Egy fényszabályzós állólámpa meghitt hangulatot teremthet, míg az erős fény munkára ösztönöz. Ajánljuk a sókristály lámpákat, amelyek természetes sugárzását a fény még intenzívebbé teszi. Ne felejtsétek el a sarkokat is megvilágítani, mert ott különösen gyorsan alakul ki "energia- dugó", annak következtében pedig sha - forrás.

A fény célirányos használata révén a hiányos területeket aktivizálni lehet.

A fény mindig összegyűjti a csit és ugyanakkor annak forrása is. Színes fénnyel különösen erősen lehet hatni: például a hírnév falát pirosas fénnyel megvilágítva aktivizálhatjuk.

Gyakrabban használjatok természetes fényforrásokat. Az üzletekben csodaszép olaj- és petróleumlámpásokat lehet kapni, amelyek amellett, hogy kellemes fényűek, hatásosak a

Feng shui szempontjából is. A teraszra vagy a lakásba vegyetek viharlámpást, mécsest vagy fáklyákat, amelyeket a virágok cserepeibe szúrhatnak bele.

Az illatlámpák a fényen kívül az illatról is gondoskodnak, ami a Feng shui szempontjából szintén kiváló hatásúak.

Az energiatakarékos lámpák sha-források, a transzformátoros lámpák szintúgy, kisugárzásuk rendkívül nagy mert a transzformátor - kikapcsolt állapotban is - állandóan elektromágneses sugarakat bocsát ki (elektroszmog). Csak földelt dugójú lámpát vegyetek meg (ez természetesen minden elektromos készülékre vonatkozik).

Mozgó tárgyak, szélforgók és szélcsengők, de a ventillátorok is mozgást, tehát életet jelentenek. Megemelik egy adott helyiség csi - szintjét, a stagnáló sha - energiát csivé alakítják át, de a felgyorsult shát is lefékezik. A szélforgók és szélcsengők, miként a növények is, szimbolikus értelemben lezárják az ablakot, mert a csi elidőzik rajtuk.

A víz a bőség és a gazdagság szimbóluma, mely bőséges csit áramoltatnak ki.

Szobai szökőkutak és mini tavacskák aktivizálják ezt az életterületet különösen bőven áramlik majd a csi, ha az egyes szobák gazdagságot elképező sarkába állítják a szobai szökőkutat vagy dolgozószobájukat díszítik vele. Kitűnő a vízesést ábrázoló képek hatása is.

A féldrágakövek és ásványok a természet egy részét jelentik, ősidők óta használják gyógyászati célokra. Joggal nevezhetjük az ásványokat kis erőműveknek, amelyek vonzzák és felerősítik a csit, miközben felszívják és átalakítják a sha - energiát. Kitűnően alkalmasak hiányos sarkok súlypontjaként az egyensúly létrehozására.

A Feng - shuiban a kő hatása döntően a formájától és a színétől függ:

A gömb vagy tojás alakú, valamint a szabálytalan lágy formájú kövek megnyugtatják, lecsillapítják az energia áramlását és átalakítják az erős, fenyegető sha - energiát. Ezt a folyamatot elősegíti a zöld, a kék és a lila szín. A kristályok élei egy nyalábba gyűjtik a csit, visszasugározzák környezetükbe. Ezért például piramisformájúakat nem kellene közvetlenül emberek felé fordítva elhelyezni. A piros szín hatására felragyogó kövek aktivizáló hatásúak. Ha csiszolt kristálygolyókra, kerek lüszter elemekre vagy csiszolt aljzatokra fény esik, szivárvány keletkezik, amely az egész hely energiáját erősíti.

Kellemes hangot adó hangszerek, például furulyák szabályozzák az energia - autópályákat.

A sókristály lámpák energiája igen jó. A legyezők vonzzák a szerencsét és a jó csit.

A furulya egyértelműen az ázsiai Feng shui gyógyító eszköze. A furulya belső ürege segítségével megemeli az energiaszintet s ezáltal nagymértékben hozzájárul a hosszú folyosókon kialakuló energia - autópályák szabályozásához. Furulyával a tetőgerendák káros hatásait is ellensúlyozni lehet. Mindkét említett esetben párosával, a fúvókával lefelé fordítva piros szalagra kell felakasztani.

A paravánok és a térelosztók a ház harmóniájának megteremtését szolgáló fontos Feng shui eszközök. Nemcsak a nemkívánatos pillantásoktól védenek minket, hanem a sha - nyilaktól is.

A nyugati szerencsét hozó jelképek - éppúgy, mint a keletiek - vonzzák a szerencsét (a jó energiát), és szintén Feng shui gyógyító eszköznek számítanak.

Szerencsét hozójelképek: legyező, patkó, szerencsemalac, négylevelű lóhere, kéményseprő figura, angyal

A zene, a hangok és harangjátékok harmonikus rezgéseket keltenek bennünk és a helyiségekben. A harangjátékok, az ajtócsengők csilingelése vonzza a csit. A zenének nem minden fajtája hat ránk jól. Minket európaiakat a meditációs zene és a klasszikus zene erősít. Gregorián énekek, J. S. Bach minden műve maga a Feng shui, jó energiával töltenek fel minket.

Különösen ajánlottak a következő darabok: Vivaldi Négy évszak című műve, Beethoventől a Pathetique és a Holdfény szonáta, G. F Hendel Vízizenéje.

A popzene vagy egy sláger amelyet mi magunk is könnyedén el tudunk énekelni, jó energiával tölthet fel bennünket, és kellemes hangulatba ringathat. A rap és a techno viszont ellentétes a test ritmusával, gyengítik az embert és depresszióssá teszik. Ezt még ellenőrizni is tudjuk: Éspedig a kinezíológia segítségével: ennek a módszernek a mérőeszköze az izom, amely megmutatja, vajon gyengíti-e vagy erősíti-e az adott zene a hallgatóját, és arról is tájékoztat, miként reagál bennünk a csi a különböző befolyásokra. Ha a zene nem harmonizál testünk belső rezgéseivel, akkor úgy változtatja meg bennünk a csi áramlását, hogy az izom már nem a megszokott módon reagál. Annak ellenére, hogy a nyomás gyenge, az izom nem marad meg eredeti pozíciójában.

A harangjátékok harmonikus rezgéseket hoznak létre bennünk és a helyiségekben, ezáltal vonzzák a csit.

Az illatok is harmóniát hoznak létre, de nem szabad túlságosan erőteljesnek lenniük, mert fejfájást okozhatnak. A legjobbak az illóolajok, vagy füstölő rudacskák. Az illattól függően különböző hatásokat lehet kiváltani. Az is ajánlatos, hogy beköltözés előtt tisztítsák meg a lakást a korábbi lakók energiáitól (lásd a csi - rituálét). A citrom-, narancs-, mandarinolajok, azaz minden citrusféle illata tisztító hatású. A tömjénből, zsályából készült füstölőnek nyugtató hatása van.

Ha jól mennek a dolgaink, azt szoktuk mondani: "Megy, mint a karikacsapás!". Ha azonban akadályba ütközünk, akkor "akadozunk, szorulunk". Ezek a kifejezések arra utalnak, hogy ösztönösen vonzódunk minden kerek, ovális dologhoz, egyszóval minden áramló dologhoz, hisz ez azt sugallja, hogy a mi kis világunk (földgolyónk) rendben van. Egy ideje már tudjuk is, hogy miért. A csi nem szögletesen, hanem lágy hullámokban áramlik. A Feng shui szerint otthonunkban is a szögletesekkel szemben a kerek formákat kell előnyben részesíteni, ezért fontos, hogy az éleket és peremeket lehetőleg "hatástalanítsuk", vagyis legömbölyítsük.

Vannak olyan bútorok és berendezési tárgyak, anyagok és tapéták, amelyek erős energiát, s vannak olyanok, amelyek gyenge energiát közvetítenek. Ez elsősorban a formától és a színtől függ. De abban, hogy az adott tárgyat a jó vagy a rossz Feng shuihoz tartozónak tekintjük, a józan paraszti ész is jelentős szerepet játszik.

Formák.

Mifelénk a legtöbb bútor szögletes - a komódtól a ruhásszekrényen át a könyvespolcig, minden.

Következzék tehát néhány ötlet, hogyan lehet tompítani a bútorok éleit:

A könyvespolcokat és a nyitott szekrényeket ne rakjátok tele könyvekkel vagy más éles peremű tárgyakkal, mert az még inkább kiemeli a sarkokat, éleket.

Hagyjatok mindig egy kis helyet egyensúlyt teremtő tárgyaknak, amelyeken a szem is és a csi is nyugalmat talál.

A szögletes ülőalkalmatosságokra tegyetek kerek párnákat és hengereket.

Díszítsétek lakásotokat kerek tárgyakkal, például tálakkal, gömbökkel, tojásokkal, vázákkal, palackokkal.

A textíliákkal kitűnően lehet a sarkokat és éleket átalakítani, elrejteni, hogy körvonalakká változtatni. A textíliáknak nemcsak a legömbölyítő, lágyító tulajdonságát használhatjuk ki, de segítségükkel a fényviszonyokat és a színek által teremtett hangulatokat is befolyásolhatjuk. Például ha ablakainkat függönyökbe "öltöztetjük", aminek nem csak az lehet az oka, hogy nem akarjuk, hogy belássanak hozzánk. A lágy formákat ugyanis egyszerűen kellemesebbnek érezzük.

Színek:

A színeknek meghatározott frekvenciájuk van, kisugárzásuk képes bizonyos életterületek támogatására. Ez az elv nem valamiféle Távol-Keletről exportált gondolat, hisz például az orvostudományban már megtalálta a maga kifejezésmódját. Mert a nyugati tudomány már régen kutatása tárgyává tette a színek pszichénkre és testünkre tett hatását, ezt bizonyította is. A kutatás során kiderült, hogy a színek energiája nemcsak a szemen keresztül hat, hanem úgyszólván a bőrünkkel is képesek vagyunk érzékelni. Ezeket a kísérleteket elvégezték vakokon és látókon egyaránt - mégpedig ugyanazzal az eredménnyel. Sajnálatos módon azonban mifelénk még mindig nem aknázzák ki a színek hatásmechanizmusáról szerzett egyszerű ismereteket. Ha így lenne, akkor némely beteg szobáját halványzöldre festenék, amely egyensúlyt teremtő rezgésével elősegíti a gyógyulási folyamatot.

A tapéták és falfestékek többet jelentenek a fal egyszerű megszépítésénél. A színnel olyan hangulatot hozhatunk létre, amely megfelel a helység céljának. Sima és fényes felületek hatása hűvös, strukturált, ezzel szemben a matt felületek meleg hatásúak. A falak tudatos kialakítása révén erősíthetjük jó közérzetünket, a báguá segítségével pedig céljainkat aktivizálhatjuk.

Pl.: a báguában: a gyermekeket jelképező fal fehér, a tudásé kék - a kettő együtt világoskék.

A hálószoba partner kapcsolatokat jelképező sarkának tényleg nem kell szemérmes rózsaszínűnek lennie. Mindazonáltal a kapcsolatra ösztönzően hathat az erotikus piros némi fehérrel.

A táblázat megmutatja, hogy melyik égtájnak melyik színkombináció felel meg, és melyik elemet segíti:

A színek és az öt elem

elem

Fa

Tűz

Föld

Fém

Víz

irány

Kelet

Dél

Középpont

Nyugat

Észak

saját szín

zöld

vörös

barna és sárga

fehér

fekete és kék

támogatók

víz

fa

tűz

föld

fém

segítő szín

fekete - kék

zöld

vörös

barna és sárga

fehér

ajánlott szín

fekete - kék-zölddel

zöld vörössel

barna és sárga

vörössel

barna fehérrel

fehér kékkel és feketével

A helyiség funkcióját is figyelembe vehetjük a színek kiválasztásakor. Egy tevékenység színhelyéül szolgáló szoba (például ebédlő, a nappali vagy a dolgozószoba) több "aktív" jang - színárnyalatot bír el, például pirosat, narancssárgát és sárgát. A pihenést szolgáló lakóterekhez (például a hálószoba vagy a könyvtár) ellenben nyugodtabb "jin"- színeket válasszunk, lágy sárgabarackot, meleg rózsaszínt vagy bézst.

A megfelelő színek kiegyensúlyozott kombinációja a szobában tisztítja az energiát, és jótékony rezgéseket bocsát ki. Fontos, hogy az összhatás kellemes legyen. Kerüljük az egyhangúságot.

· A pirosat és a feketét visszafogottan alkalmazzuk, mivel a piros túlhangsúlyozása agresszivitáshoz és stresszhez, a túl sok fekete pedig melankóliához és pesszimizmushoz vezethet.

· Természetesen minden szobában megjelenhetnek más elemek és színek is. Ha a helyiség csijét erősítő szín mellett visszafogottan más elemek színárnyalatait is alkalmazzuk, akkor a csi az egyik elemtől a másikig áramlik, és egy teljes teremtő ciklus jön létre, de a hangsúly a fő elemeken marad. · Minél aktívabb tevékenységre használunk egy szobát, annál bátrabban alkalmazhatjuk a mozgósító hatású meleg színeket, a pirosat, narancssárgát és az élénksárgát. Ezek intenzív árnyalatait nyugodtabb színekkel tompítsuk, máskülönben nyugtalanságot okozó kiegyensúlyozatlansághoz vezetnek. A pihenést szolgáló helyeken a hidegebb színek, mint a zöld, a kék, az okker legyenek túlsúlyban, a melegebb színeket pedig díszítésként alkalmazzuk. Az egyes színeknek minden kultúrában más jelentést tulajdonítanak. Álljon itt néhány példa egy a nyugati kultúrához közelebb hozott kínai látásmódra: a fekete a víz elem színe, és kapcsolatban áll a pénzzel. A piros a gyógyulást hozó szín, a fehér a tisztaság színe. A sárga a Nap színe, a hosszú életet jelenti. A zöld a tavasz színe, a növekedést, frissességet és a higgadtságot szimbolizálja.

Ezenkívül minden embernek megvan a kedvenc színe, továbbá a színérzékelés is nagyon egyéni. Mint a lakberendezésben mindig, az a legfontosabb, hogy amit létrehoztunk, megfeleljen saját ízlésünknek, és kellemes érzéseket keltsen bennünk.

A víz a jólét forrása

A Feng shui klasszikus és széles körben elterjedt eszköze az akvárium. Mivel sok embernek nincs ideje és türelme a gondozásához, más vizet jelképező segédeszközöket részesítenek előnyben, például a szobai szökőkutakat vagy a vízesést ábrázoló képeket. Ezek is alkalmasak a csi életre keltésére, és felhasználhatók a pénzáramlás, a gazdagodás és más áldásos események aktiválására.

 

A csi - rituálé

A Feng shui egyik jól bevált gyógyító módszere a csi - rituálé, amely új élettel tölt meg minden otthont, új épületet vagy akár egy régóta üresen álló lakást is. A csi aktivizálásához azt ajánljuk, először is alaposan szellőztessétek ki a lakást, lehetőleg minden ajtót és ablakot nyissatok ki. Az összes elem szimbolikus felélesztése révén az életerőt mozgásba hozhatjuk a lakásban.

A következőképpen járjatok el:

1 . A ház déli részében aktivizáljátok a tűz elemét, például gyújtsatok gyertyát vagy kapcsoljatok be piros kerámia lábazatú íróasztallámpát.

2. A ház keleti részében a faelemet aktivizáljuk úgy hogy magas növésű, virágzó növényeket tesztek oda

3. A fémelemet a ház nyugati részében fémtárgyak szimbolizálják. Erre alkalmas képkeret, ezüst ékszerek, vagy fém tálak.

4. A ház északi részében a vízelemet aktivizáljuk, úgy hogy kis szökőkutat, egy tál vizet teszünk oda.

5. A földelemet piros színekkel, szélcsengőkkel és kristályokkal, barna agyagedénnyel - amelyben kövek porcelán tányérkákat teszünk - aktivizálhatjuk,

A csi eloszlása

A világegyetem minden jelenségének hátterében energiaátalakulások állnak, amelyek leírhatók az öt átváltozási fázissal. Így sokat tudhatunk meg egy vidék, egy épület vagy egy ember csijéről. Minden épületforma vagy tájkép, minden szerv, minden betegség, minden táplálék, minden évszak vagy napszak, minden szín

 

Kedvezőtlen területek:

A gondok területe:

a ház, vagy lakás északnyugati területe, a háznak ez a része veszekedéseket, vitákat gerjeszt.

Legjobb, ha a WC, vagy a tároló helységet tesszük ide.

Nagyon vigyázzunk, hogy még véletlenül se kerüljön ide a nappali-, a háló-, vagy a dolgozó szoba.

A veszteségek és a botrányok területe:

nyugat-északnyugat közötti rész, fásulttá, lustává tesz.

Ez a rész is WC - nek, vagy kamrának alkalmas.

Az akadályoztatás területe:

dél - délnyugat közötti terület, anyagi veszteséget, rablást, jogi bonyodalmakat, becsapottságot, elárultatást jelent.

A WC -t ide tegyük lehetőleg, vagy a sarkot rendezzük be csit árasztó dolgokkal, hogy közömbösítsük.

 

 

A környezet átvizsgálása:

Az ideális Feng shui ház lágyan dombos vidékbe simul, hátsó része délre nyílik, a pillantás lágyan hullámzó vízre esik. Az ideális tájat jellegzetességei támlás karosszékhez teszik hasonlóvá. A védő háttámlát egy hegy vagy domb jelenti, amelyet a Feng shuiban "fekete teknősnek" neveznek. Oldalt két kisebb domb a támaszték, de vigyázni kell, nehogy beszorítsák a házat. A jobb "karfát" a Feng shui "zöld sárkánynak", a balt pedig "fehér tigrisnek" hívja. Ideális esetben a sárkány valamivel nagyobb, mint a tigris. És hogy minden tökéletes legyen, a "piros főnixnek", a házhoz vezető ideális útnak sem szabad hiányoznia.

A környezetünkben a fák, kerítések, sövények, folyók, patakok kínálnak jó csit. De a fáknak nem szabad a házhoz túl közel állniuk, különösen, ha igen magas fákról van szó. A környezetünkben többé - kevésbé mindenütt jelenlévő sha-források (pl. magasfeszültségű póznák, transzformátorok stb.) hatását csak tompítani lehet.

A telek fekvése.

Mindenütt, ahol nedvdús, buja zöld fák, bokrok és virágok nőnek, elegendő csi van. Azok a telkek viszont csi - szegények, ahol a növények egyáltalán nem akarnak gyökeret verni vagy virágozni. Talajuk rendszerint köves, savas, víz- és tápanyagszegény. Ha a telek egyébként napos és jó a fekvése, segít a talaj javítás. Ezenkívül a túl mélyen fekvő csit felszínre lehet csalogatni (pl. valamilyen hidrotechnikai berendezéssel. Rossz a növényzete az árnyékos telkeknek, amelyek jellegét egyértelműen a jin adja. Az ilyen telkeken hiányzik a (fel) melegítő elem.

A csi aktivizálása, ha a teleknek hiányosságai vannak.

A problémától függően több lehetőség van:

· Ha a csi mélyen van, építsetek kis tavacskát, mellé helyezzetek el egy lámpát. A víz és a tűz, a jin és jang közötti erőtér kedvez a csi áramlásának. Fontos, hogy a vizet mindig cseréljétek.

· A minitavak, szökőkutak, madáritatók és szép, vízzel töltött terrakotta - edények ugyanezt a célt szolgálják, de kevésbé költségesek, és csak kis helyet vesznek igénybe. Villanylámpa helyett viharlámpást vagy fáklyát is használhatunk.

Az árnyékban fekvő telkeknek "pótnapra" van szükségük, például világításra vagy jang színekre, piros dézsákra vagy piros virágzatú, robusztus növényekre. Az elemekről szerzett ismereteteket a telek kialakításába is vonjátok be. Például a nedvességet olyan elemekkel lehet ellensúlyozni, amelyek a faelemhez vannak hozzárendelve. Hisz emlékeztek rá, a víz táplálja a fát.

A telek formája.

A telek fekvése mellett az alakját is figyelembe kell venni.

Pozitív alak: a szabályos, harmonikus négyszögű telek. A stabil alakú telken a lakók élete állandóbb mederben zajlik, a harmonikus formában az életenergia szabadon áramolhat.

Szintén pozitív hatásúak : olyan trapéz alakú telkek, amelyeket a formájuktól függően pénztárcává vagy szemeteslapáttá lehet átalakítani.

Pénztárca alakúak: ha a trapéz keskenyebb része előre néz, akkor telkét egy kisebb csel segítségével pénztárcává alakíthatja át. Elöl kell kialakítanod egy ívet, virágokkal vagy bokrokkal, de ilyen alakú utat is lehet építeni. A pénztárcaalak vonzza csit és általa a gazdagságot.

Szemeteslapát: ha a telek hosszabbik oldala a házak elülső frontjával párhuzamos, akkor formája szemeteslapátra hasonlít - de nevezik ezt az alakot kagylóformának is. Hogy a csi a telken belül maradjon a házat az egyik átlóra kellene építeni. Az elülső front mentén ültetett széles sövénysor vagy bokrok stabilizálják a csit. Negatív hatású az aszimmetrikus, háromszög vagy L alakú telkek, energetikailag kiegyensúlyozatlanok, hatásuk instabilizál.

 

A csi aktivizálása

A csi aktivizálása a hiányzó sarkoknál.

A hiányzó sarkokat úgy tudjuk kiegyensúlyozni, hogy a hiány közelében valamilyen energia gyűjtőt állítunk fel. A telkeken, mindenekelőtt szökőkutak, vízijátékok vagy dézsába állított buja növények kínálkoznak.

A lakás átvizsgálása

A lakás, a ház határol el minket a külvilágtól. Ahogy a bőr testünk külső burka, úgy veszi körül a lakás személyes életterünket, védelmet nyújt a külvilággal szemben, ugyanakkor azonban állandó kapcsolatban is áll vele, és beleágyazódik környezetünk történéseibe. Ha találkozunk valakivel, rögtön az arcába nézünk, mert arcvonásai jellemének alap vonásairól árulkodnak. Hasonlóképpen van ez a lakásunkkal, házunkkal is. Némelyik ház, lakás megérint, jól érezzük magunkat benne, mások viszont taszítanak, hideg és steril hatásúak. Tehát a házaknak is, amelyekben élünk, sajátos arcuk van, amelyet elsősorban az ajtó: és ablakok rajzolnak ki. A szájat jelképező ajtón keresztül lépünk be a házba, az ablakokon keresztül láthatják a lakók a külvilág történéseit, és szerepe van annak az útnak is, amelyen át a csi házba jut és amin át távozik. És ezzel már elérkeztünk a bejárat külső részéhez.

Bejárathoz vezető utakat lehetőleg kanyargósra kell kialakítani. Ha nincs lehetőségetek, például városi bérházak esetében, ahol csak előkert van, akkor a csi útját növényekkel tehetjük harmonikussá: ültessetek növényeket az út vagy a bejárat hol jobb, hol bal oldalára.

Bejárat előtt egy kis pihenőnek kellene lennie, hogy a csi elidőzhessen. A keskeny, meredek lépcső szó szerint kivezeti a házból, lakásból a jólétet és a pénzt. Ennek kiküszöbölésére az lehet a megoldás, ha a lépcső alján elhelyeznek egy lámpát vagy tükröt, amely megköti a csit, és visszairányítja. A bejárat környékének - a kedvező csi odavonzása mellett - az a feladata, hogy eltérítse a shát. Erre különösen alkalmasak a tükrök vagy tükröző felületű tárgyak, például fényes ajtókilincsek, névtáblák.

Ház vagy a lakás ajtaja.

Az otthonunkba vezető bejárat legyen barátságos, világos és hívogató. Az ideális az, ha a ház/lakás ajtaja befelé nyílik. Mindemellett a házhoz viszonyítva (a többlakásos házaknál a folyosóhoz viszonyítva) harmonikus méretűnek kellene lennie és elég nagynak ahhoz, hogy a csit bebocsássa, másfelől azonban nem szabad túl nagynak lennie, mert különben a csi túl gyorsan áramlik be lakóterületre.

A csi aktivizálása a bejárat környékén.

Felsorolunk egy-két példát:

Akasszatok harangjátékokat és harangokat az ajtó fölé. Ezek a tárgyak nemcsak a jó csit vonzzák a lakásba, hanem jelzik, ha valaki az ajtóban áll.

Tompítsátok a hegyes formákat, például úgy, hogy az ajtó elé belülről függönyt kell akasztani, amelyet két oldalt lágy redőkbe kell rendezni. Vigyázat, az anyag ne legyen túl nehéz.

Harangjátékok ·

Tegyetek az ajtóra zöld növényből vagy virágból font koszorúkat, tehettek az ajtó mellé dézsába ültetett virágokat vagy kúszónövényeket is. Ez az éles peremű ajtót optikailag lágyítja és harmonikussá teszi. Különösen a gömb alakú bukszusok becsalogatják a házba a csit.

A gyöngyfüggöny megakadályozza, hogy kiszökjön a csi.

A csi kiegyenlítése túl kicsi ajtóknál:

Csalogassátok be a csit szép Feng shui tárgyakkal (szélcsengőkkel, harangjátékokkal, szerencsét hozójelképekkel stb.). Kint is, bent is helyezzétek el ezeket a tárgyakat, a csi így érzi, hogy szívesen látják. Az ajtó fölé, megfelelő távolságban (ügyelve a harmóniára) helyezetek el egy selyemvirágból vagy indákból font boltívet. Gondoskodjatok a szellőztetésről, hogy mindig friss energia áramolhassék otthonotokba.

Az ajtóval szemközt tegyetek fel egy nem túlságosan nagy tükröt, hogy amikor az ajtót kinyitják, több csi jusson a házba.

A csi aktivizálása túl nagy ajtóknál:

Ebben az esetben elsősorban arról van szó, hogy fékezzük az energia eliramlását.

Világítsuk meg jól a bejáratot, elsősorban a folyosó legyen kivilágítva.

A csi nem szökik ki olyan gyorsan az ajtón, ha gyöngyfüggönyt akasztunk az ajtó elé. A csi így elidőzik egy kicsit, és ,játszik" a függöny rojtjaival.

A folyosóra tegyünk ki szép Feng shui tárgyakat, hogy a csi Veletek akarjon maradni.

Lakásajtók:

A belső terek ajtóinál is mérvadó a méretük és a formájuk. Mivel mifelénk a szögletes ajtótípus az uralkodó, ezek harmonizálása érdekében ajánlatos kerek elemeket erősíteni az ajtóra. Például selyemvirágból font koszorút, harangokat, szalagokat, de ugyanilyen jó egy mosolygó matrica a gyerekszoba ajtajára. Nagy ajtóknál, amelyeken keresztül gyorsan elszökik a csi, szélcsengővel vagy harangjátékkal lehet összegyűjteni a csit. Ha az ajtó túl kicsi, akkor egy tükör ügyes elhelyezésével életerőt lehet a szobába csalogatni.

Az ajtók szerepe:

Ahogy nyitjuk-csukjuk az ajtókat, keresztül pumpáljuk a csit a lakáson. Kedvező, ha az ajtók a folyosóról a szobába nyílnak, és belépéskor egy pillantással átláthatjuk a teret. Ha viszont közvetlenül fal fogad minket, akkor az akadály a lakók életében is meg van, mert hiányzik az energia mozgása, és ezáltal a kinti és benti tér közti oxigéncsere. Itt segíthet, ha arra a falra, amelyre az ajtó nyílik, tükröt akasztunk.

Ablakok:

A csi bentről kifelé történő cserélődésében fontos szerepet játszanak az ablakok. Érdekes, hogy régen az ablakok kifelé nyíltak. Ez a "nyitás kifelé" szimbolikusan a lakókra is alkalmazható. Manapság azonban legtöbbször befelé nyílnak az ablakok, ami - átvitt értelemben fokozza a visszahúzódást és az elmagányosodást. Az ablakok - éppúgy, mint az ajtók - lehetővé teszik a csi aktív cserélődését és beáramlását. Rajtuk keresztül áramlik az élet lehelete a házba. Mindannyian tudjuk, mennyire másnak érezzük lakásunkat, ha hosszabb időre elutaztunk, nincs szomszédunk, aki időnként kiszellőztetett volna. Ha egy ház hosszabb ideig áll lakatlanul, a csi stagnál, mert nem mozog, és ezáltal nem zajlik oxigéncsere a benti tér és a külvilág között. Ráadásul hiányzik a lakók mozgékony csije is, amely élettel tölti meg a házat. Azt szoktuk mondani: a ház megbetegedett - nem lélegzik. Ha belépünk egy ilyen lakásba, elakad a lélegzetünk. Ugyanez helyzet az új épületeknél is, amelyek még nem "éltek". Segítenünk kell az ablak lényegi feladatát, az életenergia cserélésében.

Tehát:

Szellőztessünk naponta, rövid ideig, de nagyot, ez hatásosabb, mint az állandóan nyitva tartott bukóablak. A bukóablakok egyébként sem teszik lehetővé a csi elegendő mértékű és akadálytalan áramlását.

Az ablak formája:

Az ablakokra is vonatkoznak a Feng shui formát és méretet illető alapelvei. A kedvező formák a lágy, barátságos, nálunk sajnos egyre ritkábban látható félköríves ablakok.

A csi aktivizálása szögletes ablakoknál:

Vegyék figyelembe a következő javaslatokat:

Szereljenek fel felül kissé lekerekített spalettákat, amelyek optikailag lágyítják az ablak éleit. A gömbölyített előtetők is ugyanezen célt szolgálják.

Belülről a könnyű, lebegő anyagokból készült, lágy redőkbe rendezett függönyök tompítják az ablak szögleteinek keménységét.

Az ablakpárkányra helyezett növények vagy ablakképek is kedvező hatásúak.

 

Az otthon harmóniájának megteremtése - szobáról szobára:

A lakás, amelyben hétköznapjainkat töltjük, a munkahelyünk után Feng shui alkalmazásának legfontosabb terepe. Hogy tisztában legyünk lakásunk állapotával, fontos szobáról szobára felderíteni. A jó tulajdonságok és hiányosságok felismerésében is segít a báguá.

A folyosó:

Az ideális folyosó négyszögletű, még jobb, ha négyzet alakú, az optimális a nyolcszögletű alaprajz. Az optimális folyosó világos és hívogató, mindig tisztaság van benne és lágy, áramvonalas formájú bútorokkal van berendezve. Egy jól elhelyezett tükör a komódra tett virágcsokor erősíti a harmóniát. A valóságban azonban többnyire csak problematikus folyosókkal találkozunk.

Ennek leggyakoribb példája: hogy túl hosszú, jobbra és balra ajtók nyilak, ami felgyorsítja a csit. Így a sha befolyása alá tartozó energia - autópálya jön így létre. Különösen éles mérgezett nyilak irányulnak arra a bejárattal szemközti ajtóra.

A túl hosszú folyosók, amelyeken jobbra és balra ajtók nyílnak, felgyorsítják a shát.

Következmény: energia - autópályák kialakulása.

A csi aktivizálása túl hosszú folyosókon:

Akasszatok fel bambuszból készült furulyákat fúvókájukkal lefelé, amelyeken a csi

,játszhat". A furulyák ürege felfelé irányítja a csit.

Aki a furulyát túlságosan "távol - keletinek" találja, tegyen a folyosó jobb és bal oldalára szobanövényeket, ennek azonban az a feltétele, hogy a folyosó elég széles legyen. A növényeken a csi elidőzhet és nem "robog" gyorsan tovább.

Ha túl hosszú a folyosó, akasszunk fel a közepére egy szélcsengőt, vagy harangjátékot, ez lefékezi a káros shát.

Vigyázzunk arra is, hogy soha ne tegyünk közvetlenül a bejárati ajtó mellé tükröt. A nem szándékolt hatás azonban az, hogy az így beáramló csit azonnal kifelé irányítjuk. Az a tükör azonban, amelyet legalább három méterre a folyosó végétől helyezünk el, jó segítséget nyújthat. A legjobb, ha kissé domború (konvex) tükröt választanak, mert az szétszórja a shát.

A WC, fürdőszoba:

Nedves helyiség, amely a vízelemmel áll kapcsolatban. A legtöbb lakásban közvetlenül a bejárat közelében van, ami a Feng shui szerint energiaveszteséghez vezethet, mert a bejövő csi rögtön ki is folyik. Természetesen az sem optimális, ha a WC a partnerkapcsolatokat vagy a gazdagságot jelképező területen van. Ilyenkor fennáll annak veszélye, hogy a jó lét és a házasság "elúszik". A csöpögő vízcsap nemcsak idegőrlő, de szimbolizálja az állandó pénz kidobást is. A vízszerelési munkákat mindig azonnal el kell végezni.

A csi aktivizálása a WC-ben.

Mivel a WC-nek, mint az "építészek mostohagyermekének" sokféle hiányossága lehet, a következőket ajánljuk:

sok fényjusson a WC-be, ideális, ha saját ablaka van.

a WC ajtaját és a WC-csésze fedelét mindig tartsuk csukva, hogy az energia ne szökjön ki.

ragasszunk a WC-ajtó belső oldalára vagy az egyik falra egy vízesést ábrázoló posztert.

illatosítsuk a WC-t.

gondoskodjunk a WC jó szellőzéséről és szellőztetéséről - ez különösen fontos az ablak nélküli WC-kben.

akasszunk fel egy hegyikristályból készült vagy spirálokból álló szél - csengőt (ha a mennyezet elég magas).

ne érintkezzen a hálószobával.

A fürdőszoba:

Ugyanaz vonatkozik rá, mint a WC-re. Ha lehetséges, úgy tervezzük meg hálószobánk ne érintkezzen a fürdőszobával, mert nem tudunk nyugodtan aludni. A fürdőszobában ügyeljünk arra, hogy a helyiségbe belépve ne lássunk rá rögtön a WC-re. Egy paraván vagy függöny segíthet ebben. Ez vonatkozik a bidére is. Néha elég a törölközőtartó, mert az is elfedi a WC-t vagy a bidét.

A konyha:

a kínaiaknak a gazdagság helyét jelenti és ezért a lakás legfontosabb helyeinek egyike. A konyhára vonatkozólag van egy - két Feng - shui szabály, amelyet mi, nyugat-európaiak is megszívlelhetünk:

A konyha ne legyen közvetlenül a bejáratnál, ez ugyanis a Feng - shui szerint azt eredményezheti, hogy túlságosan is az evésre összpontosítunk.

A tűzhelynek és a mosogatónak, valamint a tűzhelynek és a hűtőszekrénynek sohasem szabad egymás mellett állnia, mert "a víz kioltja a tüzet".

a háziasszony ne álljon háttal az ajtónak, ha a tűzhelynél dolgozik.

az egész családra pozitívan hat, ha a konyha tiszta, rend van benne és átlátható.

a zárt szekrények jobbak, mint a nyitott polcok (mert azok rejtett nyilak!).

Minél több főzőlap vagy gázláng ég a konyhában, annál "gazdagabb" a háztartás, tartják Kínában. Használjuk tehát a főzőlapokat/gázlángokat egyenletes eloszlásban.

Miként a fürdőszobának, a konyhának is jó szellőzésének kell lennie.

A csi aktivizálása a konyhában:

Erősítsünk a mosogató fölé egy piros selyemszalagot, ez majd megakadályozza, hogy a pénz elfolyjon a lefolyóba. Ugyanezen ok miatt, ha lehet, a lefolyókat mindig dugjuk be.

A gazdagságot jelképező terület közelében akasszunk ki egy grafikát, amely ünnepi asztalnál ülő, egymást éppen eljegyzett fiatal párt ábrázol.

Helyezzünk el egy tükröt úgy, hogy a tűzhely lapjai megkétszereződjenek. A tükröt "ellenőrzésre" is használhatjuk, ha a tűzhelynél dolgozva háttal állunk az ajtónak.

Só tartalékainkat állítsuk a gazdagságot jelképező területre. A só gazdagság jelképe. (Ez tulajdonképpen ugyanaz, mint a régi szokás, miszerint sónak mindig kell lennie a házban.)

Nyitott polcok éleit és peremeit gömbölyítsük le csinos szegélydíszekkel - ahogy nagyanyáink is tették.

A tűzhely mindig ragyogóan tiszta legyen.

A nappali:

Egy író "a család szívének" nevezte a nappalit, mert itt gyűlik össze a család: az anya, az apa és a gyerekek, hogy együtt egyenek, meséljenek egymásnak, megosszák örömeiket és bánataikat. A barátokat is itt szokták fogadni. Mindezért ennek a helyiségnek különösen harmonikusnak kellene lennie.

A nappalira is vonatkozik néhány alapszabály:

Úgy rendezzük be a nappalit, hogy jól érezzétek magatokat benne. Hogy ez a berendezés megfelel-e a legújabb divatnak, vagy életmód-magazinnak, az mellékes.

Az ülőalkalmatosság ne legyen közvetlenül az ajtó mellett. Először is, mert ott többnyire huzat van, másodszor mert az energiaáramban ülve az ember nyugtalanná válik. A kanapé érintkezzen egy fallal (így a háta védett). Jobb, ha az ülőgarnitúra U alakban áll, mintha L alakban.

· Kerek étkező - vagy kávéasztal optimális energiát nyújt.

· A bútorok lehetőleg legyenek legömbölyítettek

· A képek és dísztárgyak kiválogatásakor hallgassunk a szívükre és az ízlésükre.

A lakásban pozitív hatásúak a lebegő függönyök, a párnák, a friss virágból készült dús csokor, a virágot ábrázoló grafika, a nagyvonalú asztali lámpák és az a tény, hogy a kanapét a fal mellé állították, amely így lefogja a bútor negatív sarkait.

A csi aktivizálása a nappaliban:

néhány példa:

A túl nagy tereket optikailag osszuk meg térelosztókkal, zöld falakkal, paravánokkal, konzolasztalokkal, amelyekre virágot tesztek.

A szoba nagyságától függően tegyetek be egy vagy több, nagyobb méretű növényt.

Az étkezőasztal környékén akasszatok fel egy nagy tükröt, amelyben látszik a megterített asztal, ezáltal megkétszereződik a gazdagság.

Gondoskodjatok arról, hogy elegendő fényjusson be. Több asztali lámpa jobb (és hangulatosabb), mint egy csillár.

Kerek vagy nyolcszögletű étkező- vagy kávézóasztal optimális energiát kínál.

Ha tenni szeretnénk valamit családunk harmóniájáért és összetartásáért, akkor erre a nappali megfelelő alkalmat kínál. Aktivizáljuk a megfelelő területet, például szeretteinkről készült fényképekkel.

A hálószoba az a hely, ahol életünk legnagyobb részét töltjük.

Ahhoz, hogy napközben energikusan és lendületesen tudjunk tevékenykedni, mély, nyugodt alvásra van szükségünk. Ezért a hálószobának a következő alapvető Feng shui tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

Ideális esetben ablaka keletre néz.

Ne legyen túl nagy és ne legyen a bejárat közvetlen közelében.

A falak lágy színűre legyenek festve, és kerek bútorokkal legyen berendezve, lehetőleg ne legyen a hálószobában tükör.

Az ágynemű lehet - a személyes elemnek megfelelően - színes, de ne legyen túl vad a mintázata. Egyéni színárnyalatoknál mindig a lágyabb árnyalatot válasszuk.

Az ágy lehetőleg ne álljon szabadon, de ne is feküdjünk az ablak alatt, vagy lábunkkal az ajtó felé. Az ágyból ne lássunk rá az ajtóra, mert az idegessé tesz.

Jobb, ha az ágy felett nincsen nehéz polc, súlyos kép vagy csillár.

A kapcsolatra nézve előnyös, ha - két összetolt ágy esetén - leteríti az ágyak közötti rést.

Az ágyban a férfinak - az ágy felől nézve - a jobb, a nőnek a bal oldalon kell feküdnie.

A hálószobában legyen olyan kevés elektromos készülék, amennyire csak lehetséges. Az elektromágneses mező miatt a rádiós ébresztők, a vízágyak, a rugós ágybetétek és az elektromos árammal állítható ágyak nem ajánlatosak.

A televízió legyen - ha már van - legalább három méter távolságban az ágytól.

Nagyobb hifi-torony vagy akár parabolaantenna nem való a hálószobába

Fontos: felejtsék el a Feng shui összes ajánlását, ha az ágyuk bár a "megfelelő" falnál áll, de elektromos készülékek sugároznak rá. A mágneses sugarak ugyanis a falakon is áthatolnak. Például ha a fal túloldalán elektromos vízmelegítő, televízió, hűtőgép vagy fagyasztó működik.

Csi aktivizálása, illetve harmóniájának megteremtése hálószobában:

Esténként takarják le kendőkkel a fésülködőtükröt.

A keresztülszáguldó csit meg lehet fékezni, ha gömbölyűre csiszolt kristályokat, szélcsengőket akasztunk fel - például a csillárra - vagy paravánokat, növényeket (a hálószobában csak néhány válogatott, energiát árasztó növényt) helyezünk el.

A kedvezőtlen, nyugtalan helyen álló ágyat, ha helyhiány miatt nem lehet máshová állítani, paravánnal lehet "leárnyékolni".

Gyerekszoba:

Még manapság is gyakran előfordul, hogy a gyerekszobát túl kicsire tervezik. Gondoljanak arra: a gyermekeknek nagy térre van szükségük a fejlődéshez - különben elfojtódik az energiájuk és aktivitásuk.

Álljon itt az ideális gyerekszobáról néhány Feng shui javaslat:

A tér legyen olyan nagy és világos, amilyenre csak lehetőség van. A gyermekeknek kell, hogy elég terünk legyen.

az ágy lehetőleg ne álljon ablak alatt és végével az ajtó felé.

A bútorok legyenek világosak és legömbölyítettek. :

a tapéta és a kiakasztott képek okozzanak örömet a gyerekeknek. A játékok semmi esetre se legyenek agresszívek.

az iskolás gyerekek íróasztalát helyezzék el úgy, hogy a gyermek ne háttal üljön az ajtónak, és ne lásson ki az ablakon.

A játszósarok a szoba világos részén legyen.

Még egy szó az ágyak méretéről. Már elmagyaráztuk a Feng - shui méreteket és azok jelentését. Sajnos a mi méreteink a kínai méretek szerint negatívak, mert mifelénk már régóta a 2 m X. 1 m a szokásos méret. A Feng - shui vonalzó alapján könnyen belátják, hogy a kétméteres hosszúság a "rablás és tolvajlás" területére esik. De az előjelek sajnos nem erre utalnak. És ehhez jön még az egyméteres szélesség, ami szintén a piros területre esik és nem mást jelent, mint a válást. Csak az ágy magassága pozitív, amely - végre a zöld területre értünk - gazdagságot ígér. De szeretet nélkül mit ér a világ minden gazdagsága?

Nos, segít egy kis trükk: egyszerűen hosszabbítsák meg az ágy fejrészét 10 cm-rel, például egy polccal, és így ismét a zöld területre érünk, amely gazdaggá tesz minket. Mivel azonban a hálószobában vagyunk, ez a hosszúság így a szerelmi gazdagságot jelentheti.

A csi aktivizálása a gyerekszobában:

Néhányjavaslat:

· Minden alkalmas, ami a gyermek elemét támogatja

· A felfüggesztett szélcsengők elősegítik a gyermek szellemének és kreativitásának fejlődését.

· A szobai szökőkutak fokozzák a tejesítő képességet, de csak olyan gyermekeknél alkalmazzuk ezt a módszert, aki nem a tűzelemhez (a víz kioltja a tüzet), vagy a fém-elemhez (a fém táplálja a vizet) tartozik.

A dolgozószoba:

a szabadúszók számára a pénzkeresés helye, másoknak pedig arra szolgál, hogy nyugodtan elintézzenek egy-két dolgot (adóbevallás, banki ügyek stb.), amelyre másutt nincsen hely. Ebben a szobában éppen ezért az íróasztalnak van döntőjelentősége. A következő kritériumokra kell ügyelniük:

a legfontosabb az íróasztal mérete, ez feleljen meg a Feng - shui méreteinek.

A dolgozó szoba aktivizálása:

· Az íróasztal álljon lehetőleg átlósan és távol az ajtótól, hogy az ajtó az asztal előtt ülő látómezejébe essen.

· Egy szökőkút vagy egy mini vízikertecske nem árthat, ha az anyagi ügyek nem állnak olyan jól.

· Az íróasztalon álljon jó minőségű lámpa.

· A szoba karriert jelképező területén álljon egy kis asztalka és valamilyen ülőalkalmatosság.

· A dolgozószobában fokozottan ügyeljünk a nyilakra (éles sarkok és peremek, amelyek egyenesen Önre irányulnak), mert megtámadják energiánkat, romboló hatásúak, erőtlenné tesznek, és elveszítjük aktivitásunkat.

A csi aktivizálása a dolgozószobában és az íróasztalon:

· Tegyenek az íróasztal pénzügyi sarkába érmeket vagy valami vöröses arany színű dolgot.

· Szobakútak, szobanövények és cserepes virágok növelik a csit.

 

Ami a Feng - shuinak a legtöbb gondot okozza:

lépcsők, gerendák, alacsony mennyezetek, dúcok, ferde mennyezetek, manzárdlakások, de a lomtárak, pincék is többnyire gondot okoznak.

A lépcső soha ne fusson közvetlenül a ház vagy a lakás bejárati ajtajához és legyen zárt. Ahogy a kínaiak mondják: mert különben a csi és vele együtt a vagyon lefolyik a lépcsőn közvetlenül a szabadba, és az ember soha többé nem látja viszont. Ha ilyen a lépcsőjük, azért nem kell mindjárt lebontani: a lépcső és az ajtó közé akaszthatunk például egy selyemfüggönyt, a lépcső aljára pedig tegyünk valamilyen szép növényt. Ha a bejárathoz vezető lépcső (és a ház egyéb lépcsői) nyitott, tegyünk fel egy ernyőt, és ügyeljünk arra, hogy ez a terület mindig jól meg legyen világítva. Fokozottan érvényes ez a lépcső alsó részére, mert a csi itt tud összegyűlni, és így nem folyik ki a házból.

Tetőtéri lakások és szobák és így a ferde mennyezetek a Feng - shuiban diszharmonikusnak számítanak, mert a ferde tető alatt keletkező sötét sarkok a sha ideális gyűjtőhelyei. De ez számunkra, európaiak számára sem ismeretlen. Gondoljunk csak a következő kifejezésekre: egy "ferde alak" nem igazán gerjeszt bennünk bizalmat, és ha valaki "szakmailag lejtőre kerül" nálunk azt jelenti, hogy a karrierje lefelé ível.

Különösen rossz, ha ferde tető alatt dolgozunk vagy alszunk. A Feng - shui szerint a ferde mennyezetek "szétszórják" a bevételeket. Aki pedig ferde mennyezet alatt alszik, annak hamarosan migrénje lehet, rémálmok kínozhatják vagy éjszakai légszomjjal reagálhat, mert szűkösnek érzi a helyet. Ezek persze szélsőséges esetek, amelyek azoknál jelentkezhetnek, akik nem tudnak úgy felállni az íróasztaltól, hogy a fejüket be ne vernék, vagy nem tudnak az ágyban veszély nélkül felülni. Ha elegendő hely van a ferde mennyezet és a fejünk között, akkor nyugodtan aludhatunk és dolgozhatunk továbbra is a szokásos helyükön.

De ebben az esetben is gondoljunk arra, hogy ellensúlyoznunk kell a mennyezeteket, mert a sarkokban felgyülemlik az energia.

A csi aktivizálása a ferde tetőknél:

Néhány példa:

· A ferde gerendáktól balra és jobbra két-három méternyi távolságban akasszunk fel szélcsengőket. a legproblematikusabb területekre.

A hegyes szögleteket, amelyek nyilakat lőnek ki, dús növényekkel harmonizáljuk.

· A sötét sarkokba tegyünk mécseseket vagy olajmécsest, ezeket esténként gyújtsuk meg.

Ha elegendő helyünk van hozzá, a ferde sarkokat egy függöny segítségével megnyújthatjuk, de még jobb, ha beépített szekrényt építünk oda.

· Ha két ferde él találkozása alatt alszunk, feküdjünk az él hosszában és ne arra keresztben.

A csi aktivizálása alacsony mennyezeteknél.

Példák:

· A szemközti falra feltett tükör optikailag megnagyobbítja és meghosszabbítja a teret.

· A tágasság érzetét kelthetjük tájképekkel is, legjobb, ha a képek kanyargó, a láthatárba vesző gyalogutat ábrázolnak.

Rendkívüli ötlet - a kajütlakás.

Egy barátunk, aki szeretett vitorlázni, ezt az utat választotta. Kissé szűk és alacsony mennyezetű nappaliját egyszerűen kapitányi kajütté változtatta; egy szextánst akasztott a falra, szélcsengőként egy öreg tengerész figurája függ a szoba közepén, és a falra viharban hánykolódó hajók képét tette. Itt biztonságban és védve érzi magát, még ha kint az izgalom hullámai csapnak is magasra....

Gerendák.

A legjobban kúszónövényekkel lehet a gerendák élét tompítani. A növények a fa köré fonódnak, és elveszik az éles peremet. A bútorokat a gerendákkal egy irányba helyezzük el - az ágyakat, karosszékeket és székeket pedig lehetőleg a gerendák közötti részekre. Ha ez valamilyen okból nem lehetséges, akkor a gerenda alatt felállított ágy fölé tegyünk egy kis védőtetőt. Barkácsüzletből szerezzünk be négy kerek, egyenlő hosszúságú rudat, erősítsük ezeket az ágy négy sarkához és terítsünk rá tarka kendőt.

A gerendák élét itt is elvehetjük azzal, ha furulyákat akasztunk fel. Ha piros szalagra erősítjük, fúvókájukkal lefelé függesztve, a felszálló csi játszhat rajtuk.

A kész házakban manapság oly gyakran látható támasztópillérek szintén sok gondot okoznak a Feng shuinak. Egy kis pszichológia segítségével megérthetjük, hogy miért. Gondoljunk csak arra, hogy a támasztópilléreknek mindig valamilyen nehéz súlyt kell hordozniuk. Ha gyakran ülünk ilyen támasztópillér mellett, sőt akár az ágyunkat is oda helyeztük, akkor ez a nehéz súly szimbolikusan ránehezedhet szívünkre és kedélyünkre.

Az első szabály tehát így hangzik: ha feltétlenül szükség van támasztópillérekre, akkor legalább kerek oszlopokat válasszunk, amelyek köré tekerődhet a csi. Így kioltjuk a sha nyilakat. Egyensúlyt teremt egy szép cserepes növény is, amelyet közvetlenül a támasztópillér előtt állítunk fel. Tükröt is akaszthatunk az oszlopra, amelyben a szoba egy különösen szép részlete tükröződik - így is tompítva a támasztópillér keménységét és súlyosságát.

A lomtárat, ruhásszekrényeket, pincét tartsuk mindig rendben, szellőztessük rendszeresen és világításukról is gondoskodjunk. Ebben az összefüggésben kell utalnunk a megmosolygott tavaszi nagytakarításra is, amely a Feng - shuiban jelentős szerephez jut. Aki takarít és rendszerez, a háta mögött hagyja azt, ami elmúlt, a jelenre és a jövőre összpontosít.

Próbáljatok megválni minden felesleges dologtól. Gondoljanak mindig arra, hogy ha ezektől megszabadulnak, akkor tiszta lappal indulhatnak. A groteszkül túlzsúfolt lakások a mi felfogásunk szerint lekötik lakóik energiáját...

A trapéz alakú telkek

pozitívak:

· Pénztárca alakúak: ha a trapéz keskenyebb része előre néz, akkor telkét egy kisebb csel segítségével pénztárcává alakíthatja át. Elöl alakíts ki egy ívet, virágokkal vagy bokrokkal, de ilyen alakú utat is lehet építeni. A pénztárcaalak hozzásegít ahhoz, hogy vonzza a csit és általa a gazdagságot.

· Szemeteslapát: ha a telek hosszabbik oldala a házak elülső frontjával párhuzamos, akkor formája szemeteslapátra hasonlít - de nevezik ezt az alakot kagylóformának is. Hogy a csi a telken belül maradjon házat az egyik átlóra kellene építeni. Az elülső front mentén ültessetek széles sövénysort vagy bokrokat, ezek stabilizálják a csit.

Negatív hatásúak:

aszimmetrikus, háromszög vagy L alakú telkek, energetikailag kiegyensúlyozatlanok, hatásuk instabilizál.

A csi aktivizálása a hiányzó sarkoknál. A hiányzó sarkokat úgy tudjuk kiegyensúlyozni, hogy a hiány közelében valamilyen energia gyűjtőt állítunk fel. A telkeken, mindenekelőtt szökőkutak, vízijátékok vagy dézsába állított buja növények kínálkoznak.

 

 

Kis lexikon

Akupunktúra: kínai gyógymód az életenergia aktivizálására.

Báguá: tükörfordítással: "a sárkány teste”. Kínai segédeszköz a lakókörnyezet elemzéséhez. Négy falrészből és négy sarokból, valamint egy kilencedik területből, a középpontból áll.

Báguá-tükör: kerek tükör nyolcszögletű keretben.

Csi: a világmindenséget átható életerő. Lágy hullámokban áramlik a térben

Energia-autópályák: egyenes utcák, utak és hosszú folyosók sha - energiát hoznak létre. Nagyon felgyorsítják a csit, így keletkezik az energia-autópálya.

Ezoterikus olajok: növényekből készített erős illatú, sűrített, illóolajok. A felhasznált növénytől függően kiegyensúlyozó, aktivizáló vagy antiszeptikus hatása lehet és sokféle betegség enyhítésére szolgál.

Feng shui láb: a Feng shui láb 43 cm-es hosszúságot jelent. Ez a 43 cm

szakaszokra van tagolva, utána új ciklus kezdődik.

Feng shui vonalzó: a Feng shui vonalzó alapja a Feng shui láb, amely 43 cm hosszú. A vonalzón ez a 43 cm nyolc szakaszra oszlik, minden szakasznak megvan a maga szimbolikusjelentése.

Ion, negatív töltésü: magas koncentrációban különösen évezredes kultikus helyeken fordul elő. stimulálja a vörös vértesteket, és ezért valóságos élénkítőszer.

Ji Csing: "A változás könyve”. Az emberiség legrégibb jóskönyveinek egyike. Konfuciusz egész életén át tanulmányozta.

Meridiánok: a kínai orvostudományban energiavezetékek, amelyeken át a csi, az életerő mozog. A meridiánok összekötik a szerveket és sejteket, s ellátják életenergiával.

Mérgezett nyilak: minden hegyes és egyenes tárgy és szerkezet, amely

alakja révén egyenes vonalú sha-energiát hoz létre.

Öt elem: föld, víz, tűz, fém, fa. A kínai gondolkodás alapja, a természet ~t-

változásának szakaszait, a keletkezést és elmúlást az öt elem két ciklusával

magyarázza.

Sha: ha megváltozik a csi természetes áramlása (lágy hullámzás), akkor sha-energia keletkezik. A sha egyenes vonalú, felgyorsult, gátolt vagy stagnált csi. Minden hegyes és szögletes tárgy sha-forrás, az épületek sarkai, a kihasználatlan sarkok és az energiát felgyorsító formák (lásd energia-autó-

pálya) is.

Szél és víz: a Feng shui tükörfordítása.

Színek frekvenciája: a tudomány már régen bizonyította a színek pszichénkre és testünkre tett hatását. A harmonikus rezgések elősegítik a betegek gyógyulását.

Taj csi: a báguá kilencedik területe és energiaközpontja.

Tao: az "út", kínai filozófia, a jin és jang egyensúlyának, harmóniájának elve.


A cikk származási helye: Zimo honlapja